Knjižnica

Z zbranimi publikacijami v naši knjižnici vam želimo ponuditi dodatne informacije s področja mednarodnega sodelovanja predvsem pa olajšati delo na vaših mednarodnih projektih. Pobrskajte po strani in prepričani smo, da boste našli marsikaj zanimivega.

Oglejte si tudi promocijska gradiva, pripravljena za lažje razumevanje vsebine, prioritet in novosti programa Erasmus+, sproti pa objavljamo tudi gradiva z naših dogodkov. Če v mislih že pripravljate projekt, vam bodo zagotovo v pomoč strateški dokumenti.

Za vas smo zbrali primere dobrih praks oziroma projekte, ki so prejeli naša priznanja kakovosti – naj vam bodo v navdih pri pripravljanju vaših. Pri nadaljnjem delu, izvajanju EU projektov ter zagotavljanju večje kakovosti in trajnosti projektnih rezultatov, vam bodo v pomoč zbrane vsebine za izkušene. Obiščite še medijsko središče, kjer boste našli medijske prispevke o našem delu pa tudi logotipe in vizualne smernice, ki jih potrebujete za prepoznavnost vaših projektov.

Prijetno branje!


CMEPIUS Novičnik 2023

V branje priporočamo Novičnik za leto 2023 na temo digitalnega prehoda.

pdf download icon

Vsebino lahko iščete po ključnih besedah v spodnji tabeli ali z uporabo iskalnika.

NaslovnicaNaslovIzdanoOznakaPrenesiknjiznica_hfilter

Evalvacijsko poročilo o programu Erasmus+ v obdobjih 2014–2020 in 2021–2027 za področje splošnega šolskega izobraževanja

2024, , , erasmus nacionalno-porocilo splosno-solsko-izobrazevanje ucinki

Evalvacijsko poročilo o programu Erasmus+ v obdobjih 2014–2020 in 2021–2027 za področje poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja

2024, ,

VET poudarki

erasmus nacionalno-porocilo poklicno-in-strokovno-izobrazevanje

Driving Impact of Erasmus+ Outgoing Academic Staff Mobility: Current Landscape and Pathways for the Future

2024, ,

erasmus projekti-mobilnosti terciarno-izobrazevanje

eTwinning: odskočna deska v mednarodne vode za mlade učitelje_ice in vzgojitelje_ice

2023,

etwinning splosno-solsko-izobrazevanje

Jabolka kakovosti 2023

2023, , , , , , , ,

prelistajte

20-let cmepius eita erasmus etwinning jabolka-kakovosti primeri-dobrih-praks-tematike vsa-podrocja zlati-kabel

Portal ESEP/eTwinning v podporo projektom Erasmus+ KA1 in KA2: PRIROČNIK ZA KOORDINATORJE ERASMUS+

2023, , ,

erasmus etwinning prirocniki splosno-solsko-izobrazevanje

eTwinning: poučevanje, inovacije in ustvarjanje
2023, , ,

etwinning inovacije-in-ustvarjanje splosno-solsko-izobrazevanje zacetniki

The impact of eTwinning on initial teacher education: Placing teacher educators and student teachers in the spotlight (poročilo 2023)
2023, , ,

english etwinning primeri-dobrih-praks-tematike splosno-solsko-izobrazevanje

Digitalni prehod v izobraževanju – prakse in izzivi

2023, , , , , , ,

cmepius erasmus novicnik primeri-dobrih-praks-tematike rezultati-in-dosezki strokovni-clanki terciarno-izobrazevanje vsa-podrocja

Applied methods of impact assessment – VET
2018, , , , ,

Part 1 Part 2

erasmus evalvacije izkuseni poklicno-in-strokovno-izobrazevanje projekti-mobilnosti studije-in-analize

Applied methods of impact assessment-ADU
2020, , , , ,

erasmus evalvacije izkuseni izobrazevanje-odraslih projekti-mobilnosti studije-in-analize

Applied methods of impact assessment – SCH
2021, , , , ,

erasmus evalvacije izkuseni projekti-mobilnosti studije-in-analize ucinki

Kako komunicirati o Erasmus+ projektu
2022, , , , ,

prelistajte

diseminacija-in-trajnost-rezultatov erasmus prirocniki rezultati-in-dosezki ucinki vsa-podrocja

Erasmus+ Kakšne koristi ima zame?
Splošno izobraževanje odraslih
2022, ,

erasmus izobrazevanje-odraslih predstavitev-aktivnosti

Erasmus+ Kakšne koristi ima zame?
Poklicno in strokovno izobraževanje
2022, ,

erasmus poklicno-in-strokovno-izobrazevanje predstavitev-aktivnosti

Erasmus+ Kakšne koristi ima zame?
Splošno šolsko izobraževanje
2022, ,

erasmus predstavitev-aktivnosti splosno-solsko-izobrazevanje

Jabolka kakovosti 2022
2022, , , , , , , ,

Prelistajte

cmepius erasmus etwinning evropsko-jezikovno-priznanje-ejp jabolka-kakovosti primeri-dobrih-praks-tematike rezultati-in-dosezki vsa-podrocja zlati-kabel

Svet v učilnici
2022, , ,

erasmus medkulturne-kompetence posebne-zgodbe primeri-dobrih-praks-tematike

Novičnik 2022: Vključujoče in pravično izobraževanje
2022, , , , , ,

Prelistajte

cmepius erasmus novicnik strokovni-clanki vkljucenost vsa-podrocja zbornik

Jabolka kakovosti 2021
2021, , , , , , , ,

erasmus etwinning jabolka-kakovosti primeri-dobrih-praks-tematike rezultati-in-dosezki ucinki vsa-podrocja zgodbe-o-uspehu zlati-kabel

eTwinning za nove generacije učiteljic in učiteljev
2021, , , ,

etwinning predstavitev-aktivnosti primeri-dobrih-praks-tematike splosno-solsko-izobrazevanje terciarno-izobrazevanje

Zeleni Erasmus+ – priročnik za implementacijo okolju prijaznih praks v projektih programa Erasmus+ na področju izobraževanja in usposabljanja
2021, , , , , , , , , ,

Letak:

erasmus izkuseni izobrazevanje-odraslih poklicno-in-strokovno-izobrazevanje posebne-zgodbe prirocniki splosno-solsko-izobrazevanje terciarno-izobrazevanje vsa-podrocja zacetniki zeleno

Učne ure z eTwinningom
2021, , , , ,

erasmus etwinning primeri-dobrih-praks-tematike splosno-solsko-izobrazevanje zbornik zgodbe-o-uspehu

Učiteljske akademije Erasmus+
2021, , , , , ,

erasmus mobilnost-osebja osebje predstavitev-aktivnosti prirocniki profesionalni-razvoj splosno-solsko-izobrazevanje

Primeri dobrih praks s področja splošnega šolskega izobraževanja v programu Erasmus+ 2014–2020
2021, , , , , ,

Prelistajte

erasmus primeri-dobrih-praks-tematike rezultati-in-dosezki splosno-solsko-izobrazevanje zacetniki zbornik zgodbe-o-uspehu

Primerjalna analiza podatkov o mobilnosti osebja v programu Erasmus za Slovenijo
2021, , , ,


Ključne ugotovitve:

erasmus mobilnost-osebja studije-in-analize terciarno-izobrazevanje ucinki

Erasmus Akreditacija
2020, , , , , , ,

erasmus izkuseni izobrazevanje-odraslih poklicno-in-strokovno-izobrazevanje predstavitev-aktivnosti prirocniki splosno-solsko-izobrazevanje terciarno-izobrazevanje

Erasmus+ & eTwinning: Vrtci na potepu po Evropi
2021, , , , , , , , , , , ,

Prelistajte

erasmus etwinning internacionalizacija kakovost-ucenja-in-poucevanja medkulturne-kompetence predstavitev-aktivnosti primeri-dobrih-praks-tematike profesionalni-razvoj rezultati-in-dosezki splosno-solsko-izobrazevanje zacetniki zbornik zgodbe-o-uspehu

Izboljševanje univerzitetnega poučevanja – zbornik konference 2016
2016, ,

izkuseni kakovost-ucenja-in-poucevanja terciarno-izobrazevanje

Internacionalizacija izboljšuje učenje in poučevanje – zbornik konference 2018
2018, , ,

internacionalizacija izkuseni kakovost-ucenja-in-poucevanja terciarno-izobrazevanje

Priročnik po korakih – Skupni študijski programi
2014, , ,

izkuseni prirocniki skupni-studijski-programi terciarno-izobrazevanje

Je mobilni študent tudi bolj zaposljiv? Raziskava o pogledu delodajalcev na študijsko mobilnost; V: Paths to Internationalisation, 2011.
2011, , ,

izkuseni predhodni-programi terciarno-izobrazevanje zaposljivost

Izboljševanje kakovosti poučevanja in učenja v visokošolskem izobraževanju
2016, ,

izkuseni kakovost-ucenja-in-poucevanja terciarno-izobrazevanje

eTwinning evropska skupnost šol in vrtcev, 4. ponatis
2021, , , ,

etwinning poklicno-in-strokovno-izobrazevanje predstavitev-aktivnosti splosno-solsko-izobrazevanje zacetniki

Več vas je, lažje je: Kako ustvariti projektno ekipo eTwinning
2017, , ,

etwinning prirocniki splosno-solsko-izobrazevanje zacetniki

Glavni poudarki Evalvacije učinkov programa Erasmus na visoko šolstvo v Sloveniji
2013, , , , ,
evalvacije izkuseni predhodni-programi studije-in-analize terciarno-izobrazevanje ucinki

Glavni poudarki študije učinkov programa Vseživljenjsko učenje za osnovno in srednješolsko izobraževanje z vidika nacionalnih prioritet
2014, , , , , ,

evalvacije poklicno-in-strokovno-izobrazevanje predhodni-programi splosno-solsko-izobrazevanje studije-in-analize ucinki vsezivljenjsko-ucenje

Pogoji akademskega dela v Sloveniji – Ugotovitve študije EUROAC 2013
2013, , , , ,

akademski-poklic euroac evalvacije izkuseni studije-in-analize terciarno-izobrazevanje

eTwinning – kratko poročilo
2017, , , ,

etwinning evalvacije izkuseni profesionalni-razvoj splosno-solsko-izobrazevanje

Vmesno nacionalno poročilo o implementaciji in učinkih programa Erasmus+
2016, , , , ,

erasmus nacionalno-porocilo studije-in-analize ucinki vmesna-evalvacija-programa vsa-podrocja

Pisanje in uporaba učnih izidov – praktični vodnik
2015, , , ,

Celotna brošura (pdf)

erasmus izkuseni prirocniki ucni-izidi vsa-podrocja

Jabolka kakovosti 2017
2017, , ,

jabolka-kakovosti primeri-dobrih-praks-tematike vsa-podrocja zgodbe-o-uspehu

Jabolka kakovosti 2018
2018, , , , , ,

erasmus etwinning jabolka-kakovosti primeri-dobrih-praks-tematike vsa-podrocja zgodbe-o-uspehu zlati-kabel

Jabolka kakovosti 2019
2019, , , , , , ,

erasmus etwinning evropsko-jezikovno-priznanje-ejp jabolka-kakovosti primeri-dobrih-praks-tematike vsa-podrocja zgodbe-o-uspehu zlati-kabel

Jabolka kakovosti 2020
2020, , , , , ,

erasmus etwinning jabolka-kakovosti primeri-dobrih-praks-tematike vsa-podrocja zgodbe-o-uspehu zlati-kabel

eTwinning – po korakih do primera dobre prakse
2017, , , , ,

etwinning primeri-dobrih-praks-tematike rezultati-in-dosezki splosno-solsko-izobrazevanje zacetniki zbornik

Novičnik CMEPIUS 2017
2017, , ,

erasmus medkulturne-kompetence novicnik vsa-podrocja

Novičnik CMEPIUS 2016
2016, , , , ,

novicnik predhodni-programi rezultati-in-dosezki ucinki vsa-podrocja vsezivljenjsko-ucenje

Novičnik CMEPIUS 2018
2018, , , , ,

15-let cmepius erasmus novicnik posebne-zgodbe vsa-podrocja

Novičnik CMEPIUS 2019
2019, , , ,

cmepius erasmus novicnik vrednote vsa-podrocja

Študija učinkov programa eTwinning na šolsko izobraževanje v Sloveniji
2016, , ,

etwinning evalvacije splosno-solsko-izobrazevanje ucinki

Profesionalni razvoj izobraževalcev odraslih in vloga programa Erasmus+

Profesionalni razvoj izobraževalcev odraslih in vloga programa EU
2020, , , , , ,

erasmus izkuseni izobrazevanje-odraslih osebje profesionalni-razvoj studije-in-analize ucinki

Vodenje in učinki mednarodnega sodelovanja kot aktivnosti profesionalnega razvoja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju
2020, , , , , , , ,
erasmus evalvacije izkuseni osebje poklicno-in-strokovno-izobrazevanje profesionalni-razvoj splosno-solsko-izobrazevanje studije-in-analize ucinki

Študija učinkov programa Vseživljenjsko učenje na osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje z vidika nacionalnih prioritet
2014, , , ,

evalvacije predhodni-programi splosno-solsko-izobrazevanje studije-in-analize ucinki

Evalvacija učinkov programa Erasmus na visoko šolstvo v Sloveniji
2013, , , ,
evalvacije predhodni-programi studije-in-analize terciarno-izobrazevanje ucinki

Poročilo eTwinning 2020, eTwinning Schools: towards a shared leadership approach
2020, , , ,

etwinning splosno-solsko-izobrazevanje studije-in-analize vodenje zacetniki

Internacionalizacija izobraževanja 01/2018
2018, , , , ,

erasmus etwinning internacionalizacija strokovni-clanki studije-in-analize vsa-podrocja

Internacionalizacija kurikuluma – Priročnik za učitelje in podporno osebje v terciarnem izobraževanju
2017, , , ,

erasmus internacionalizacija izkuseni prirocniki terciarno-izobrazevanje

Knjiga eTwinning: Aktivni šolski razredi
2020, , , ,

aktivni-razred aktivno-drzavljanstvo etwinning splosno-solsko-izobrazevanje zacetniki

Razširjanje, raba in trajnost projektnih rezultatov, Erasmus+ priročnik
2016, , , ,

diseminacija-in-trajnost-rezultatov erasmus izkuseni prirocniki vsa-podrocja

Naslovka_Recepti_eTwinning

Recepti eTwinning za vsako šolo in vrtec
2022, , , ,

etwinning primeri-dobrih-praks-tematike splosno-solsko-izobrazevanje zacetniki zbornik

Ekonomski učinki programa Erasmus+ na slovensko gospodarstvo
2019, , , , ,

erasmus evalvacije izkuseni studije-in-analize ucinki vsa-podrocja

Akademski poklic v družbi znanja (APIKS) in pogoji za akademsko delo v Sloveniji
2020, , , , ,

evalvacije izkuseni osebje profesionalni-razvoj studije-in-analize terciarno-izobrazevanje

CMEPIUS_Erasmus_Novicnik2020_naslovnica

Novičnik CMEPIUS 2020
2020, , , ,

erasmus novicnik rezultati-in-dosezki ucinki vsa-podrocja

Internacionalizacija izobraževanja 02/2020
2020, , , ,
internacionalizacija strokovne-revije strokovni-clanki studije-in-analize vsa-podrocja
CMEPIUS
Skip to content