Cmepius

Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja je javni zavod, ki izvaja naloge nacionalne agencije programa Erasmus+ za področje izobraževanja, usposabljanja in športa ter naloge nacionalne kontaktne točke za program Evropa za državljane. CMEPIUS skrbi tudi za izvajanje različnih programov štipendiranja ter za podporne aktivnosti prej navedenim programom.
Če vas zanima študijska izmenjava, praksa oziroma usposabljanje v tujini ali pa mogoče projektno sodelovanje s tujimi organizacijami – dobrodošli!