Mednarodno sodelovanje

Center omogoča mednarodno sodelovanje primarno izobraževalnim institucijam, in sicer večinoma v evropskem prostoru, v posebnih primerih tudi izven Evrope. Nudi različne možnosti sodelovanja, od udeležbe na tečajih oz. usposabljanjih v tujini, gostovanja tujih udeležencev na domači instituciji do partnerstev za sodelovanje z institucijami znotraj in izven izobraževalnega polja, ki prinašajo bogate koristi posameznikom, institucijam in sistemu.

Mednarodno sodelovanje je pot h kakovosti izobraževanja in odprtosti izobraževalnega sistema, institucij in posameznikov. Omogoča pridobitev in pretok znanj, izkušenj in dobrih praks med izobraževalnimi institucijami in širše ter povezovanje z različnimi deležniki.

Na podlagi študij in analiz smo zaznali številne pozitivne učinke:

Posamezniki –
pedagoško in andragoško osebje:
 • osebni in strokovni razvoj,
 • odprtost, prilagodljivost udeležencev,
 • znanje tujih jezikov,
 • znanje in uporaba IKT.


Posamezniki –
učeči se:
 • samozavest,
 • prilagodljivost,
 • želja po učenju,
 • motivacija za delo in učenje,
 • znanje tujih jezikov,
 • uporaba IKT.
Institucije:
 • krepitev kakovosti institucij,
 • internacionalizacija institucij,
 • večja povezanost sodelavcev in vodstva znotraj institucij,
 • odprtost v lokalno in širše okolje.
Sistem:
 • prenos dobrih praks domov in v tujino,
 • krepitev kakovosti sistema,
 • primerljivost z drugimi sistemi in institucijami.

Želim sodelovati
v projektu EU.

Kako začeti?

Kaj potrebujem za prijavo? Kako si lahko pomagam?

Program že poznam.

Kakšne možnosti sodelovanja nudi program?

Kako pripraviti kakovostno vlogo za sofinanciranje?

CMEPIUS
Skip to content