Prioritete programa Erasmus+

V obdobju 2021-2027 program Erasmus+ naslavlja štiri prečne prioritete:

Zelena prioriteta

Program Erasmus+ daje v novem programskem obdobju velik poudarek implementaciji okolju prijaznih praks in vprašanjem trajnostnega razvoja – #ZeleniErasmusplus. Program bo v prihodnjih sedmih letih pomagal razvijati znanja, spretnosti in odnos do klimatskih sprememb in trajnostnega razvoja ter podpiral celovite institucionalne pristope k izobraževanju za okoljsko trajnost.

Več o zeleni prioriteti preberite tukaj.

Vključevanje in inkluzija

Vključevanje v Erasmus+ programu razumemo kot prizadevanja za večanje dostopnosti programa, za čim večjo in raznoliko udeležbo ter spodbujanje enakih možnosti za udeležence z manj priložnostmi. Z različnimi aktivnostmi znotraj programa bomo spodbujali identifikacijo ovir, ki udeležencem z manj priložnostmi preprečujejo dostop v enaki meri in tudi mehanizmov za odstranjevanje teh ovir.

Več o vključevanju preberite tukaj.

CMEPIUS Novičnik 2022

V branje priporočamo Novičnik za leto 2022 na temo vključevanja in inkluzije.

pdf download icon

Aktivno državljanstvo

Program Erasmus+ posebno pozornost namenja omejenemu sodelovanju državljanov Evropske unije (EU) v demokratičnih procesih in pomanjkanju znanja o EU. Spodbuja udejstvovanje in sodelovanje v njihovih skupnostih ali političnem in družbenem življenju v Uniji.

Več preberite tukaj.

Digitalna prioriteta

Digitalna preobrazba prinaša drugačne, sveže in naprednejše izobraževalne instrumente, metode učenja in pristope,

Več o digitalni prioriteti preberite tukaj.

CMEPIUS Novičnik 2023

V branje priporočamo Novičnik za leto 2023 na temo digitalnega prehoda.

pdf download icon
#ZeleniErasmus+
#VkljucujociErasmus+
#AktivnaParticipacija
#DigitalniErasmus+

Prioritete programa Erasmus+ so med seboj tesno povezane.

S spodbujanjem digitalne prioritete uresničujemo tudi cilje zelene prioritete, aktivnega državljanstva in nenazadnje tudi večjega vključevanja. Namreč, za boljše in bolj vključujoče izobraževanje v tem nepredvidljivem ter zelo dinamičnem svetu digitalizacije in inovacij, moramo izboljšati izobraževalne možnosti za vse in zagotoviti, da pri pripravah na prihodnost nikogar ne bomo spregledali. Prav tako ne smemo pozabiti na morebitne negativne posledice: socialno izolacijo in njen vpliv na dobro počutje.  


Vrnite se na možnosti sodelovanja.

CMEPIUS
Skip to content