Logotip eTwinning

Sodelovalno delo na daljavo

Spletna platforma ESEP/eTwinning

Portal ESEP/eTwinning je virtualna večjezična skupnost šol in vrtcev, ki vam omogoča hitro in varno vzpostavitev mednarodnih, virtualnih stikov z Evropo in širše.

Zasnovan je kot:

  • odskočna deska za vzpostavitev prvih korakov v neformalnem projektnem sodelovalnem delu na daljavo za vas in vaše učence/predšolske otroke,
  • relevanten vir vašega strokovnega razvoja doma in v tujini,
  • vaša začetna točka za izmenjavo idej, gradiv in interakcijo s kolegi iz tujine.

Zakaj?

Portal vam nudi podporo pri uvajanju sodobnih, inovativnih metod poučevanja in učenja v vaš razred in igralnico, podprtih s informacijsko-komunikacijsko tehnologijo (IKT). Kot tak predstavlja pomembno obogatitev za vašo učilnico in že utečeno metodo poučevanja.

Razredu v celoti omogoča avtentično, mednarodno, izobraževalno izkušnjo, ki vaše učence motivira za učenje v realnih življenjskih situacijah, obenem pa jim omogoča krepitev medkulturnih kompetenc kar iz domače učilnice. Prav tako pušča pečat na vašem profesionalnem razvoju in vzpostavljanju mreže profesionalnih in prijateljskih vezi širom Evrope. 

Kdo?

Vzgojitelji, učitelji katerega koli predmetnega področja, ravnatelji, knjižničarji in ostalo šolsko osebje predšolskega, šolskega in srednješolskega izobraževanja lahko z registracijo na portal skupaj z vašimi učenci pričnete popotovanje po portalu eTwinning.

Priznavanje dela z eTwinningom

Vaše projektno sodelovanje z učitelji, vzgojitelji ter seveda učenci in dijaki je v eTwinningu lahko nagrajeno z nacionalnimi in evropskimi priznanji in nagradami, ki dokazujejo, da ste poskrbeli tudi za kakovost izvedbe sodelovalnega projekta.

eTwinning lahko predstavlja pomemben uvod in vaš prvi korak h kompleksnejšemu mednarodnemu sodelovanju v programu Erasmus+ s splošnega šolskega področja ter poklicnega in strokovnega področja, saj ponuja izhodišče za razširitev preprostih in začetniških projektnih zasnov v zahtevnejše mednarodno šolsko partnerstvo ali projekt mobilnosti.

Za izkušene v mednarodnem sodelovanju pa dobi eTwinning novo vlogo, saj vam lahko služi kot podporna platforma za vaše projektne aktivnosti v vseh fazah tekočega projekta Erasmus+.

Niste prepričani? Vrnite se na možnosti sodelovanja.

CMEPIUS
Skip to content