E-orodja 2014-2020

Spletna orodja, namenjena poročanju in upravljanju projektov

MOBILITY TOOL+

Mobility Tool+ je spletna platforma, orodje za sodelovanje, vodenje in poročanje o mobilnostih v okviru programa Erasmus+. Orodje je razvila Evropska komisija, predvsem za uporabo pogodbenikov, nosilcev projektov mobilnosti.
Uporabniki orodja Mobility Tool+ imajo na enem mestu vse informacije  o mobilnosti, ki jih izvajajo v okviru svojih projektov:

  • identificirajo lahko udeležence in mobilnosti,
  • dopolnjujejo in posodobljajo finančne informacije o projektu,
  • izdelujejo svoja poročila in poročila udeležencev v skladu z zahtevami Nacionalne agencije (CMEPIUS).

Povezava na orodje

Dostop do orodja imajo samo organizacije, ki v okviru projekta podpišejo pogodbo  z nacionalno agencijo. V kolikor imajo pogodbeniki pri uporabi orodja težave, si lahko pomagajo s priročniki, ki se nahajajo spodaj oz. nam pišejo na .

povezava na orodje

Priprava na končno poročilo – maj 2017

Spletno orodje Mobility Tool+ vam bo pomagalo pri pripravi končnega poročila vašega Erasmus+ projekta mobilnosti. Vaša organizacija je odgovorna za redno posodabljanje podatkov v orodju MT+; spremembe pri udeležencih in aktivnostih v celotnem obdobju trajanja projekta. Podatki v orodju MT+ morajo biti ažurni in točni. Orodje MT+ s pomočjo vnesenih podatkov kreira vprašalnike za udeležence in končno poročilo projekta.

Priročniki

Priročniki za projekte mobilnosti

SPLOŠNO:
SPECIFIČNO ZA KA1:
SPECIFIČNO ZA KA2:

Dodatni dokumenti za projekte mobilnosti s področja šolskega in poklicnega izobraževanja ter izobraževanja odraslih (KA101, 102 in 104)

Dodatni dokumenti za področje KA1 – projekti mobilnosti v visokem šolstvu (KA103)

Podatkovne slovarje lahko najdete tudi neposredno v orodju Mobility Tool+ (Documentation)
Kako upravljati z vprašalnikom o priznavanju (nov 2016)

Dodatni dokumenti za področje KA1 – projekti mobilnosti v visokem šolstvu (KA107)

Usposabljanja in video predstavitve

ONLINE LINGUISTIC SUPPORT (OLS)

Erasmus+ Spletna jezikovna podpora (OLS) predstavlja del jezikovne priprave študentov in dijakov pred odhodom na Erasmus+ dolgoročno mobilnost (tj. izmenjavo daljšo od 19 dni pri dijakih oz. 2 meseca pri študentih). Udeleženec mobilnosti tako pridobi možnost, da jezikovno znanje jezika, ki ga bo večinsko uporabljal v času študija ali prakse v tujini, preveri pred odhodom na študij ali prakso in po vrnitvi domov in pa svoje znanje nadgradi in izboljša ob podpori privlačnih brezplačnih spletnih jezikovnih tečajev. Jezikovno znanje je ovrednoteno na podlagi Skupnega evropskega referenčnega okvirja za jezike.

Vstop v orodje

Login OLS

Pred začetkom nastavite svoj EU login račun

Uvodni modul  “Welcome to EU Academy” vas hitro vodi skozi postopek ustvarjanja računa, ki ga lahko uporabite za dostop do OLS in številnih drugih kratkih tečajev, ki so na voljo na portalu.

OLS sistem ponuja preverjanje znanja in jezikovne tečaje iz naslednjih jezikov: angleščine, francoščine, italijanščine, nizozemščine, nemščine, španščine, češčine, danščine, grščine, poljščine, portugalščine, švedščine, hrvaščine, romunščine, bolgarščine, finščine, slovaščine in madžarščine.

CMEPIUS
Skip to content