Partnerstva za sodelovanje

Erasmus+ KA2

Partnerstva za sodelovanje v izobraževanju odraslih

Kaj?

Partnerstva za sodelovanje so projekti, ki bodo sodelujočim institucijam omogočili:

  • pridobivanje izkušenj z mednarodnim sodelovanjem,
  • krepitev njihovih zmožnosti,
  • doseganje kakovostnih in inovativnih rezultatov.

Kdo?

V partnerstvih  lahko sodeluje katera koli pravna oseba, registrirana v kateri od sodelujočih držav. Sodelujoče države se delijo na programske in partnerske. Sodelovanje institucij iz partnerskih držav je možno le izjemoma.

V partnerstvih s področja izobraževanja odraslih lahko sodelujejo institucije, ki so aktivne na tem področju v sodelujočih državah, in institucije, ki s svojim delom vsebinsko prispevajo k doseganju ciljev, ki jih partnerstvo zasleduje, kot npr. Andragoški center Slovenije, javne organizacije za izobraževanje odraslih, raziskovalne organizacije, fakultete itd.

Zakaj?

Sodelovanje institucij iz različnih držav vaši instituciji prinaša mednarodno razsežnost, dopolnjevanje različnih predhodnih znanj, črpanje znanj in izkušenj iz zgo­dovinskih izhodišč, na katerih temeljijo različni sistemi izobraževanja v EU, ter dopolnje­vanje in njihovo nadgrajevanje. Z izvedbo projekta boste prispevali k dvigu kakovosti sistema izobraževanja odraslih.

Kako?

Na voljo sta dve vrsti projektov:

Ena od partnerskih institucij prevzame vlogo vodje projekta in, v imenu partnerstva, odda elektronsko prijavo do razpisnega roka.

Trajanje projektov

Sodelovalna partnerstva lahko trajajo od 12 do 36 mesecev, manjša partnerstva pa od 6 do 24 mesecev.

Financiranje

Če je projekt odobren, prejme za svoje izvajanje nepovratna sredstva. Za manjša partnerstva in sodelovalna partnerstva so ta v obliki pavšalnega zneska.

Aktivnosti

V okviru projektov vam je na voljo več različnih aktivnosti.

Gre za aktivnosti, ki so povezane z:

  • vodenjem projekta,

  • izvedbo projekta,

  • deljenjem rezultatov in promocijo.

Vsebine

S temi dejavnostmi je mogoče razvijati in testirati nove pristope k učenju in poučevanju, krepiti mednarodno mrežo in omogočiti internacionalizacijo sodelujočih institucij, razvijati digitalne kompetence, podpirati trajnostni razvoj in vključevanje različnih skupin učečih se. Vsako partnerstvo, ne glede na obliko, mora naslavljati aktualne prednostne naloge/prioritete, ki so objavljene v Vodniku za prijavitelje in se lahko spreminjajo z vsakim razpisnim letom.

Točke za napredovanje v nazive

Sodelovanje v projektu Erasmus+ vam lahko prinese točke za napredovanje v nazive. Osnova je zaključeni projekt.

Podlago in vlogo za pridobitev potrdila najdete na povezavi točke za napredovanje.

Niste prepričani? Vrnite se na možnosti sodelovanja.

CMEPIUS
Skip to content