Tematski in kontaktni seminarji Erasmus+ (TCA)

Tematski in kontaktni seminarji Erasmus+ (TCA)

Aktivnosti mednarodnega sodelovanja (TCA) v okviru programa Erasmus+ so dogodki z najavljeno tematiko, kjer poteka mreženje udeležencev, razvijanje projektnih idej ter diskusija o izbrani tematiki.

Gre za aktivnosti, ki jih izvajajo nacionalne agencije v podporo potencialnim prijaviteljem in pogodbenikom programa Erasmus+, z namenom krepitve kakovosti in učinkov programa. Na tematskih oz. kontaktnih seminarjih lahko izmenjate mnenja, dobre prakse, spoznate potencialne partnerje, najdete dobro projektno idejo, prispevate k razvoji določenega področja na evropskem nivoju.

Nacionalna agencija rezervira določeno število mest za slovenske udeležence. Iz sredstev programa izbranim udeležencem nacionalna agencija krije potne stroške in kotizacijo.

Aktualni dogodki

Naslov dogodkaPodročje in št. mestKraj in datum dogodkaRok prijave
Estimating the budget for the implementation of a proposal for a Partnership for Cooperation – KA2: How to use the lump sum funding model 2 mesti ( 1 za poklicno in strokovno izobraževanje, 1 za terciarno izobraževanje) Ciper,
2.–4. november 2022
6. junij 2022
Partnerships for Cooperation
– how to plan an excellent project for special schools and mainstream schools working with children with disabilities
Program
2 mesti za splošno šolsko izobraževanje Poljska
(po spletu),
6.–15. junij 2022
20. maj 2022
Enhancing Digital Competences in Education and Training4 mesta (2 za splošno šolsko izobraževanje, 1 za poklicno in strokovno izobr., 1 za splošno izobr. odraslih)Tallin (Estonija),
13.–16. september 2022
15. maj 2022
Guidance and the promotion of VET1 mesto za poklicno in strokovno izobraževanjeKopenhagen (Danska),
13.–15. junij 2022
20. april 2022
“Blended Intensive Programmes in Practice”2 mesti za terciarno izobraževanjeIslandija,
11.–12. november 2022
4. april 2022
“ECEC Exchange – Sharing Challenges and Successes around Erasmus+ Participation for those Working in the Field of Early Childhood Education and Care”2 mesti za splošno šolsko izobraževanjeDublin, Irska
14.–16. junij 2022
5. maj 2022
“Career guidance shaping communities and societies”2 mesti
(1 za splošno šolsko izobraževanje in
1 za poklicno in strokovno izobraževanje )
Bratislava, Slovaška
25.–27. maj 2022
4. april 2022

” Role Model “
1 mesto za terciarno izobraževanje Firence, Italija
8.–11. maj 2022
8. marec 2022
Developing KA220 projects with the participation of organisations dealing with inclusion in remote areas and/or local communities2 mesti – 1 za izobraževanje odraslih in 1 za poklicno in strokovno izobraževanje Ciper, 25.–27. maj 2022 8. marec 2022
“Erasmus + green mobility + green schools”
A European Conference on Climate protection and Sustainability in School Education
3 mesta za splošno šolsko izobraževanje Potsdam, Nemčija, 4.–6. maj 2022
(predviden v živo)
14. december 2021
Climate, environment and sustainability2 mesti (splošno šolsko izobraževanje, mala partnerstva)
delo z otroki med 1 in 9 letom starosti
Tromsø Norveška
Junij 2022 – točen datum sporočimo naknadno
(predviden v živo)
14. december 2021
Pretekli dogodki
Naslov dogodkaKraj in datum dogodka
“VET Connected- Get Connected online” online (Irska),
26. april 2022
G- PAC Green partnerships for cooperation online (Romunija),
15.–18. februar 2022
Media Literacy and Disinformation online (Nemčija),
16.–17. februar 2022
Sustainability in Erasmus+: Towards the green transitiononline (Nemčija),
2. do 3. december 2021
Digital, Inclusive and Green Innovation:
DIG-I-PACT
Hveragerdi (Islandija),
22. do 24. november 2021
“The Erasmus Programme as a mechanism for inclusion for people with fewer opportunities”online (Malta),
19. do 20. oktober 2021
“No dead ends – guidance supporting all the way”Jyväskylä (Finska),
26. do 29. september 2021
“Resources for Rural Schools”Irska,
22. do 24. september 2021 (spletni dogodek)
Pupil mobility in Europe – making inclusion a reality11. in 12. maj 2021
(spletni dogodek)
Building project planning and management competences among workers of early childhood education and care institutions
(seminar organizira NA Poljske)
med 20. in 30. aprilom 2021 (spletni dogodek)

Postopek prijave

Za vsak razpisani dogodek (v tabeli Aktualni dogodki), kjer je slovenska NA rezervirala mesta, lahko posamezna institucija predloži le eno vlogo za enega udeleženca. Načeloma želi nacionalna agencija udeležbo omogočiti čim večim različnim institucijam, prednost imajo takšne, ki zadnjih 5 let v programu Erasmus+ še niso sodelovale. Za prijavo izpolnite vlogo in jo najkasneje na dan roka podpisano (elektronski podpis ali pa sken lastnoročnega podpisa) pošljite na e-naslov .

PRIJAVNICA

Vse vloge, oddane v roku, bodo obravnavane glede na kriterije v obrazcu za pregled vloge (Ocenjevalni list). Izbrane bodo najvišje točkovane vloge glede na razpoložljiva mesta, vloga pa mora prejeti vsaj 12 točk od 20.

Po dogodku

V roku 30 dni po dogodku mora udeleženec nacionalni agenciji poslati končno poročilo na e-naslov .


Dodatne informacije:

CMEPIUS
Skip to content