Tematski in kontaktni seminarji Erasmus+ (TCA)

Tematski in kontaktni seminarji Erasmus+ (TCA)

Aktivnosti mednarodnega sodelovanja (TCA) v okviru programa Erasmus+ so dogodki z najavljeno tematiko, kjer poteka mreženje udeležencev, razvijanje projektnih idej ter diskusija o izbrani tematiki.

Gre za aktivnosti, ki jih izvajajo nacionalne agencije v podporo potencialnim prijaviteljem in pogodbenikom programa Erasmus+, z namenom krepitve kakovosti in učinkov programa. Na tematskih oz. kontaktnih seminarjih lahko izmenjate mnenja, dobre prakse, spoznate potencialne partnerje, najdete dobro projektno idejo, prispevate k razvoji določenega področja na evropskem nivoju.

Nacionalna agencija rezervira določeno število mest za slovenske udeležence. Iz sredstev programa izbranim udeležencem nacionalna agencija krije potne stroške in kotizacijo.

Aktualni dogodki

Naslov dogodkaPodročje in št. mestKraj in datum dogodkaRok prijave
Media Literacy and Disinformation 2 (šolsko področje) Nemčija
16. –17. februar 2022
(spletni dogodek)
14. december 2021
Climate, environment and sustainability2 (šolsko področje, mala partnerstva)
delo z otroki med 1 in 9 letom starosti
Tromsø Norveška 15.–18. februar 2022
(predviden v živo)
14. december 2021
Pretekli dogodki
Naslov dogodkaKraj in datum dogodka
Sustainability in Erasmus+: Towards the green transitiononline (Nemčija),
2. do 3. december 2021
Digital, Inclusive and Green Innovation:
DIG-I-PACT
Hveragerdi (Islandija),
22. do 24. november 2021
“The Erasmus Programme as a mechanism for inclusion for people with fewer opportunities”online (Malta),
19. do 20. oktober 2021
“No dead ends – guidance supporting all the way”Jyväskylä (Finska),
26. do 29. september 2021
“Resources for Rural Schools”Irska,
22. do 24. september 2021 (spletni dogodek)
Pupil mobility in Europe – making inclusion a reality11. in 12. maj 2021
(spletni dogodek)
Building project planning and management competences among workers of early childhood education and care institutions
(seminar organizira NA Poljske)
med 20. in 30. aprilom 2021 (spletni dogodek)

Postopek prijave

Za vsak razpisani dogodek (v tabeli Aktualni dogodki), kjer je slovenska NA rezervirala mesta, lahko posamezna institucija predloži le eno vlogo za enega udeleženca. Načeloma želi nacionalna agencija udeležbo omogočiti čim večim različnim institucijam, prednost imajo takšne, ki zadnjih 5 let v programu Erasmus+ še niso sodelovale. Za prijavo izpolnite vlogo in jo najkasneje na dan roka podpisano (elektronski podpis ali pa sken lastnoročnega podpisa) pošljite na e-naslov .

PRIJAVNICA

Vse vloge, oddane v roku, bodo obravnavane glede na kriterije v obrazcu za pregled vloge (Ocenjevalni list). Izbrane bodo najvišje točkovane vloge glede na razpoložljiva mesta, vloga pa mora prejeti vsaj 12 točk od 20.

Po dogodku

V roku 30 dni po dogodku mora udeleženec nacionalni agenciji predložiti poročilo.


Dodatne informacije:

CMEPIUS
Skip to content