Nacionalna skupina ekspertov v poklicnem in strokovnem izobraževanju

VET Team

Nacionalno skupino PSI ekspertov sestavljajo strokovnjaki iz sektorja za poklicno in strokovno izobraževanje. Gre za pobudo Evropske komisije, ki se je začela leta 2021 z namenom:

  • Spodbujanja in krepitve uporabe evropskih orodij in načel v projektih, ki jih financira program Erasmus+.
  • Podpore in razvoja internacionalizacije sektorja poklicnega in strokovnega izobraževanja.
  • Večjega sodelovanja med glavnimi akterji poklicnega in strokovnega izobraževanja (izvajalci, raziskovalci, koordinatorji E+ projektov, deležniki …).
  • Sodelovanja z drugimi nacionalnimi skupinami PSI ekspertov po Evropi, da se delijo najboljše mednarodne prakse na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja.
  • Podpore pri razvoju poklicnega in strokovnega izobraževanja.

Slovenska nacionalna skupina PSI ekspertov je sestavljena iz 7 članov:

ga. Božena Germelj Drstvenšek, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije.

ga. Darja Čot, Ministrstvo RS za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

ga. Nataša Hafner Vojčić, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje

g. Iztok Leskovar, Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje

ga. Andreja Sever, Gospodarska zbornica Slovenije

g. Aleksandar Sladojević, Center RS za poklicno in strokovno izobraževanje

ga. Eva Zule, Ekonomska šola Ljubljana


V letu 2023 je skupina osredotočena na realizacijo dveh ciljev:

  1. Popularizacija poklicnega in strokovnega izobraževanja na področjih gostinstvo in turizem, zdravstvo in gradbeništvo.  
  2. Dvig kakovosti prihajajočih mobilnosti z namenom izboljšanja domačega PUD-a.

CMEPIUS
Skip to content