Partnerstva za sodelovanje

Erasmus+ KA2

Sodelovalna partnerstva v terciarnem izobraževanju (KA220-HED)

Kaj?

Partnerstva za sodelovanje so projekti, ki bodo sodelujočim institucijam omogočili:

  • pridobivanje izkušenj z mednarodnim sodelovanjem,
  • krepitev njihovih zmožnosti ter
  • pripeljali do kakovostnih in inovativnih rezultatov.

Kdo?

V partnerstvih  lahko sodeluje katera koli pravna oseba, registrirana v kateri od sodelujočih držav. Sodelujoče države se delijo na programske in partnerske. Sodelovanje organizacij iz partnerskih držav je možno le izjemoma.

Najpogosteje v partnerstvih sodelujejo višje- in visokošolske institucije, vendar je zelo dobrodošlo tudi sodelovanje drugih organizacij, še posebej takšnih, ki predstavljajo trg dela. Višje- in visokošolske institucije iz programskih držav kot pogoj za sodelovanje potrebujejo Erasmus+ listino kakovosti (ECHE).

Zakaj?

Sodelovalna partnerstva omogočajo terciarnemu izobraževanju bolj učinkovit odziv na izzive sodobnega časa, boljšo vpetost v mednarodni razvoj (npr. internacionalizacija, vključno z internacionalizacijo doma) ter podpirajo doseganje strateških ciljev politik na državnem in evropskem nivoju.

Kako?

Ena od partnerskih institucij prevzame vlogo vodje projekta in ta, v imenu partnerstva, odda elektronsko prijavo do razpisnega roka.

Trajanje projektov

Projekti lahko trajajo od 12 do 36 mesecev.

Financiranje

Če je projekt odobren, prejme za svoje izvajanje nepovratna sredstva. Za manjša partnerstva in sodelovalna partnerstva so ta v obliki pavšalnega zneska.

Aktivnosti

V okviru projektov so na voljo medsebojno sodelovanje, priprava projektnih izdelkov, različne dejavnosti učenja, poučevanja in usposabljanja ter izvedba dogodkov za zunanje deležnike.

Vsebine

S temi dejavnostmi je mogoče razvijati nove pristope k učenju in poučevanju, krepitev internacionalizacije, razvoj digitalnih kompetenc, vsebinsko posodabljanje modulov in kurikula, podporo digitalizaciji in trajnostnemu razvoju, krepitev zmožnosti mednarodnega sodelovanja institucije in še kaj bi se našlo.
Vsako partnerstvo, ne glede na obliko, mora naslavljati aktualne prednostne naloge/prioritete, ki so objavljene v Vodniku za prijavitelje in se lahko spreminjajo z vsakim razpisnim letom.

Točke za napredovanje v nazive

Sodelovanje v projektu Erasmus+ vam lahko prinese točke za napredovanje v nazive. Osnova je zaključeni projekt.

Podlago in vlogo za pridobitev potrdila najdete na povezavi točke za napredovanje.

Niste prepričani? Vrnite se na možnosti sodelovanja.

CMEPIUS
Skip to content