Strateški dokumenti

Ključni dokumentiPublikacije EU
DOKUMENTI EVROPSKE KOMISIJE

1 Evropski izobraževalni prostor do leta 2025
ključne informacije ANG
ključne informacije SLO
celoten dokument ANG

2 Evropska agenda o spretnostih
ključne informacije ANG
ključne informacije SLO
celoten dokument ANG
2.1 Poklicno in strokovno izobraževanje
ključne informacije ANG
ključne informacije SLO

3 Akcijski načrt o digitalnem izobraževanju 2021–2027
ključne informacije ANG
ključne informacije SLO
celoten dokument ANG

4 Evropski zeleni načrt
ključne informacije ANG
ključne informacije SLO
celoten dokument SLO

5 Evropski raziskovalni prostor
ključne informacije ANG
ključne informacije SLO
celoten dokument SLO

6 Erasmus+ strategija vključevanja in raznolikosti
celoten dokument ANG
celoten dokument SLO

Splošno šolsko izobraževanje
Poklicno in strokovno izobraževanje

Evropska agenda o spretnostih
• European skills Agenda for sustainable competitiveness, social fairness and resilience
VET system in Slovenia
Slovensko ogrodje kvalifikacij

Terciarno izobraževanje

Komunikeji preteklih ministrskih konferenc (ang)

• Evropska strategija za univerze: European Strategy for Universities

• Predlog priporočila Svetu za učinkovito  transnacionalno sodelovanje: Proposal for the Council Recommendation on effective transnational cooperation

• Erasmus+ študija o učinku: Erasmus+ Impact Study

Izobraževanje odraslih  

Zakon o izobraževanju odraslih
Resolucija o nacionalnem programu izobraževanja odraslih
• Novi program znanj in spretnosti za Evropo (New Skills Agenda for Europe)  (sl) (ang)
• Poti izpopolnjevanja: nove priložnosti za odrasle (Upskilling Pathways) (sl) (ang)
• PIAAC (sl) (ang)
Politika EU na področju izobraževanja odraslih
• Prenovljeni evropski program za izobraževanje odraslih (sl) (ang)
Manifest za učenje odraslih v 21. stoletju

MedNetCountries – KA2 Good Practice examplesGreek National Agency Erasmus+Prečno
Data collection and analysis of Erasmus+ projects
Focus on inclusion in education : final report
Evropska komisija, 2022 Prečno
Communication guidelines for project beneficiaries “How to communicate your project”(EN)

Kako komunicirati o projektu (SL)
Evropska komisija, 2022 Prečno
Education responses to COVID-19: an implementation strategy toolkitOECD knjižnica, 2020Prečno
DigComp at Work, The EU’s digital competence framework in action on the labour market: a selection of case studiesEvropska komisija, 2020Prečno
EVROPA, Delovati bolj povezanoEvropska komisija, 2020Splošno šolsko
Effects of the use of digital technology on children’s empathy and attention capacityEvropska komisija, 2020Prečno
COVID-19 – EU coronavirus response
Uporabne povezave:
– namenska stran Evropskega parlamenta;
– namensko spletno mesto Sveta Evropske unije.
Direktorat za komunikacije, marec 2020Prečno
Shaping Europe’s digital futureEvropska komisija, februar 2020Prečno
Research*EUEvropska komisija, maj 2019Terciarno izobraževanje in raziskovanje
Ageing EuropeEurostat, 2019Odrasli
The Changing Nature of WorkEvropska komisija, avgust 2019Odrasli
Digital education at school in EuropePoročilo Eurydice, avgust 2019Splošno šolsko
I colour in Europe
(SLANG)
Urad EU za publikacije, marec 2019Splošno šolsko
CMEPIUS
Skip to content