Strateški dokumenti

Ključni dokumentiPublikacije EU
DOKUMENTI EVROPSKE KOMISIJE

1 Evropski izobraževalni prostor do leta 2025
plakat ANG
plakat SLO
poročilo ANG

2 Evropska agenda o spretnostih
plakat ANG
plakat SLO
poročilo ANG
2.1 Poklicno in strokovno izobraževanje
plakat ANG
plakat SLO

3 Akcijski načrt o digitalnem izobraževanju 2021–27
plakat ANG
plakat SLO
poročilo ANG

4 Evropski zeleni načrt
plakat ANG
plakat SLO
poročilo SLO

5 Evropski raziskovalni prostor
plakat ANG
plakat SLO
poročilo SLO

Poklicno in strokovno izobraževanje

Evropska agenda o spretnostih
• European skills Agenda for sustainable competitiveness, social fairness and resilience
VET system in Slovenia
Slovensko ogrodje kvalifikacij

Terciarno izobraževanje
Izobraževanje odraslih  

Zakon o izobraževanju odraslih
Resolucija o nacionalnem programu izobraževanja odraslih
• Novi program znanj in spretnosti za Evropo (New Skills Agenda for Europe)  (sl) (ang)
• Poti izpopolnjevanja: nove priložnosti za odrasle (Upskilling Pathways) (sl) (ang)
• PIAAC (sl) (ang)
Politika EU na področju izobraževanja odraslih
• Prenovljeni evropski program za izobraževanje odraslih (sl) (ang)
Promocija izobraževanja odraslih (ang)
Manifest za učenje odraslih v 21. stoletju

Education responses to COVID-19: an implementation strategy toolkitOECD knjižnica, 2020Prečno
DigComp at Work, The EU’s digital competence framework in action on the labour market: a selection of case studiesEvropska komisija, 2020Prečno
EVROPA, Delovati bolj povezanoEvropska komisija, 2020Splošno šolsko
Effects of the use of digital technology on children’s empathy and attention capacityEvropska komisija, 2020Prečno
COVID-19 – EU coronavirus response
Uporabne povezave:
– spletna mesta držav članic EU/EGP in Združenega kraljestva;
– namenska stran Evropskega parlamenta;
– namensko spletno mesto Sveta Evropske unije;
– namensko spletno mesto Evropske komisije.
Direktorat za komunikacije, marec 2020Prečno
Shaping Europe’s digital futureEvropska komisija, februar 2020Prečno
Research*EUEvropska komisija, maj 2019Terciarno izobraževanje in raziskovanje
Ageing EuropeEurostat, 2019Odrasli
The Changing Nature of WorkEvropska komisija, avgust 2019Odrasli
Digital education at school in EuropePoročilo Eurydice, avgust 2019Splošno šolsko
I colour in Europe
(SLANG)
Urad EU za publikacije, marec 2019Splošno šolsko
CMEPIUS
Skip to content