Erasmus+ 2024

Razpis Erasmus+ 2024

28. novembra 2023 je Evropska komisija objavila razpis Erasmus+ 2024.

Erasmus+ je program Evropske unije, ki naslavlja mednarodno sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa. Namen programa Erasmus+ je dvig kakovosti izobraževanja in usposabljanja ter s tem krepitev socialne kohezije in konkurenčnosti gospodarstva Unije.

Erasmus+ želi omogočiti sodelovanje čim večjemu številu posameznikov, še posebej tistim iz okolij z manj priložnostmi, ter kot ključne izpostavlja vsebine in aktivnosti vključevanja, ohranjanja okolja (zeleni Erasmus+) in prehoda na digitalno družbo.

Za Erasmus+ projekte 2024 je za Slovenijo na voljo okoli 27 milijonov evrov.

V decembru, januarju in februarju pripravljamo Info dneve, kjer boste prijavitelji izvedeli vse potrebne informacije za prijavo.

Razpisni roki

V okviru razpisa Erasmus+ 2024 so razpisani roki za decentralizirane (ki jih vodi Nacionalna agencija) in centralizirane aktivnosti (ki jih vodi Izvajalska agencija).
Vsi roki so iztečejo ob 12:00 po bruseljskem času na dan roka, če ni navedeno drugače.

Projekti mobilnosti posameznikov – KA1, (SCH, VET, HED, ADU in Sport)20. februar 2024 ob 12.00
Partnerstva za sodelovanje – KA2
– sodelovalna partnerstva
5. marec 2024 ob 12.00
Partnerstva za sodelovanje – KA2
– manjša partnerstva
5. marec 2024 ob 12.00
in 1. oktober 2024 ob 12.00
Akreditacija Erasmus1. oktober 2024 ob 12.00

Omejitev! Število dodeljenih akreditacij je na področju splošnega šolskega izobraževanja omejeno – dodeljeno bo največ 20 akreditacij najbolje ocenjenim vlogam. Na drugih področjih število ni omejeno.

CENTRALIZIRANE AKTIVNOSTI – roke in navodila prijaviteljem centraliziranih aktivnosti najdete na strani izvajalske agencije.

Roke preverite v samem razpisu.

Prijava

POMEMBNO

V programu Erasmus+ se mora vsaka institucija, ki želi sodelovati v kateri koli aktivnosti programa (kot prijavitelj ali partner) registrirati na portalu in pridobiti kodo OID. Registracijo opravite na strani Organisation registration for actions managed by National Agencies (europa.eu), pri tem si lahko pomagate z navodili za registracijo institucije.

Če kodo vaša institucija že ima, vam ni potrebno pridobiti nove. Po potrebi le osvežite podatke oz. dokumente na portalu – vsa navodila najdete tukaj.

Registracija organizacije – pridobitev kode OID
PRIJAVNICE

Prijavnice za Erasmus+ so spletne. Spletni obrazec za ustrezno akcijo najdete na spodnji povezavi, ga izpolnite neposredno na spletu, priložite obvezne priloge in vlogo oddate s klikom na gumb SUBMIT/ODDAJ.

Izpolnjene prijavnice s prilogami ne pošiljate po e-pošti!

Spletne prijavnice
(jezik prijavnice spremenite preko gumba desno zgoraj)
Prijavnice za leto 2024 so že na voljo v slovenskem in angleškem jeziku.

Vzorce prijavnic za vse akcije in področja izobraževanja in več navodil o izpolnjevanju najdete na spletni strani: Model application forms | Erasmus+ (europa.eu)

Tehnične težave prosim javite na .

Razpisna dokumentacija

Uredba o vzpostavitvi Erasmus+ (SI, PDF)
Regulation establishing Erasmus+ (ANG, PDF)
Razpis Erasmus+ 2024
(ANG, PDF)
Razpis Erasmus+ 2024
(SLO, PDF)
Vodnik za prijavitelje 2024
(ANG, spletna verzija)
Vodnik za prijavitelje 2024
(ANG, PDF verzija)
Vodnik za prijavitelje 2024
(SLO, PDF verzija)
Prednostne naloge nacionalnega pomena za razpis Erasmus+ 2024
Seznam upravičenih organizacij in udeležencev v KA1 na področju splošnega šolskega izobraževanja SCH (PDF)
Seznam upravičenih organizacij in udeležencev v KA1 na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja VET (PDF)
Seznam upravičenih organizacij in upravičenih programov izobraževanja odraslih in aktivnosti v KA1 na področju izobraževanja odraslih ADU (PDF)
Standardi kakovosti mobilnosti SLO
Standardi kakovosti mobilnosti ANG
Pojasnilo okvirnih parametrov za uvrstitev udeležencev mobilnosti v skupine iz šibkejših okolij
Dnevni zneski Razpis 2024 (SCH, ADU, VET, SPORT; SLO, PDF)
Erasmus+ International Credit Mobility – Handbook for Participating Organisations KA171
Priročnik za KA2 projekteHandbook on the lump sum funding – 2024
Pravila dodelitve sredstev akreditiranim prijaviteljem KA1 – splošno šolsko izobraževanje 2024
Pravila dodelitve sredstev akreditiranim prijaviteljem KA1 – poklicno in strokovno izobraževanje 2024
Pravila dodelitve sredstev akreditiranim prijaviteljem KA1 – splošno izobraževanje odraslih 2024
Razpoložljiva sredstva Razpis 2024
Vodnik za ocenjevalce 2024
(ANG, PDF verzija)

Strateški dokumenti

Strateške dokumente lahko najdete v CMEPIUS-ovi knjižnici.

Info dnevi

V sklopu promocije Razpisa Erasmus+ 2024 smo izvedli že vse promocijske dogodke, za KA2 projekte pa je na voljo še nekaj terminov za individualna svetovanja.

Splošno šolsko izobraževanje – SCH

Datum in ura dogodkaNaslov
različni datumiOsebna svetovanja za prijavitelje Erasmus+ splošno šolsko izobraževanje KA210-SCH – Manjša partnerstva
različni datumiOsebna svetovanja za prijavitelje Erasmus+ splošno šolsko izobraževanje KA220-SCH – Sodelovalna partnerstva

Poklicno in strokovno izobraževanje – VET

Datum in ura dogodkaNaslov
različni terminiIndividualna svetovanja za KA2 VET

Splošno izobraževanje odraslih – ADU

Datum in ura dogodkaNaslov
Različni datumiOsebna svetovanja za prijavitelje  Erasmus+  KA2 projektov – splošno izobraževanje odraslih, razpis 2024
Gradiva s preteklih dogodkov se nahajajo v knjižnici
Informacija za akreditirane institucije
Pojasnilo okvirnih parametrov za uvrstitev v skupine z manj priložnostmi

Spremljajte tudi naše e-novice in CMEPIUS Facebook, kjer objavljamo vse aktualne informacije.

CMEPIUS je skrbnik aktivnosti za področje izobraževanja in usposabljanja. Če vas zanima področje Erasmus+ Mladina (prej program Mladi v akciji), se za več informacij obrnite na MOVIT.

Rezultati/sklepi

Tukaj bodo objavljeni rezultati razpisov v letu 2024.

Rezultati razpisa Erasmus+ KA1 2024


Spomladanski rok, prijava do 20. februarja 2024

Rezultati razpisa Erasmus+ KA2 2024


Spomladanski rok, prijava do 5. marca 2024

KA210 – MANJŠA PARTNERSTVA

KA220 – SODELOVALNA PARTNERSTVA

Zadnje novice

NOVO: Razpis Erasmus+ 2024
Evropska komisija je 28. novembra objavila razpis Erasmus+ za leto 2024. S skupnim letnim proračunom 4,3 milijarde EUR zagotavlja podporo izobraževanju in usposabljanju na vseh področjih izobraževanja, mladine in športa v letu 2024.
Več
CMEPIUS
Skip to content