Izobraževanje in usposabljanje v tujini

Erasmus+ KA1

Projekti mobilnosti za učeče se in osebje

Projekti mobilnosti za učeče se in osebje so ena izmed akcij ključnega ukrepa 1 – Mobilnost posameznikov, ki se izvajajo preko nacionalne agencije Erasmus+ za izobraževanje, usposabljanje in šport – CMEPIUS. Možna je tudi prijava na druge akcije, kot so Mladinske izmenjave in DiscoverEU prek nacionalne agencije programa Erasmus+ Mladi v akciji – MOVIT.

Kaj?

Program Erasmus+ v okviru ključnega ukrepa 1 omogoča posameznikom mobilnost v tujini. Takšna mobilnost je namenjena osebnemu in strokovnemu razvoju posameznika, ki ga podpira vaša izobraževalna institucija.

Kam?

Ključni ukrep 1 sofinancira mobilnost posameznikov:

Kdo?

Mobilnosti se lahko udeležijo posamezniki, ki so vključeni v izobraževanje in usposabljanje na vaši izobraževalni instituciji – paleta vključenih posameznikov in institucij je zelo široka in vključuje učence, dijake, študente, pedagoško osebje, učeče se odrasle, izobraževalce in drugo podporno osebje.

Zakaj?

Glavni cilj mobilnosti je omogočiti udeležencem pridobitev znanja, spretnosti in izkušenj, ki prinašajo dodano vrednost njihovemu izobraževanju ali delu doma.

Poleg neposrednih vplivov na posameznike, aktivnosti znotraj projektov prinesejo pozitivne spremembe in razvojne premike tudi znotraj sodelujočih institucij ter prispevajo k inovacijam in prenovi sistema izobraževanja v Sloveniji.

Kako?

Za prijavo projekta v okviru ključnega ukrepa 1, ustreznega za vaše področje delovanja, izobraževalne institucije oddate spletno prijavo za pridobitev sredstev v okviru programa Erasmus+.

Več informacij o akciji lahko pridobite v
Vodniku za prijavitelje (ANG)

Niste prepričani? Vrnite se na možnosti sodelovanja.

CMEPIUS
Skip to content