Izobraževanje in usposabljanje v tujini

Erasmus+ KA1

Mobilnost študentov in osebja v terciarnem izobraževanju

Kdo?

V terciarnem izobraževanju, v katerega ste vključene javne in zasebne visokošolske in višješolske institucije, govorimo o mobilnosti študentov ter mobilnosti akademskega in strokovnega osebja.

Kaj?

Študenti lahko na mobilnost odidejo z namenom študija ali z namenom prakse, akademsko osebje se lahko udeleži učne mobilnosti z namenom poučevanja, strokovno osebje pa z namenom usposabljanja.

Kam?

Mobilnosti so možne v programske države ter v partnerske države, institucije pa lahko prav tako gostite udeležence učne mobilnosti iz teh upravičenih držav.

Kako?

Predpogoja za prijavo sta dva: institucija mora opravljati javnoveljavni študijski program in pridobiti Erasmus+ listino kakovosti (ECHE). Institucije se prijavite z oddajo spletne prijavnice.

Možna je tudi prijava konzorcija, ki je sestavljen iz najmanj treh institucij, ki pa ga je treba najprej akreditirati.

Koliko?

Institucije prejmete nepovratna finančna sredstva (več v poglavju ‘Funding rules’), v obliki sofinanciranja mobilnosti posameznikov (podpora za bivanje in pot, dodatek za prakso, podpora za posameznike z manj možnostmi, podpora za posameznike s posebnimi potrebami) ter v obliki organizacijske podpore instituciji.

Tipi mobilnosti

Mobilnost posameznikov MED programskimi državami
(KA131-HED)

Prijava institucij ali konzorcijev za učne mobilnosti znotraj programskih držav. Del sredstev lahko namenite tudi mobilnosti med programskimi in partnerskimi državami.

Tipi mobilnosti znotraj te akcije so:

  • študentske mobilnosti z namenom prakse (SMP),

  • študentske mobilnosti z namenom študija (SMS),

  • mobilnosti osebja z namenom usposabljanja (STT),

  • mobilnosti osebja z namenom poučevanja (STA),

  • kombinirani intenzivni programi (BIP).

Mobilnost posameznikov med programskimi in partnerskimi državami
(KA171-HED)

Prijava institucij ali konzorcijev za učne mobilnosti znotraj programskih in partnerskih držav.

Tipi mobilnosti znotraj te akcije so:

  • študentske mobilnosti z namenom prakse (SMP),

  • študentske mobilnosti z namenom študija (SMS),

  • mobilnosti osebja z namenom usposabljanja (STT),

  • mobilnosti osebja z namenom poučevanja (STA),

Po mobilnosti

Obdobje po mobilnosti je veliko več kot samo oddaja papirjev in priznavanje izpitov. Primerna reintegracija lahko pomaga tudi pri boljši promociji programa in diseminacijskih aktivnostih. Preberi več.

Nazaj na možnosti sodelovanja.

CMEPIUS
Skip to content