Izobraževanje in usposabljanje v tujini

Erasmus+ KA1

Mobilnost študentov in osebja v terciarnem izobraževanju

Kdo?

V terciarnem izobraževanju, v katerega ste vključene javne in zasebne visokošolske in višješolske institucije, govorimo o mobilnosti študentov ter mobilnosti akademskega in strokovnega osebja.

Kaj?

Študenti lahko na mobilnost odidejo z namenom študija ali z namenom prakse, akademsko osebje se lahko udeleži učne mobilnosti z namenom poučevanja, strokovno osebje pa z namenom usposabljanja.

Kam?

Mobilnosti so možne v programske države ter v partnerske države, institucije pa lahko prav tako gostite udeležence učne mobilnosti iz teh upravičenih držav.

Kako?

Predpogoja za prijavo sta dva: institucija mora opravljati javnoveljavni študijski program in pridobiti Erasmus+ listino kakovosti (ECHE). Institucije se prijavite z oddajo spletne prijavnice.

Možna je tudi prijava konzorcija, ki je sestavljen iz najmanj treh institucij, ki pa ga je treba najprej akreditirati.

Koliko?

Institucije prejmete nepovratna finančna sredstva (več v poglavju ‘Funding rules’), v obliki sofinanciranja mobilnosti posameznikov (podpora za bivanje in pot, dodatek za prakso, podpora za posameznike z manj možnostmi, podpora za posameznike s posebnimi potrebami) ter v obliki organizacijske podpore instituciji.

Tipi mobilnosti

Mobilnost posameznikov MED programskimi državami
(KA131-HED)

Prijava institucij ali konzorcijev za učne mobilnosti znotraj programskih držav. Del sredstev lahko namenite tudi mobilnosti med programskimi in partnerskimi državami.

Tipi mobilnosti znotraj te akcije so:

  • študentske mobilnosti z namenom prakse (SMP),

  • študentske mobilnosti z namenom študija (SMS),

  • mobilnosti osebja z namenom usposabljanja (STT),

  • mobilnosti osebja z namenom poučevanja (STA),

  • kombinirani intenzivni programi (BIP).

Mobilnost posameznikov med programskimi in partnerskimi državami
(KA171-HED)

Prijava institucij ali konzorcijev za učne mobilnosti znotraj programskih in partnerskih držav.

Tipi mobilnosti znotraj te akcije so:

  • študentske mobilnosti z namenom prakse (SMP),

  • študentske mobilnosti z namenom študija (SMS),

  • mobilnosti osebja z namenom usposabljanja (STT),

  • mobilnosti osebja z namenom poučevanja (STA),

Niste prepričani? Vrnite se na možnosti sodelovanja.

CMEPIUS
Skip to content