Izobraževanje in usposabljanje v tujini

Erasmus+ KA1

Mobilnost osebja in učečih se v izobraževanju odraslih

Kdo?

Mobilnosti se lahko udeležijo osebje institucij s področja splošnega nepoklicnega izobraževanja odraslih (podroben seznam institucij), učeči se odrasli ter učitelji in pedagogi na usposabljanju.

Kaj?

Osebje – izvedete lahko sledenje na delovnem mestu, lahko se udeležite tečaja ali usposabljanja ali pa se vaša institucija in institucija iz tujine dogovorita, da določeno obdobje poučujete ali izvajate usposabljanje na instituciji v tujini. Na svojo institucijo lahko povabite strokovnjaka iz tujine ali gostite učitelja oziroma pedagoga na usposabljanju.

Učeči se odrasli – na mobilnost lahko odidejo v okviru skupine skupaj z izobraževalci (skupinska mobilnost učečih se odraslih) ali individualno (učna mobilnost učečih se odraslih).

Kam?

Na mobilnost lahko odidete v programske države, institucije pa lahko gostite udeležence mobilnosti iz programskih držav.

Kako?

V program se lahko vključite na več načinov:

  • vaša institucija pridobi Erasmus+ akreditacijo in na razpis Erasmus+ odda prijavo za akreditirane institucije (KA121-ADU);
  • če vaša institucija nima Erasmus+ akreditacije, na razpis Erasmus+ odda prijavo za institucije brez akreditacije (KA122-ADU);
  • lahko se vključite v obstoječi konzorcij, ki ima pridobljeno akreditacijo;
  • gostite lahko strokovnjake ali pripravnike iz tujine.

Koliko?

Institucija na razpisu pridobi nepovratna sredstva, s katerimi lahko sofinancira stroške poti in bivanja posameznika ter organizacijske stroške za vsako mobilnost. V primeru udeležbe posameznika na tečaju ali usposabljanju, je moč pridobiti tudi sofinanciranje kotizacije. V določenih primerih pa institucija lahko pridobi za posameznika tudi sredstva za sofinanciranje jezikovne podpore in podporo za vključenost za posameznike s posebnimi potrebami ali manj možnostmi ter za sofinanciranje izrednih stroškov.

Točke za napredovanje v nazive

Sodelovanje v projektu Erasmus+ vam lahko prinese točke za napredovanje v nazive. Osnova je zaključen projekt.

Podlago in vlogo za pridobitev potrdila najdete na povezavi  točke za napredovanje.

Niste prepričani? Vrnite se na možnosti sodelovanja.

CMEPIUS
Skip to content