5 korakov do projekta

1. Vsebina projekta

Prvi korak je odločitev, da se boste vključili v mednarodne projekte, da obstaja želja in potreba po mednarodnem sodelovanju in da imate zagotovljeno podporo vodstva in sodelavcev. V nadaljevanju se je treba vprašati, KAJ želimo s projektom spremeniti, KAJ je namen projekta in KDO je naša ciljna publika, KOMU bodo aktivnosti/rezultati namenjeni? Glavna je torej odločitev o temi/vsebini, ki jo boste znotraj projekta naslavljali. Sledi priprava analize stanja oziroma analize potreb.

Več informacij najdete v 5 ključnih elementov projekta.

2. Iskanje primerne akcije

Ko boste vedeli, kaj želite s projektom doseči, je treba poiskati ustrezno akcijo znotraj programa. Različne akcije programa Erasmus+ ponujajo različne možnosti, naslavljajo različne ciljne skupine in imajo različen namen. V akcijah individualnih aktivnosti gre za izmenjavo učencev, za profesionalni razvoj zaposlenih na šolah, za krepitev mednarodne mreže. V akcijah strateških partnerstev pa je v ospredju iskanje rešitev, izmenjava dobrih praks, priprava novih skupnih gradiv, naslavljanje izzivov z več različnih zornih kotov, povezovanje predvsem po vertikali in ne zgolj horizontali. Predlagane rešitve morajo biti aktualne tudi širše, ne samo za ustvarjeno partnerstvo. Na naši spletni strani dobite okvirne opise akcij, v Vodniku za prijavitelje pa vse podrobnosti.

3. Mednarodno partnerstvo

Ne glede na to, za katero akcijo se boste odločili, je potreben resen razmislek o sestavi mednarodnega partnerstva. Iskanje partnerjev v tujini je odvisno od zahtevnosti akcije in projekta ter vaših izkušenj.  Morda jih boste iskali glede na državo, iz katere prihajajo (ker ste prebrali, da so zelo dobri v temi, ki vas zanima), mogoče bodo vaši prvi partnerji prihajali z držav, ki ste jih vi ali vaši sodelavci že obiskali v sklopu strokovnega razvoja. Bolj ko boste izkušeni, večje bodo tudi vaše zahteve po točno določenem partnerju v tujini (glede na tip institucije, regijo, ekspertizo). Mednarodne partnerje si lahko poiščete s pomočjo različnih portalov, kot so ESEP, EPALE, z udeležbo na tematskih in kontaktnih seminarjih (TCA), ali v skupinah na socialnih omrežjih (LinkedIn, Facebook …), prek pobratenih občin, s pomočjo znancev v tujini ali pa sodelavcev, ki so že bili v tujini na katerem od usposabljanj.

4. Oblikovanje tima na vaši instituciji

V projektu ne more sodelovati zgolj ena oseba z institucije. Poiskati si morate ustrezne sodelavce, ki vam bodo pomagali. Zaželeno je, da člani ekipe posedujejo čim bolj raznolika znanja, kompetence, sposobnosti. Mogoče boste prvo skupino oblikovali bolj glede na njihovo željo po sodelovanju, na podlagi zavzetosti in medsebojnega razumevanja, v nadaljevanju pa gradili ekipo v smeri večje pestrosti in raznolikosti. Motiviranje sodelavcev za sodelovanje je lahko včasih velik izziv. V kolikor jih nikakor ne morete pritegniti, lahko poizkusite s projekti eTwinning (če prihajate iz vrtca, osnovne ali srednje šole, z višje- ali visokošolskega zavoda, ki usposablja bodoče učitelje), kjer ni potreben tim, ampak lahko projekt vodite sami.

5. Oddaja prijavnice

V zadnjem koraku sledi priprava in oddaja prijavnice. Pred tem naj vam partnerji pripravijo opise lastnih institucij. Najbolj učinkovito je, če jim postavite zelo natančna vprašanja, na katera vam morajo odgovoriti. Razdelite si naloge pisanja prijavnice, organizirajte več kratkih in učinkovitih spletnih srečanj. Ne pozabite, da nekatere akcije pod določenimi pogoji omogočajo tudi dodatna sredstva za pripravo na projekt. Več o tem si lahko preberete na naši spletni strani. Pred oddajo poiščite t. i. kritičnega prijatelja, ki bo prebral vsaj povzetek projekta, in vam posredoval iskreno povratno informacijo o jasnosti zapisanega. Ne pozabite si ogledati še 5 korakov do oddaje vloge.

In ne nazadnje, UŽIVAJTE V MEDNARODNIH PROJEKTIH.

Če ne veste kako naprej, si poglejte osnove mednarodnega sodelovanja ali pa raziskujte naprej.

CMEPIUS
Skip to content