Partnerstva za sodelovanje

Erasmus+ KA2

Partnerstva za sodelovanje v poklicnem in strokovnem izobraževanju

Kaj?

Partnerstva za sodelovanje so projekti, ki bodo sodelujočim institucijam omogočili:

  • pridobivanje izkušenj z mednarodnim sodelovanjem,
  • krepitev njihovih zmožnosti ter
  • pripeljali do kakovostnih in inovativnih rezultatov.

Kdo?

V partnerstvih  lahko sodeluje katera koli pravna oseba, registrirana v kateri od sodelujočih držav. Sodelujoče države se delijo na programske in partnerske. Sodelovanje organizacij iz partnerskih držav je možno le izjemoma.

Najpogosteje v partnerstvih sodelujejo srednje poklicne in strokovne šole in druge organizacije, aktivne na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja,  vendar je zelo dobrodošlo tudi sodelovanje drugih organizacij, še posebej takšnih, ki predstavljajo trg dela.

Zakaj?

Sodelovanje v projektih partnerstev za sodelovanje omogoča poklicnemu in strokovnemu izobraževanju bolj učinkovit odziv na izzive sodobnega časa ter boljšo vpetost v mednarodni razvoj (npr. internacionalizacija, vključno z internacionalizacijo doma). Partnerstva za sodelovanje tudi podpirajo doseganje strateških ciljev politik na državnem in evropskem nivoju.

Kako?

V okviru poklicnega in strokovnega izobraževanja je na voljo sodelovanje v obeh tipih projektov: sodelovalna partnerstva (KA220-VET) in manjša partnerstva (KA210-VET).

Ena od partnerskih institucij prevzame vlogo vodje projekta in, v imenu partnerstva, odda elektronsko prijavo do razpisnega roka.

Trajanje projektov

Sodelovalna partnerstva lahko trajajo od 12 do 36 mesecev, manjša partnerstva pa od 6 do 24 mesecev.

Financiranje

Če je projekt odobren, prejme za svoje izvajanje nepovratna sredstva. Za manjša partnerstva in sodelovalna partnerstva so ta v obliki pavšalnega zneska. Celotna finančna sredstva prejme nosilec, ki jih glede na cilje in aktivnosti porazdeli med projektne partnerje.

Aktivnosti

V okviru projektov so na voljo medsebojno sodelovanje, srečanje projektnih partnerjev, priprava projektnih izdelkov, različne dejavnosti učenja, poučevanja in usposabljanja ter izvedba diseminacijskih dogodkov za zunanje deležnike in uporabnike rezultatov projekta.

Vsebine

S temi dejavnostmi je mogoče razvijati nove pristope k učenju in poučevanju, krepitev internacionalizacije, razvoj digitalnih kompetenc, vsebinsko posodabljanje modulov in kurikula, podporo digitalizaciji in trajnostnemu razvoju, krepitev zmožnosti mednarodnega sodelovanja organizacije in še kaj bi se našlo.
Vsako partnerstvo, ne glede na obliko, mora naslavljati aktualne prednostne naloge/prioritete, ki so objavljene v Vodniku za prijavitelje in se lahko spreminjajo z vsakim razpisnim letom.

Odgovori na pogosta vprašanja glede KA2 akcij

Točke za napredovanje v nazive

Sodelovanje v projektu Erasmus+ vam lahko prinese točke za napredovanje v nazive. Osnova je zaključeni projekt.

Podlago in vlogo za pridobitev potrdila najdete na povezavi točke za napredovanje.

Niste prepričani? Vrnite se na možnosti sodelovanja.

CMEPIUS
Skip to content