Matrika Učinek+

Orodje, s katerim si lahko pomagate pri pripravi projekta, da odgovorite na ključna vprašanja »kaj želimo doseči s projektom«, »kdo je pri tem pomemben« in »kako bomo izmerili uspeh«.

S temi odgovori boste lahko zasnovali dober projekt in napisali kakovostno vlogo.

Učinek projekta je trajna sprememba, ki jo želimo doseči prek projektnih aktivnosti in rezultatov. Sprememba oz. posledica rešuje v analizi potreb identificirane šibkosti, pomanjkljivosti, težave.

CMEPIUS kot slovenska nacionalna agencija (NA) Erasmus+ je v sodelovanju z agencijami iz Velike Britanije, Madžarske, Nizozemske in Irske pripravil gradiva in napotke za pogodbenike na temo merjenja učinka projektov.

Orodje je uporabno za kakršen koli projekt, ne glede na tip aktivnosti ali področje izobraževanja, saj vas strukturirano vodi v razmišljanje in ne ponuja prednastavljenih odgovorov.
Orodje obsega tako vizualne pripomočke, ki vodijo razmišljanje oz. diskusijo tekom priprave projekta, kot tudi priročnik za izvedbo konkretne delavnice, tekom katere lahko s projektno ekipo dosežete prave odgovore za pripravo in izvedbo kakovostnega projekta.

Gradivo je na voljo v več različnih jezikih, tudi v slovenščini. Najdete ga na spletni strani NA Velike Britanije, kjer je na voljo tudi video o orodju.

Za pomoč pri izvedbi delavnice si oglejte Vodnik za uporabo matrike Učinek+.

CMEPIUS
Skip to content