Izobraževanje in usposabljanje v tujini

Erasmus+ KA1

Mobilnost dijakov in osebja v poklicnem in strokovnem izobraževanju

Kdo?

Na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja lahko sodelujete šole, ki izvajate formalne programe z omenjenega področja. Na voljo je mobilnost za dijake in osebje z namenom doprinosa k osebnemu in strokovnemu razvoju udeležencev.

Kaj?

Program dijakom omogoča praktično usposabljanje v tujini (pri delodajalcu ali v šoli gostiteljici). Mobilnosti se lahko udeležite tudi učitelji, vodje praktičnega usposabljanja in drugo pedagoško osebje.  V tujini lahko poučujete, opravite sledenje na delovnem mestu (job shadowing) ali pa se udeležite tečaja ali strokovnega usposabljanja

Kam?

Mobilnost dijakov in osebja lahko poteka v države, ki v programu Erasmus+ sodelujejo kot programska ali partnerska država (delujete kot organizacija pošiljateljica), lahko pa dijake in osebje gostite tudi v Sloveniji (delujete kot organizacija gostiteljica). 

Kako?

Šola se lahko v program vključi tako, da odda spletno prijavo za projekt mednarodne mobilnosti na razpisu Erasmus+ za pridobitev sredstev. Odloči se lahko za prijavo kratkotrajnega projekta mobilnosti (KA122-VET), če je brez akreditacije. Prijavo lahko odda samostojno ali v okviru konzorcija več šol. Za institucije z razvito strategijo internacionalizacije, kjer so mednarodne aktivnosti strateško vpete v njihovo delovanje, pa je možna pridobitev akreditacije Erasmus+ (KA120-VET), ki olajša pridobitev finančnih sredstev na razpisu Erasmus+. Akreditacija sama po sebi še ne prinese financiranja mobilnosti, ampak se mora institucija na razpis prijaviti s poenostavljeno prijavnico (KA121-VET). Šola pa lahko v programu deluje tudi kot gostiteljica tujih dijakov in strokovnega osebja, za kar pa ni potrebna nobena prijava.

Finance?

V primeru, da je šola na razpisu uspešna, prejme nepovratna finančna sredstva (več v poglavju ‘What are the funding rules?’), ki sofinancirajo mednarodne mobilnosti dijakov in osebja – prejmete organizacijsko podporo za organizacijo mobilnosti ter podporo za bivanje in pot, podporo za osebe z manj priložnostmi in posebnimi potrebami ter kotizacijo za udeležbo na tečaju.

Akcije področja

Šole se lahko prijavite na razpis Mobilnost dijakov in osebja v poklicnem in strokovnem izobraževanju

Tipi mobilnosti
  • poučevanje osebja v tujini;
  • usposabljanje osebja v tujini: podpira poklicni razvoj osebja v obliki delovne prakse ali sledenja na delovnem mestu;
  • strukturirani tečaj ali strokovno usposabljanje za osebje;  
  • kratkotrajna mobilnost dijakov: omogoča delovno prakso v tujini;
  • dolgotrajna mobilnost dijakov: dolgotrajna delovna praksa dijakov v tujini;
  • pripravljalni obisk osebja za dolgotrajne mobilnosti dijakov.

Priprava dijakov na mobilnost

Dobra priprava dijakov je ključ do uspeha in dolgotrajnih učinkov mobilnosti. Preverite kateri so pomembni koraki pri pripravi in spoznajte nekaj primerov dobrih praks.

Reintegracija po mobilnosti

Če je dobra priprava ključ do uspešnega bivanja v tujini in je spremljanje pomembno zato, da se vzdržuje stik z udeleženci in sproti nagovarja morebitne izzive, je obdobje po mobilnosti veliko več kot samo oddaja papirjev in priznavanje opravljenega PUD-a.

Točke za napredovanje v nazive

Sodelovanje v projektu Erasmus+ vam lahko prinese točke za napredovanje v nazive. Osnova je zaključen projekt.

Podlago in vlogo za pridobitev potrdila najdete na povezavi  točke za napredovanje.

Niste prepričani? Vrnite se na možnosti sodelovanja.

CMEPIUS
Skip to content