Izobraževanje in usposabljanje v tujini

Erasmus+ KA1

Mobilnost dijakov in osebja v poklicnem in strokovnem izobraževanju

Kdo?

Na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja lahko sodelujete šole, ki izvajate formalne programe z omenjenega področja. Na voljo je mobilnost za dijake in osebje z namenom doprinosa k osebnemu in strokovnemu razvoju udeležencev.

Kaj?

Program dijakom omogoča praktično usposabljanje v tujini (pri delodajalcu ali v šoli gostiteljici). Mobilnosti se lahko udeležite tudi učitelji, vodje praktičnega usposabljanja in drugo pedagoško osebje.  V tujini lahko poučujete, opravite sledenje na delovnem mestu (job shadowing) ali pa se udeležite tečaja ali strokovnega usposabljanja

Kam?

Mobilnost dijakov in osebja lahko poteka v države, ki v programu Erasmus+ sodelujejo kot programska ali partnerska država (delujete kot organizacija pošiljateljica), lahko pa dijake in osebje gostite tudi v Sloveniji (delujete kot organizacija gostiteljica). 

Kako?

Šola se lahko v program vključi tako, da odda spletno prijavo za projekt mednarodne mobilnosti na razpisu Erasmus+ za pridobitev sredstev. Odloči se lahko za prijavo kratkotrajnega projekta mobilnosti (KA122-VET) (če je brez akreditacije). Prijavo lahko odda samostojno ali v okviru konzorcija več šol. Za institucije z razvito strategijo internacionalizacije, kjer so mednarodne aktivnosti strateško vpete v njihovo delovanje, pa je možna pridobitev akreditacije Erasmus+ (KA120-VET), ki olajša pridobitev finančnih sredstev na razpisu Erasmus+. Akreditacija sama po sebi še ne prinese financiranja mobilnosti, ampak se mora institucija na razpis prijaviti s poenostavljeno prijavnico (KA121-VET). Šola pa lahko v programu deluje tudi kot gostiteljica tujih dijakov in strokovnega osebja, za kar pa ni potrebna nobena prijava.

Finance?

V primeru, da je šola na razpisu uspešna, prejme nepovratna finančna sredstva (več v poglavju ‘What are the funding rules?’), ki sofinancirajo mednarodne mobilnosti dijakov in osebja – prejmete organizacijsko podporo za organizacijo mobilnosti ter podporo za bivanje in pot, podporo za osebe z manj priložnostmi in posebnimi potrebami ter kotizacijo za udeležbo na tečaju.

Akcije področja

Šole se lahko prijavite na razpis Mobilnost dijakov in osebja v poklicnem in strokovnem izobraževanju

Tipi mobilnosti
  • poučevanje osebja v tujini;
  • usposabljanje osebja v tujini: podpira poklicni razvoj osebja v obliki delovne prakse ali sledenja na delovnem mestu;
  • strukturirani tečaj ali strokovno usposabljanje za osebje;  
  • kratkotrajna mobilnost dijakov: omogoča delovno prakso v tujini;
  • dolgotrajna mobilnost dijakov: dolgotrajna delovna praksa dijakov v tujini;
  • pripravljalni obisk osebja za dolgotrajne mobilnosti dijakov.

Točke za napredovanje v nazive

Sodelovanje v projektu Erasmus+ vam lahko prinese točke za napredovanje v nazive. Osnova je zaključen projekt.

Podlago in vlogo za pridobitev potrdila najdete na povezavi  točke za napredovanje.

Niste prepričani? Vrnite se na možnosti sodelovanja.

CMEPIUS
Skip to content