Primeri dobrih praks

Vsak projekt mednarodnega sodelovanja, naj bo še tako majhen, pomeni pomemben prispevek k razvoju. Osebnemu, strokovnemu, institucionalnemu, celo sistemskemu. Projekti, opisani v nadaljevanju, so primeri najboljših praks, ki so v letih 2020-2023 prejeli priznanje jabolko kakovosti, saj so njihovi učinki presegli zgolj zastavljene cilje in rezultate. Naj vam opisane zgodbe služijo kot navdih ali dodaten vir idej pri pripravljanju vaših projektov, ki bodo, v to smo prepričani, obogatili marsikatero življenje in razširili obzorje. Za še več idej in primerov pa pobrskajte med dokumenti in povezavami v stolpcu na desni strani.

Vse odobrene projekte najdete tudi na spletnem portalu EPRP (Erasmus+ project result platform).

Splošno šolsko izobraževanje
STEM na tretjo – Tri EU šole v STEM projektu
Onesnaženost zraka in voda ni le lokalni ampak tudi regionalni in globalni problem. S projektom so dvignili okoljsko ozaveščenost najprej sodelujočih, nato pa tudi drugih dijakov na šolah in v lokalni skupnosti.
Več
Poklicno in strokovno izobraževanje
AR Enhanced Life and Learning
Projekt ARELL se je osredotočal na uporabo digitalnih orodij za obogateno resničnost (Augmented Reality – AR) v izobraževanju, s ciljem razviti splošne kompetence učencev in učiteljev ter spodbuditi inovativni pristop k učenju.
Več
Terciarno izobraževanje
DIGIAGRI
Projekt DIGIAGRI združuje kar tri prečne prioritete programa Erasmus+ in izkazuje dober potencial za razširjanje in prenos projektnih rezultatov tudi na druga področja izobraževanja in usposabljanja.
Več
Graceful Equalising of Mechatronics Students
Predstavljamo primer projekta, ki je še v teku. Je dobro načrtovan in je skladen s prečno prednostno nalogo Erasmus+ posebnega nacionalnega pomena za področje terciarnega izobraževanja: Okolje in boj proti podnebnim spremembam, velik poudarek pa ima tudi na inkluziji.
Več
Splošno izobraževanje odraslih
CMEPIUS
Skip to content