Nas že poznate?

Na Centru nudimo različne možnosti mednarodnega sodelovanja, ki se razlikujejo med posameznimi področji izobraževanja in po zahtevnosti.

Preko izobraževanj in usposabljanj pedagoškega/andragoškega osebja in učečih se lahko z malimi koraki gradite učečo se skupnost, ki je predpogoj za uvajanje novosti in spreminjanje dela na instituciji. Lahko pa se povežete s sorodnimi izobraževalnimi ali drugimi institucijami, ki vsebinsko doprinašajo temi projekta, in razvijate nove možnosti/priložnosti/rezultate preko partnerstev za sodelovanje.

Vabimo vas, da se najprej umestite v področje izobraževanja, si ogledate možnosti in nato izberete.

Center omogoča mednarodno sodelovanje na štirih področjih izobraževanja in področju športa.

Šport

V okviru področja športa se program osredotoča predvsem na množični šport, saj je pomemben pri spodbujanju telesne dejavnosti, zdravega načina življenja, medosebnih odnosov, socialnega vključevanja in enakosti. Aktivnosti v okviru tega področja so večinoma centralizirane (kar pomeni, da se prijavljate na Izvajalski agenciji), ponuja pa naslednje možnosti:

  • Učno mobilnost športnega osebja (KA1)

  • Partnerstva za sodelovanje in izmenjavo praks na področju športa (KA2)

  • Nepridobitne športne prireditve (KA2)

  • Podpora razvoju politik in sodelovanju na področju športa (KA3)

Center omogoča mednarodno sodelovanje v okviru sledečih programov in pobud:

CMEPIUS
Skip to content