Sodelovalno delo na daljavo

Na tej strani najdete nabor metod, posnetkov webinarjev ter pripomočke/orodja za sodelovalno delo na daljavo. Večina objavljenih rezultatov je plod projektov progama Erasmus+.

Prebrskajte in poiščite vam koristna spletna orodja, ki bodo podprla učni proces v vašem razredu/ skupini.

Erasmus+ program se zaveda pomembnosti digitalne preobrazbe, zato je to ena izmed prednostnih tem programa v obdobju 2021-2027. Več o prednostni nalogi, strateških dokumentih in ciljih si lahko preberete tukaj.

Dogodki
Webinar eTwinning: Pouk na daljavo v oddelkih učencev s posebnimi potrebami-izzivi in rešitve
Posnetek srečanja s 24. 11. 2020

V posnetku boste našli predloge kako vzpostaviti sodelovalno delo na daljavo v oddelkih z učenci s posebnimi potrebami.

Webinar eTwinning: sodelovalno delo na daljavo (Go-Formative in Google Drive)

Na spletnem dogodku sta bili predstavljeni orodji Go-Formative in Google Drive.

Webinar eTwinning: sodelovalno delo na daljavo (Oodlü in Jitsi)

Na spletnem tečaju sta bili predstavljeni orodji Oodlü, video konferenčni sistem Jitsi.

Oglejte si posnetek

Webinar eTwinning: sodelovalno delo na daljavo (oblak 365, Teams videokonferenci in klepetalnici z učenci, e-zvezki v OneNote Classroom)

Na spletnem srečanju je bil predstavljen oblak 365, s poudarkom na Teams videokonferenci in klepetalnici z učenci ter e-zvezkih v OneNote Classroom. 
Predstavitev z webinarja (Uvod, Predmetna stopnja)

Webinar eTwinning: sodelovalno delo na daljavo (Google Classroom, Google meet, Meetingwords in LearningApps)

Na spletnem srečanju so bila predstavljena spletna orodja Google Classroom, Google Meet, Meetingwords in LearningApps.
Predstavitev z webinarja

Webinar eTwinning: sodelovalno delo na daljavo v vrtcu in prvi triadi (Pinterest, YouTube)

Na spletnem srečanju je bilo prikazano kako posneti zvok, socialno omrežje Pinterest ter kako posneti, urediti in objaviti video posnetek na YouTube, dotaknili smo se tudi priprave navodil staršem.        

Webinar eTwinning: vključevanje mednarodnih aktivnosti v ure razredne stopnje

Webinar eTwinning: vključevanje mednarodnih aktivnosti v ure tujih jezikov

Webinar eTwinning: vključevanje mednarodnih aktivnosti v ure matematike in fizike

Webinar eTwinning: Uporaba Google aplikacij za projektno delo

Orodja za učitelje
DigComp at Work
Poročilo, vodnik in primeri dobrih praks

Evropska komisija je objavila poročilo in vodnik ‘DigComp at Work, The EU’s digital competence framework in action on the labour market: a selection of case studies‘. Poročilo in njegov Vodnik nudita podporo deležnikom, zainteresiranim posameznikom, pri izvajanju evropskega digitalnega okvira kompetenc (DigComp) v okviru zaposljivosti in zaposlovanja z analizo in deljenjem devetih obstoječih navdihujočih praks in z njimi povezanih virov izvajanja DigComp.OECD je objavil priročnik o strategiji izvajanja ‘Education responses to COVID-19‘. Pripomoček nudi ključnim deležnikom izobraževalnega sistema okvir za izvajanje in odpira vprašanja, ki jih je treba upoštevati pri razvoju izobraževalnih odzivov na krizo COVID-19. Temelji na analizi ukrepov izobraževalne politike, sprejetih v začetnih fazah krize COVID-19.

EPALE – Nabor virov o učenju na daljavo (Resource Kit #1 & #2)

EPALE je platforma za izobraževanje odraslih v Evropi, je pripravila različne ideje in nabor gradiv, ki jih izobraževalci odraslih lahko uporabljajo pri svojem delu.

Vabimo vas k ogledu paketa gradiv Resource Kit #2, ki je razdeljen na dva dela. Ponuja gradiva, ki jih pri svojem delu lahko uporabijo izobraževalci oz. vodje usposabljanj in gradiva za profesionalni razvoj izobraževalcev (odraslih).

Med drugim vam je na voljo:

 • gradivo Erasmus+ projekta EXULI, ki je namenjeno izobraževalcem, socialnim delavcem, mediatorjem in psihologom, ki bi želeli izboljšati svoje spretnosti pri delu z migranti.
 • dostop do platforme, ki je prav tako nastala v okviru enega od Erasmus+ projektov (EDUCATE). Na voljo je 5 modulov, ki so izobraževalcem v pomoč pri poučevanju matematično-logičnih spretnosti.
 • spletna stran “Learning@home Campaign”, ki je nastala v času epidemije koronavirusa in ponuja nasvete za delo od doma, ter omogoča dostop do spletnih usposabljanj, gradiv in nasvetov za uspešno poučevanje oin učenje od doma.

Resource Kit #2 je dostopen na tej povezavi.

Prvi nabor gradiv oz. Resource Kit#1 je na voljo na tej povezavi. Med drugim lahko:

 • spoznate spletno učno platformo, ki je nastala v okviru Erasmus+ projekta Digital Skills for All ter preizkusite gradiva, ki so nastala na temo opolnomočenja izobraževalcev za vključevanje IKT v učni proces;
 • preberete spletne dnevnike o prednostih in slabostih spletnega učenja,
 • pobrskate po naboru možnosti za učenje in poučevanje…
E-izobraževanje za digitalno družbo
ZA ZAČETNIKE – Publikacija/priročnik o e-izobraževanju

Preberite in uporabite posodobljeno publikacijo E-izobraževanje za digitalno družbo. Avtorji z vsebino naslavljajo temeljne vsebine e-izobraževanja, obravnavajo načine in metode, ki predstavljajo nove priložnosti za inovativne pristope v učenju in poučevanju. Več si preberite na spletni strani EPALE.

Upskillead e-Academy
Vključevanje IKT kompetenc v učni proces

V projektu Upskillead e-Academy so si partnerji zastavili cilj, da posodobijo kompetence izobraževalcev odraslih na področju IKT in vključevanje le teh v učni proces. V projektu so pripravili in razvili seznam ključnih kompetenc, kurikulum in učno gradivo, sistem Open badges za ugotavljanje kompetenc, e-platformo z e-Akademijo ter program z e-gradivi za razvoj izobraževalcev odraslih. Spletni tečaji (varnost na spletu, uporaba družbenih omrežij pri poučevanju, interaktivna tabla, itd.) so uporabni tudi za izobraževalce na drugih področjih, za dostop je potrebna predhodna prijava.

Razlagamo.si
ZA ZAČETNIKE – skupna izobraževalna podporna točka

V okviru točke delujejo POGOVORI učenec – učitelj (namenjeni individualnemu reševanju manjših problemov in evidentiranju vprašanj) in GRADIVA – RAZLAGE za samostojno delo (tu bo mogoče najti rešitve zastavljenih problemov, video material, povezave in druga dodatna gradiva).

Možnosti izvajanja predavanj in vaj na daljavo
ZA ZAČETNIKE – nasveti za uporabo

Na Fakulteti za matematiko in fiziko so pripravili navodila “Možnosti izvajanja predavanj in vaj na daljavo“. Pripravljene vsebine so kratke in konkretne.
Za izvajanje interaktivnih predavanj predlagajo naslednje načine:

Google on-line orodja
ZA ZAČETNIKE – nasveti za uporabo

Nabor Google orodij, ki so vam v oporo pri virtualnih aktivnostih v razredu.

Teach from Home

On-line priročnik

UNESCO
ZA ZAČETNIKE – Uporabna orodja

UNESCO je objavil seznam učnih orodij, platform in drugih virov, ki so lahko v pomoč staršem, učiteljem in drugim strokovnim delavcem, da olajšajo učenje na daljavo in zagotovijo interakcijo. Orodja so brezplačna, široko uporabna in učinkovita.

Veliko članov Unescove svetovne mreže učnih mest (GNLC) po vsem svetu se sooča s hudimi izzivi zaradi koronavirusa (COVID-19). Ti izzivi vključujejo rekordno število otrok in mladostnikov, ki niso v šoli ali na univerzi zaradi začasnega prepovedi delovanja, zavoljo ukrepov, ki so jih vpeljale vlade, da bi upočasnile širjenje virusa. Z namenom nudenja podpore in osnovnih smernic so v okviru projekta pripravili več informacij in uporabnih povezav.

ALL DIGITAL Stay at Home Digital Toolkit
ZA ZAČETNIKE – Povezave in koristni nasveti

Organizacija All Digital je organizacija, ki aktivno deluje na področju približevanja digitalnih orodij splošni javnosti in sodeluje v mnogih Erasmus+ projektih.

ALL DIGITAL Week je njihova letna kampanja za digitalno vključevanje in opolnomočenje, ki poteka v digitalnih kompetenčnih centrih, knjižnicah, skupnosti, šolah in drugih krajih po Evropi. Vsako leto pomaga 100.000 Evropejcem, da se učijo in se navdihujejo, kaj lahko tehnologija naredi zanje. Letos so v okviru kampanje, zaradi nastalih okoliščin, pripravili Stay at Home Digital Toolkit, ki nudi številne povezave in koristne nasvete za delo ter učenje doma.

Priročnik za kombinirano učenje
Na voljo za uporabo

Zelo praktično naravnan priročnik za izobraževalce odraslih, ki je nastal na podlagi njihovih potreb, je namenjen tako začetnim kot izkušenim uporabnikom tudi na drugih področjih poučevanja. V osmih poglavjih naslavlja kombinirano učenje, kombinirane učitelje, vodje, kombinirane udeležence, tehnologije ter vrednotenje in zajema naslednje kombinirane aktivnosti: predstavitve, podkaste, videe, dokumente, igre, iskanje. Vključuje tudi primere dobrih praks in kot tak deluje stimulativno na vse uporabnike. Priročnik dopolnjuje še spletna stran, kamor uporabniki naložijo vse aktivnosti in dokumente.

Spletna stran projekta (UPI Žalec)
Priročnik

Priročniki za učitelje o uporabi spletnih orodjih
ZA ZAČETNIKE – Na voljo za uporabo

Priročniki so dosegljivi na spletni strani EPRP.

1. V priročniku so predstavljene štiri spletne aplikacije: Plickers – omogoča pripravo kartic, s katerimi sproti preverjamo znanje učencev; Kahoot – okolje, kjer pripravljamo zabavne kvize, v katerih vsi radi sodelujejo; Nearpod – okolje za pripravo interaktivnih predstavitev z vmesnimi aktivnostmi; QR-code – omogoča ustvarjanje QR-kod, za katerimi se skrivajo zanimive naloge.

2. Predstavljene aplikacije temeljijo na medsebojnem sodelovanju, učenju, spremljanju napredka učencev in vrednotenju: Actionbound – multimedijski vodnik za pripravo lova na zaklade; Padlet – orodje, ki deluje kot oglasna deska; Socrative – orodje za formativno spremljanje s pomočjo kvizov, anket itd.; Edmodo – spletna učilnica, narejena po vzoru družbenega omrežja Facebook.

3. Aplikacije in spletna okolja v priročniku so namenjena predvsem doseganju višjih taksonomskih ciljev, saj pri učencih spodbujajo predvsem ustvarjalnost in motivacijo za delo. Predstavljene aplikacije temeljijo na spodbujanju ustvarjalnosti, kreativnemu izražanju, sodelovanje. Aplikacije, ki so v priročniku predstavljene: Microsoft PowerPoint – spletno okolje za ustvarjanje interaktivnih prosojnic itd; Prezi – spletno okolje, namenjeno ustvarjanju animiranih predstavitev; Make Beliefs Comix – spletno okolje za izdelavo stripov; Book Creator – spletno okolje za oblikovanje e-knjig idr.

Za delo z učenci
Časoris 
Spletni časopis za otroke

Časoris je spletni časopis za otroke. V njem otroci, učitelji, novinarji in strokovnjaki objavljajo prispevke iz lokalnega okolja, sveta in šole. Napisani so v jeziku, ki je prijazen otrokom, in pospremljeni so z vprašanji za razmislek.

Učne priprave za poučevanje o družbenih medijih
Priročnik z učnimi pripravami

Dokument, ki vsebuje učne priprave za poučevanje različnih vsebin s področja družbenih medijih. Namenjen je poučevanju srednješolcev (14 – 19 let). Posamezna učna priprava vključuje povezave do spletnih strani ter delovne liste, ki so v pomoč pri razlagi snovi.

V osnovi je priročnik oblikovan za delo v razredu, ki pa ga lahko z manjšimi prilagoditvami uporabite za delo na daljavo.

Ministrstvo za kulturo – Kulturni bazar
Izbor kulturno-vzgojnih vsebin

Na spletni povezavi je objavljen izbor kulturno-vzgojnih vsebin, ki so ga na Ministrstvu za kulturo v okviru nacionalnega projekta Kulturni bazar pripravili v sodelovanju s kulturnimi ustanovami po vsej Sloveniji. Predstavljene spletne vsebine so koristne za vse, ki v tem času načrtujete dejavnosti za otroke in mlade, obenem pa ponujajo različne možnosti za vključitev kulturnih vsebin v pouk na daljavo.

Kulturno-vzgojno ponudbo bodo v sodelovanju s kulturnimi ustanovami sproti dopolnjevali na www.kulturnibazar.si. Bodite pozorni na to, da so nekatere vsebine na voljo le omejen čas, podrobnejše informacije najdete na straneh posameznih ustanov. Vse zbrane spletne vsebine so dostopne brezplačno.

Zbirka on-line orodij
Odprta izobraževalna platforma

Na spletni strani projekta, pri katerem so se partnerji (UPI Žalec) ukvarjali kako z uporabo IKT sprožiti primarno motivacijo za učenje pri nižje izobraženih, boste na enem mestu našli veliko uporabnih e-orodij, namenjenih za različno uporabo (priprava interaktivnih predstavitev, učenje jezikov, spletne table, interaktivne igre …).

Izobraževalna platforma

British Council – brezplačna učna gradiva
Za učitelje in učence

British Council je vzpostavil spretno stran kjer boste našli široko paleto učnih gradiv, s pomočjo katerih boste lahko napredovali in izboljšali svoje znanje angleškega jezika.

Na spletnem mestu LearnEnglish Kids imajo podporo tudi za starše osnovnošolskih otrok in učno podporo za najstnike na LearnEnglish Teens.

On-line platforma za učenje nemškega jezika
Za učitelje in učence

Platforma je namenjena učencem nemškega jezika in je bila nadgrajena z vsebinami za učitelje. Učitelji imajo tako na voljo številna orodja za poučevanje nemškega jezika (poleg vsebin, gradiv, so na voljo tudi bolj interaktivna orodja kot so kvizi, ankete …).
Vsem, ki si želijo izpopolniti znanje nemškega jezika (učenci, dijaki, študenti) platforma omogoča vsebine, ki privedejo do nivoja znanja B2.
Za uporabo je potrebna registracija.

On-line platforma za učenje tujih jezikov
Na voljo vsebine za 16 jezikov

Rezultat projekta Ekonomske šole Murska Sobota, Višje strokovne šola je on-line platforma za učenje tujih jezikov (16 jezikov). Tečaj vsebuje preučevanje primerov, videoposnetke, on-line module in naloge tipa reševanje problemov na štiri oči.
Uporaben je za različne izobraževalne institucije, za zaposlene v turistični in gostinski industriji in za kogarkoli, ki želi izboljšati medkulturne jezikovne kompetence.
Za uporabo platforme je potrebna enostavna predhodna registracija.

SPLETNA PLATFORMA

On-line interaktivno orodje za razvoj mehkih veščin
Področje gradbeništva

On-line interaktivno orodje za učenje razvoj mehkih veščin (timsko delo, komunikacija, vodenje, reševanje problemov) na področju gradbeništva (področje poklicnega in strokovnega usposabljanja). Za vsako od veščin je predvidenih 5 scenarijev, ki jih dijaki rešujejo.

Orodje je bilo razvito v okviru projekta GZS – Soft Skills for Hard Hats, Developing managerial skills for construction workers.

Uporaba metode obrnjenega učenja
Na voljo: priročnik in tečaji Flipped learning

Gre za testiranje in uporabo metode obrnjenega učenja v izobraževanju odraslih, ki ga je moč aplicirati tudi na druga področja. Za to metodo je značilno, da udeleženci s pomočjo video posnetkov, interaktivnih gradiv in spletne učilnice znanje usvojijo doma, nato usvojeno vadijo in poglobijo (navadno med uro, zdaj lahko na druge načine). Metoda je primerna tako za tiste, ki za usvajanje novega znanja rabijo nekoliko več časa, kot za tiste, ki zaradi obveznosti ne morejo pogosto obiskovati klasičnih predavanj. Ker gre za kombinacijo spletnega in klasičnega učenja, je vedno na voljo tudi pomoč predavatelja.

Spletna stran projekta LU Velenje- iFlip – Flipping the Classroom in Adult Education
Tečaji, spletni katalogi
Blog

Gradiva za srednje šole – področja: naravoslovje, matematika, tehnika
Na voljo: učne priprave

V učnih pripravah, ki so jih pripravile partnerske šole v okviru projekta STEAM (Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana) lahko uporabite pri naravoslovju, matematiki in tehniki. Učne priprave so na voljo tudi v Word obliki, zato lahko posamezna poglavja povzamete in prilagodite vašem načrtu učenja na daljavo (ne pozabite na vir).
Vsebine, ki so na voljo:

 • od Mercatorjevih zemljevidov do Google Street view-a,
 • od Demokrita do kvarkov,
 • od Pehra Wilhem Wargentina do Luninega mrka 27. julija 2018,
 • od Marconija do mobilnih aplikacij,
 • od Henika Pomorščaka prek epa Luzijada do Evrope v spremembah,
 • od Hemana Potočnika Noordninga do satelitov.

Učne priprave

Platforme
Digitalna univerza
Didaktična in digitalna oz. multimedijska podpora poučevanju
na daljavo

Univerza v Ljubljani je s projektom Digitalna UL pričela s sistematično modernizacijo študijskih programov z možnostjo uporabe IKT in drugih tehnologij z uporabo obogatenih, inovativnih metod in pristopov v procesu učenja ter poučevanja. S projektom oblikujejo inovativne didaktične pristope, gradijo skupnost usposobljenih izvajalcev in razvijajo pripomočke za učitelje. Nudijo tako didaktično kot tudi digitalno oz. multimedijsko podporo profesorjem in študentom.

Na spletni povezavi je zbrano gradivo, ki je lahko v pomoč, pri sodelovalnem delu na daljavo in interaktivnem pouku. 

Evropska komisija
Prosto dostopni spletni učni viri.

Odkrijte velik izbor spletnih virov in orodij za učence, učitelje in vzgojitelje, ki so vam lahko v podporo pri sodelovalnem delu na daljavo.

Spletna stran

ESEP/eTwinning
ZA ZAČETNIKE – Virtualna skupnost šol

Portal ESEP/eTwinning (https://school-education.ec.europa.eu/en)  je virtualna večjezična skupnost šol in vrtcev, kivam omogoča hitro in varno vzpostavitev neformalnih mednarodnih, virtualnih stikov in projektov z Evropo in širše.

Zasnovan je kot:

SIO portal
ZA ZAČETNIKE – Na voljo videi za učitelje

V slovenskih vzgojno-izobraževalnih zavodih so nastopile okoliščine, ki omogočajo le izvajanje izobraževanja na daljavo. Zato so se na Portalu Slovensko izobraževalno omrežje odločili, da bodo predstavili vsebine (video posnetki, priporočila za učitelje za izobraževanje na daljavo, kjer sta učitelj in učenec fizično ter tudi časovno ločena) in tako učiteljem olajšali delo z učenci. Vsebine sproti dopolnjujejo.

POVEZAVA

O izobraževanju na daljavo s svetovalci ZRSŠ v SIO skupnostih

EPALE
Izobraževanje odraslih

Na portalu EPALE najdete nabor prispevkov, ki so vezani na IKT kompetence, projekte, ki vključujejo uporabo sodobnih tehnologij ali e-gradiva oz. ideje, ki so vam v podpor pri vzpostavitvi sodelovanja na daljavo.

1. Vsebina projekta

Prvi korak je odločitev, da se boste vključili v mednarodne projekte, da obstaja želja in potreba po mednarodnem sodelovanju. V nadaljevanju se je potrebno vprašati KAJ želimo s projektom spremeniti, KAJ je namen projekta in v nadaljevanju KDO je naša ciljna publika, KOMU bodo aktivnosti/rezultati namenjeni? Glavna je torej odločitev o temi/vsebini, ki jo boste znotraj projekta naslavljali. Sledi priprava analiz stanja oziroma analize potreb. Več o tem si lahko preberete tukaj (spletna povezava). Več informacij najdete v 5 ključnih elementov projekta.

2. Iskanje primerne akcije

Na točki, ko boste vedeli kaj želite s projektom doseči je potrebno poiskati ustrezno akcijo znotraj programa. Različne akcije programa Erasmus+ ponujajo različne možnosti, naslavljajo različne ciljne skupine in imajo različen namen. V akcijah individualnih aktivnosti gre za izmenjavo učencev, za profesionalni razvoj zaposlenih na šolah, za krepitev mednarodne mreže. V akcijah strateških partnerstev pa je v ospredju iskanje rešitev, izmenjava dobrih praks, priprava novih skupnih gradiv, naslavljanje izzivov z več različnih zornih kotov, povezovanje predvsem po vertikali in ne samo horizontali. Predlagane rešitve morajo biti aktualne ne samo za ustvarjeno partnerstvo ampak tudi širše. Na naši spletni strani dobite okvirne opise akcij, v Vodniku za prijavitelje pa vse podrobnosti.

3. Mednarodno partnerstvo

Ne glede na to, za katero akcijo se boste odločili, je potreben resen razmislek o sestavi mednarodnega partnerstva. Odvisno od zahtevnosti akcije in projekta ter vaših izkušenj se boste lotili iskanja partnerjev v tujini. Prve mednarodne partnerje boste mogoče iskali glede na državo iz katere prihajajo (ker ste prebrali, da so v temi, ki vas zanima zelo dobri), mogoče bodo prvi vaši partnerji prihajali z držav, ki ste jih že obiskali, vi ali vaši sodelavci, v sklopu profesionalnega razvoja. Bolj kot boste izkušeni, večje bodo tudi vaše zahteve po točno določenem partnerju v tujini (glede na tip institucije, regijo, njihovo ekspertizo). Mednarodne partnerje si lahko poiščete s pomočjo različnih portalov kot so School Education Gateway, Twinning, EPALE ali v skupinah na socialnih omrežjih (LinkedIn, Facebook …), preko pobratenih občin, s pomočjo znancev v tujini ali pa sodelavcev, ki so že bili v tujini na kakšnem usposabljanju.

4. Oblikovanje tima na vaši instituciji

V projektu ne more sodelovati zgolj ena oseba z institucije. Poiskati si morate ustrezne sodelavce, ki vam bodo pomagali. Zaželeno je, da člani ekipe posedujejo čim bolj različna znanja, kompetence, sposobnosti. Mogoče boste prvo skupino oblikovali bolj glede na njihovo željo po sodelovanju, na podlagi zavzetosti in medsebojnega razumevanja in boste v nadaljevanju gradili ekipo v smeri večje pestrosti in raznolikosti. Motiviranje sodelavcev za sodelovanje je lahko včasih velik izziv. V kolikor jih nikakor ne morete angažirati, lahko poizkusite s projekti eTwinning (če prihajate z vrtca, osnovne ali srednje šole, višjega ali visokošolskega zavoda, ki usposablja bodoče učitelje), kjer ni potreben tim ampak lahko projekt vodite sami.

5. Oddaja prijavnice

V zadnjem koraku sledi priprava in oddaja prijavnice. Pred tem naj vam partnerji pripravijo opise lastnih institucij. Najbolj učinkovito je, če jim postavite zelo natančna vprašanja, na katera vam morajo odgovoriti. Razdelite si naloge pisanja prijavnice, organizirajte več kratkih in učinkovitih spletnih srečanj. Ne pozabite, da nekatere akcije, pod določenimi pogoji omogočajo tudi dodatna sredstva za pripravo na projekt. Več o tem si lahko preberete na naši spletni strani (spletna povezava). Pred oddajo si poiščite t.i. kritičnega prijatelja, ki bo prebral vsaj povzetek projekta, in vam posredoval iskreno povratno informacijo o jasnosti zapisanega. Ne pozabite si ogledati še 5 korakov do oddaje vloge.

In ne nazadnje, UŽIVAJTE V MEDNARODNIH PROJEKTIH.

1. Vsebina projekta

Prvi korak je odločitev, da se boste vključili v mednarodne projekte, da obstaja želja in potreba po mednarodnem sodelovanju. V nadaljevanju se je potrebno vprašati KAJ želimo s projektom spremeniti, KAJ je namen projekta in v nadaljevanju KDO je naša ciljna publika, KOMU bodo aktivnosti/rezultati namenjeni? Glavna je torej odločitev o temi/vsebini, ki jo boste znotraj projekta naslavljali. Sledi priprava analiz stanja oziroma analize potreb. Več o tem si lahko preberete tukaj (spletna povezava). Več informacij najdete v 5 ključnih elementov projekta.

2. Iskanje primerne akcije

Na točki, ko boste vedeli kaj želite s projektom doseči je potrebno poiskati ustrezno akcijo znotraj programa. Različne akcije programa Erasmus+ ponujajo različne možnosti, naslavljajo različne ciljne skupine in imajo različen namen. V akcijah individualnih aktivnosti gre za izmenjavo učencev, za profesionalni razvoj zaposlenih na šolah, za krepitev mednarodne mreže. V akcijah strateških partnerstev pa je v ospredju iskanje rešitev, izmenjava dobrih praks, priprava novih skupnih gradiv, naslavljanje izzivov z več različnih zornih kotov, povezovanje predvsem po vertikali in ne samo horizontali. Predlagane rešitve morajo biti aktualne ne samo za ustvarjeno partnerstvo ampak tudi širše. Na naši spletni strani dobite okvirne opise akcij, v Vodniku za prijavitelje pa vse podrobnosti.

3. Mednarodno partnerstvo

Ne glede na to, za katero akcijo se boste odločili, je potreben resen razmislek o sestavi mednarodnega partnerstva. Odvisno od zahtevnosti akcije in projekta ter vaših izkušenj se boste lotili iskanja partnerjev v tujini. Prve mednarodne partnerje boste mogoče iskali glede na državo iz katere prihajajo (ker ste prebrali, da so v temi, ki vas zanima zelo dobri), mogoče bodo prvi vaši partnerji prihajali z držav, ki ste jih že obiskali, vi ali vaši sodelavci, v sklopu profesionalnega razvoja. Bolj kot boste izkušeni, večje bodo tudi vaše zahteve po točno določenem partnerju v tujini (glede na tip institucije, regijo, njihovo ekspertizo). Mednarodne partnerje si lahko poiščete s pomočjo različnih portalov kot so School Education Gateway, Twinning, EPALE ali v skupinah na socialnih omrežjih (LinkedIn, Facebook …), preko pobratenih občin, s pomočjo znancev v tujini ali pa sodelavcev, ki so že bili v tujini na kakšnem usposabljanju.

4. Oblikovanje tima na vaši instituciji

V projektu ne more sodelovati zgolj ena oseba z institucije. Poiskati si morate ustrezne sodelavce, ki vam bodo pomagali. Zaželeno je, da člani ekipe posedujejo čim bolj različna znanja, kompetence, sposobnosti. Mogoče boste prvo skupino oblikovali bolj glede na njihovo željo po sodelovanju, na podlagi zavzetosti in medsebojnega razumevanja in boste v nadaljevanju gradili ekipo v smeri večje pestrosti in raznolikosti. Motiviranje sodelavcev za sodelovanje je lahko včasih velik izziv. V kolikor jih nikakor ne morete angažirati, lahko poizkusite s projekti eTwinning (če prihajate z vrtca, osnovne ali srednje šole, višjega ali visokošolskega zavoda, ki usposablja bodoče učitelje), kjer ni potreben tim ampak lahko projekt vodite sami.

5. Oddaja prijavnice

V zadnjem koraku sledi priprava in oddaja prijavnice. Pred tem naj vam partnerji pripravijo opise lastnih institucij. Najbolj učinkovito je, če jim postavite zelo natančna vprašanja, na katera vam morajo odgovoriti. Razdelite si naloge pisanja prijavnice, organizirajte več kratkih in učinkovitih spletnih srečanj. Ne pozabite, da nekatere akcije, pod določenimi pogoji omogočajo tudi dodatna sredstva za pripravo na projekt. Več o tem si lahko preberete na naši spletni strani (spletna povezava). Pred oddajo si poiščite t.i. kritičnega prijatelja, ki bo prebral vsaj povzetek projekta, in vam posredoval iskreno povratno informacijo o jasnosti zapisanega. Ne pozabite si ogledati še 5 korakov do oddaje vloge.

In ne nazadnje, UŽIVAJTE V MEDNARODNIH PROJEKTIH.

CMEPIUS
Skip to content