Splošne informacije

Polni nazivCenter Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja
Skrajšani nazivCMEPIUS
Ime zavoda v angleškem jezikuCentre of the Republic of Slovenia for Mobility and European Educational and Training Programmes
Skrajšano ime v angleškem jezikuCMEPIUS
Naslov (sedež)Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana
Telefonska številka01 620 94 50
Faks01 620 94 51
Spletna stranwww.cmepius.si
Elektronski naslov
Davčna številkaSI33171629
Matična številka1833006
Podračun pri UJP LjubljanaSI56 0110 0600 0002 836
Ustanovitveni sklep– Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 20/2013) – – – Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Center za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 91/02)
– Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 103/06)
– Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 64/2012 z dne 24. 8. 2012)

Vodstvo

Direktorica je bila imenovana na seji Sveta zavoda 12. 6. 2019 in potrjena na seji Vlade Republike Slovenije 17. 10. 2019. Direktorico se imenuje za dobo štirih let.

Svet zavoda

Člani Sveta zavoda z mandatom do 9. 7. 2024:

  • Maja Mihelič Debeljak, na predlog ministrstva, pristojnega za izobraževanje; predsednica
  • dr. Simon Starček, na predlog ministrstva, pristojnega za finance; namestnik predsednice
  • mag. Katja Novak, na predlog ministrstva, pristojnega za finance;
  • Vanessa Marcola, na predlog ministrstva, pristojnega za izobraževanje;
  • Terezija Trupi, na predlog ministrstva, pristojnega za izobraževanje;
  • Anja Fortuna, na predlog ministrstva, pristojnega za izobraževanje, in s predhodnim soglasjem ministrstva, pristojnega za finance;
  • Tina Kenk, predstavnica delavcev.

Poslanstvo in vizija

Poslanstvo

Z mednarodnim sodelovanjem spodbujamo, razvijamo in povezujemo znanje, ljudi in izkušnje v izobraževalnem prostoru.

Vizija

Z mednarodnim sodelovanjem do sodobnega slovenskega izobraževalnega prostora.

#Zeleno #Vključujoče #Digitalno

Vrednote

Odličnost in kakovost: Pri svojem delu težimo k odličnosti. Delo opravljamo tako, da smo nanj ponosni. Ustvarjamo okolje, kjer so dogovorjene naloge tudi izvedene in je kakovost opravljene storitve na prvem mestu. Delo želimo opraviti kakovostno, zato vanj vložimo veliko truda in sebe, saj hočemo biti najboljši v tem, kar delamo.

Delo s srcem: Uživamo v skupnem delu in smo ponosni na svoje dosežke. Delamo zavzeto, verjamemo v naše skupne cilje in k zastavljenim nalogam pristopamo optimistično. Delujemo proaktivno, smo ustvarjalec in ne sledilec dogodkov.

Družbena odgovornost: V družbi in okolju, kjer delujemo, se vedemo etično, srčno, odgovorno in trajnostno. Spodbujamo odgovorno in spoštljivo ravnanje do okolja in skupnosti, v katerih delujemo. Skrbimo za prihodnost, saj se zavedamo, da je to, kar delamo, pomembno, in da bodo naša dejanja ostala za nami.

Učenje in znanje: Gradimo na dvigovanju ravni splošnega, strokovnega in specializiranega znanja zaposlenih. Vlagamo v izobraževanje posameznika za razvoj delovne kariere in njegove osebnostne rasti. Rastemo in razvijamo se z vseživljenjskim učenjem in osebnostnim razvojem. Delimo svoje izkušnje in prenašamo svoje znanje.

Integriteta in zanesljivost: Pri naših odločitvah in dejanjih smo etični in transparentni, spoštujemo dane obljube. Dosledno realiziramo sprejete cilje, pri čemer se za opravljanje nalog sami ustrezno organiziramo, upoštevamo dogovorjeno kakovost, roke, stroške in skrben odnos do okolja ter prevzemamo odgovornost za svoja dejanja.

Kolektiv CMEPIUS-a

CMEPIUS
Skip to content