Partnerstva za sodelovanje

Erasmus+ KA2

Partnerstva za sodelovanje v splošnem šolskem izobraževanju

Kaj?

Partnerstva za sodelovanje so projekti, ki bodo sodelujočim institucijam omogočili:

  • pridobivanje izkušenj z mednarodnim sodelovanjem,
  • krepitev njihovih zmožnosti ter
  • pripeljali do kakovostnih in inovativnih rezultatov.

Kdo?

V partnerstvih  lahko sodeluje katera koli pravna oseba, registrirana v kateri od sodelujočih držav. Sodelujoče države se delijo na programske in partnerske. Sodelovanje organizacij iz partnerskih držav je možno le izjemoma.

Najpogosteje v partnerstvih sodelujejo javni zavodi s področja izobraževanja in usposabljanja (28. člen ZOFVI, osnovne in srednje šole, vrtci), pedagoške fakultete. Vendar je zelo dobrodošlo tudi sodelovanje drugih institucij, še posebej tistih, ki se ukvarjajo z izobraževanjem in usposabljanjem učiteljev oziroma s temami, aktualnimi za splošno šolsko izobraževanje.

Zakaj?

Partnerstva za sodelovanje omogočajo splošnemu šolskemu izobraževanju bolj učinkovit odziv na izzive sodobnega časa, boljšo vpetost v mednarodni razvoj (npr. internacionalizacija, vključno z internacionalizacijo doma) ter podpirajo doseganje strateških ciljev politik na državnem in evropskem nivoju.

Kako?

V okviru splošnega šolskega izobraževanja je na voljo sodelovanje v projektih: sodelovalna partnerstva (KA220-SCH) in manjša partnerstva (KA210-SCH). Ena od partnerskih institucij prevzame vlogo vodje projekta in ta, v imenu partnerstva, odda elektronsko prijavo do razpisnega roka.

Trajanje projektov

Sodelovalna partnerstva lahko trajajo od 12 do 36 mesecev, manjša partnerstva pa od 6 do 24 mesecev.

Financiranje

Če je projekt odobren, prejme za svoje izvajanje nepovratna sredstva. Za manjša partnerstva in sodelovalna partnerstva so ta v obliki pavšalnega zneska.

Aktivnosti

V okviru projektov so na voljo medsebojno sodelovanje, priprava projektnih izdelkov, različne dejavnosti učenja, poučevanja in usposabljanja ter izvedba dogodkov za zunanje deležnike.

Vsebine

S temi dejavnostmi je mogoče razvijati in testirati nove pristope k učenju in poučevanju, krepiti mednarodno mrežo in omogočiti internacionalizacijo sodelujočih organizacij, razvijati digitalne kompetence, podpirati trajnostni razvoj in vključevanje deprivilegiranih. Vsako partnerstvo, ne glede na obliko, mora naslavljati aktualne prednostne naloge/prioritete, ki so objavljene v Vodniku za prijavitelje in se lahko spreminjajo z vsakim razpisnim letom.

Točke za napredovanje v nazive

Sodelovanje v projektu Erasmus+ vam lahko prinese točke za napredovanje v nazive. Osnova je zaključeni projekt, za izvedbo katerega je imela slovenska institucija sklenjeno pogodbo s CMEPIUS-om.

Podlago in vlogo za pridobitev potrdila najdete na povezavi točke za napredovanje.

Niste prepričani? Vrnite se na možnosti sodelovanja.

CMEPIUS
Skip to content