Trajnost projektnih rezultatov

»Trajen rezultat sam po sebi ni bistvo projektov EU, temveč učinek, ki ga udejstvovanje v mednarodnih projektih in rezultati prinesejo posamezniku in instituciji« poudarja Evropska komisija (2019).

Program Erasmus+  trajnost rezultatov opredeljuje kot enega najbolj pomembnih kriterijev (poleg ustreznosti projekta za program) tako v fazi ocenjevanja vloge kot tudi v fazi končnega poročila. V Erasmus+ Vodniku za prijavitelje je zapisano, da je »rezultat trajen, če se uporablja po zaključku financiranja projekta. Trajnost rezultata ni le potrebna za kakovost izvedenega projekta, temveč zagotavlja tudi dodano vrednost programa EU. Raven in intenzivnost aktivnosti razširjanja in rabe rezultatov morata biti sorazmerni z obsegom in strateško pomembnostjo projekta«.

Na Centru smo v letu 2018 odprli razpravo, kaj sploh pomeni trajnost projektnih rezultatov in kako bi to izmerili oz. čim bolj opisno opredelili in kvantificirali. Trajnost projektnih rezultatov smo opredelili kot kombinacijo uporabe rezultatov (pri rednem delu koordinatorja in/ali partnerjev projekta ali širše, s strani drugih institucij, ki v projektu niso sodelovale, na nacionalni ali evropski ravni) in nadgradnje rezultatov (rezultati dajejo navdih za nove ideje, nadgradijo jih sodelujoči v projektu ali jih nadgradijo druge institucije).

Doslej smo v dveh analizah ugotavljali, ali je trajen rezultat povezan z različnimi spremenljivkami, kot so tip projekta, področje izobraževanja, izkušenost EU sodelovanja, tip institucije. Skupaj z vami smo ugotovili, da zaznamo povezanost med spremenljivkami, predvsem s tipom projekta, vendar to ni zagotovilo za trajnost rezultata. Tip projekta sam po sebi določa kompleksnost prijave, zato morate prijavitelji že v fazi prijave načrtovati vse podrobnosti za zagotavljanje trajnosti projektnih rezultatov.

Za vsak projekt priporočamo skrben razmislek o vsebini in uporabnosti rezultata, ali ga resnično potrebujete in ali je v interesu tudi drugih institucij in končnih uporabnikov, da bo upravičil porabo sredstev EU.

TRAJNOSTNO VODENJE EU PROJEKTOV

Več o trajnosti projektnih rezultatov si preberite v članku v strokovni reviji Vodenje v vzgoji in izobraževanju: Trajnostno vodenje EU projektov
(Lenc, Šraj / 2022)

TRAJNOST PROJEKTNIH REZULTATOV – STRATEŠKA PARTNERSTVA (KA2)
TRAJNOST PROJEKTNIH REZULTATOV – PROJEKTI MOBILNOSTI (KA1)

Tabela trajnosti projektnih rezultatov (ANG) – Table of sustainability of project results

Grafični prikaz trajnosti projektnih rezultatov (ANG) – Visuals of sustainability of project results

CMEPIUS
Skip to content