Trajnost projektnih rezultatov

»Trajen rezultat sam po sebi ni bistvo projektov EU, temveč učinek, ki ga udejstvovanje v mednarodnih projektih in rezultati prinesejo posamezniku in instituciji« poudarja Evropska komisija (2019).

Program Erasmus+  trajnost rezultatov opredeljuje kot enega najbolj pomembnih kriterijev (poleg ustreznosti projekta za program) tako v fazi ocenjevanja vloge kot tudi v fazi končnega poročila. V Erasmus+ Vodniku za prijavitelje je zapisano, da je  »rezultat trajen, če se uporablja po zaključku financiranja projekta. Trajnost rezultata ni le potrebna za kakovost izvedenega projekta, temveč zagotavlja tudi dodano vrednost programa EU. Raven in intenzivnost aktivnosti razširjanja in rabe rezultatov morata biti sorazmerni z obsegom in strateško pomembnostjo projekta«.

Na Centru smo v letu 2018 odprli razpravo, kaj sploh pomeni trajnost projektnih rezultatov in kako bi to izmerili oz. čim bolj opisno opredelili in kvantificirali. Trajnost projektnih rezultatov smo opredelili kot kombinacijo uporabe rezultatov (pri rednem delu koordinatorja in/ali partnerjev projekta ali širše, s strani drugih institucij, ki v projektu niso sodelovale, na nacionalni ali evropski ravni) in nadgradnje rezultatov (rezultati dajejo navdih za nove ideje, nadgradijo jih sodelujoči v projektu ali jih nadgradijo druge institucije).

Doslej smo v dveh analizah ugotavljali, ali je trajen rezultat povezan z različnimi spremenljivkami, kot so tip projekta, področje izobraževanja, izkušenost EU sodelovanja, tip institucije. Skupaj z vami smo ugotovili, da zaznamo povezanost med spremenljivkami, predvsem s tipom projekta, vendar to ni zagotovilo za trajnost rezultata. Tip projekta sam po sebi določa kompleksnost prijave, zato morate prijavitelji že v fazi prijave načrtovati vse podrobnosti za zagotavljanje trajnosti projektnih rezultatov.

Za vsak projekt priporočamo skrben razmislek o vsebini in uporabnosti rezultata, ali ga resnično potrebujete in ali je v interesu tudi drugih institucij in končnih uporabnikov, da bo upravičil porabo sredstev EU.

TRAJNOST PROJEKTNIH REZULTATOV – STRATEŠKA PARTNERSTVA (KA2)
Nivo 01. nivo2. nivo3. nivo
Raba rezultatovNISO V UPORABIPROJEKTNI PARTNERJI (vsaj nekateri)DRUGE ORGANIZACIJE V PARTNERSKIH DRŽAVAHORGANIZACIJE IZ NEPARTNERSKIH DRŽAV ALI NA EVROPSKI RAVNI
Nadgradnja rezultatovNISO NADGRAJENIREZULTATI SO PODLAGA ZA NOVE IDEJE ZA AKTIVNOSTI NA NACIONALNI ALI EVROPSKI RAVNI (ne nujno nadgradnja obstoječega rezultata, je pa jasna povezava, kako je obstoječi rezultat vir za nove ideje)REZULTATE NADGRADI/SPREMENI/DOPOLNI/RAZŠIRI isto PARTNERSTVO (lahko v okviru novega projekta ali le lokalno tekom rednega dela)REZULTATE NADGRADIJO DRUGE INSTITUCIJE; REZULTAT JE BIL VPELJAN V NACIONALNI SISTEM ALI UPORABLJEN KOT PODLAGA ZA SMERNICE ALI POLITIKE EU 
Primer nadgradnjenovi projekti na druge teme v okviru istega partnerstva ali novi projekti, ki naslavljajo isto težavo, a drugačeizboljšave, razširitev, nadgradnja obstoječih rezultatov zaključenega projektanašo rešitev nadgradijo drugi, naša rešitev se vključi v nacionalno politiko na določenem nivoju izobraževanja

TRAJNOST PROJEKTNIH REZULTATOV – PROJEKTI MOBILNOSTI (KA1)
Nivo 01. nivo2. nivo3. nivo
Raba rezultatovNISO V UPORABIPRIDOBLJENA ZNANJA, METODOLOGIJE IN IZDELKI SO V RABI PRI REDNEM DELU  (nivo udeleženca – osebje)PRIDOBLJENO ZNANJE JE PRENESENO IN UPORABLJENO MED SODELAVCI. INSTITUCIJA PRI TEM NUDI PODPORO (nivo organizacije)PRIDOBLJENO ZNANJE JE PRENESENO IN UPORABLJENO IZVEN INSTITUCIJE, PRI TEM INSTITUCIJA NUDI PODPORO (nacionalni nivo)
Nadgradnja rezultatovNISO NADGRAJENIPRIDOBLJENO ZNANJE, METODOLOGIJE IN IZDELKI SE UPORABIJO V NOVEM PROJEKTU (KA1, KA2, eTwinning, nacionalnem / mednarodnem projektu); VSEBINSKA NADGRADNJA PRIDOBLJENIH ZNANJ V PROJEKTU.PRIDOBLJENO ZNANJE PRISPEVA K SPREMEMBI ORGANIZACIJE DELA ALI NAČINA na instituciji udeležencaZNANJE JE PODLAGA ZA INOVACIJE V NACIONALNEM SISTEMU IZOBRAŽEVANJA.
Primer nadgradnjepreko KA1 sem navezal/-a stik ali zbral/-a pogum za KA2/eTwinning; izkušnja = ideja za nov projekt; v projektu KA1 nadgrajujem, širim temo iz preteklega projekta.nov program, predmet, nov študijski obisk, vzpostavitev mednarodne pisarne,  spremenjena delitev dela med zaposlenimi itd.eTwinning ambasador sodeluje pri pripravi učbenika

Tabela trajnosti projektnih rezultatov (ANG) – Table of sustainability of project results

CMEPIUS
Skip to content