Logotip eTwinning

Strokovni razvoj z eTwinningom/ESEP-om

eTwinning/ESEP vam na lokalnem in na evropskem nivoju ponuja pester ter kakovosten nabor brezplačnih izobraževalnih dogodkov, ki krepijo in spodbujajo vaš profesionalni razvoj. Dogodki se odvijajo tako v virtualni kot fizični obliki in so namenjeni vsem šolnikom, tudi tistim manj veščim rokovanja z IKT, saj poudarek izobraževanja ni na sami tehnologiji, temveč na njeni uporabi in koristi za vašo učilnico.

Na nacionalnem nivoju lahko izbirate med naslednjimi dogodki, ki jih izvajajo Nacionalna podporna organizacija eTwinning, ambasadorji eTwinning in zunanji eksperti na povabilo CMEPIUS-a:

 • praktično delavnico za šolski kolektiv v živo po predhodnem dogovoru z Nacionalno svetovalno službo (dogodek traja 3 šolske ure in poteka na vaši šoli ali vrtcu, namenjen je spoznavanju portala eTwinning/ESEP na praktičen način. V kolikor želite, da izvedemo predstavitev eTwinning/ESEP ali delavnico na vaši šoli/vrtcu, nam  to sporočite na );
 • večdnevnim izobraževalnim dogodkom v živo (dogodek traja dva dni ali več in je namenjen celovitemu informiranju šolnikov o delovanju programov eTwinning in Erasmus+, npr. eTwinning od A do Ž, Mednarodno od A do Ž);
 • spletnim seminarjem ali webinarjem (dogodek poteka 1 uro, namenjen je različnim ciljnim skupinam in temam).

Na mednarodnem nivoju pa se lahko udeležite:

 • seminarja eTwinning v živo (dogodek traja 3 dni in je namenjen iskanju projektnih partnerjev, cilj seminarja je registracija novih projektov na portal eTwinning/ESEP, organizirajo ga različne Nacionalne svetovalne službe eTwinning);
 • pedagoške razvojne delavnice v živo – PDW (tematska delavnica traja 3 dni in je namenjena šolnikom, ki jih zanima inovativna pedagoška praksa in obogatitev pouka z uporabo sodobnih tehnologij v izobraževanju, organizirajo jo različne Nacionalne podporne organizacije eTwinning);
 • (tematske) konference v živo (dogodek traja 3 dni in je namenjen aktualnim pedagoškim temam, izzivom, evropskim letnim temam, npr. letna evropska konferenca, konferenca, namenjena prejemnikom znaka šola eTwinning, organizira jo Centralna svetovalna služba eTwinning);
 • spletne tržnice za iskanje projektnih partnerjev (dogodek traja 1 uro in je namenjen iskanju kontaktov za nove projekte, organizirajo jo različne Nacionalne podporne organizacije eTwinning);
 • webinarja (dogodek traja 1 uro, namenjen je izmenjavi, učenju, pogovoru in razpravi med šolniki; webinar obravnava pedagoške in splošne vidike eTwinninga/ESEP-a, organizira ga Centralna svetovalna služba eTwinning);
 • krajšega spletnega tečaja (dogodek traja 2 tedna in obravnava aktualne teme v šolstvu; vse obravnavane teme so tesno povezane s pedagoškim delom učiteljev in vzgojiteljev, organizira ga Centralna svetovalna služba eTwinning);
 • spletnega tečaja MOOC (dogodek traja 4 do 6 tednov, namenjen je usposabljanju ambasadorjev ali druge specifične ciljne skupine skupnosti ESEP/eTwinning, organizira ga Centralna svetovalna služba eTwinning).

Postopek prijave

 • Za pregled odprtih razpisov za prijavo na nacionalne in mednarodne dogodke eTwinning/ESEP obiščite spletno stran vseh razpisov.
 • Predpogoj za prijavo na dogodek je registracija na portal eTwinning.
 • Novinci v eTwinningu/ESEP-u, ki se še nikoli niste udeležili fizičnega ali spletnega izobraževanja eTwinning/ESEP, imate prednost pri prijavi.
 • Učitelji/vzgojitelji, ki ste se že udeležili enega izmed izobraževanj v tekočem koledarskem letu, niste upravičeni do prijave. V tekočem koledarskem letu je lahko posamezniku sofinancirana udeležba na enem izobraževanju.

Financiranje

CMEPIUS z izbranimi kandidati sklene pogodbo o sofinanciranju udeležbe na večdnevnem spletnem ali fizičnem dogodku, ki poteka v tujini ali doma. Sofinanciranje udeležbe učitelja/vzgojitelja na fizičnem dogodku zajema:

 • kotizacijo,
 • namestitev in prehrano po programu dogodka,
 • stroške potovanja (letalske ali železniške karte ter zavarovanje na poti),
 • dnevnico.

Obveznosti udeležencev dogodkov

Po povratku z izobraževanja vas čaka oddaja kratkega končnega poročila. Zaželeno je, da znanja in veščine, ki ste jih pridobili na izobraževanju, posredujete tudi svojim sodelavcem in strokovni javnosti v Sloveniji.

Potrdilo o sodelovanju na izobraževanju

Za udeležbo na dogodkih eTwinning/ESEP prejmete potrdilo o udeležbi z navedbo števila ur trajanja izobraževanja.

Točke za napredovanje

Sodelovanje v projektu eTwinning/ESEP vam lahko prinese točke za napredovanje v nazive. Za zaključeni projekt eTwinning v trajanju do vključno 11 mesecev, prejmete 1 točko. Za zaključeni projekt v trajanju 12 mesecev ali več, pa prejmete 2 točki.

Podlago in vlogo za pridobitev potrdila za dodelitev točk za profesionalni razvoj strokovnega osebja prek sodelovanja v projektih Erasmus+ in eTwinning najdete na strani točke za napredovanje.

Podrobnosti o sofinanciranju, informacije in obrazce, ki vam bodo v pomoč pri prijavi na izobraževalne dogodke eTwinning/ESEP, najdete v spodnjih dokumentih:

Niste prepričani? Vrnite se na možnosti sodelovanja.

CMEPIUS
Skip to content