Izobraževanje in usposabljanje v tujini

Erasmus+ KA1

Mobilnost učencev/dijakov in osebja v splošnem šolskem izobraževanju

Kaj?

Na področju splošnega šolskega izobraževanja, v katerega ste vključene institucije s področja predšolskega, osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja (podroben seznam vseh upravičenih organizacij je objavljen na podstrani razpisa Erasmus+), vam program omogoča mobilnost osebja in mobilnost učencev/dijakov.

Vsi projekti mobilnosti morajo vključevati tudi naslednje horizontalne razsežnosti, ki so skupne celotnemu programu Erasmus+:


Kdo?

Zaposleni (šolsko osebje in nepedagoško osebje) lahko na mobilnost odidete z namenom sledenja na delovnem mestu, poučevanja na partnerski šoli ali drugi ustrezni instituciji, udeležbe na strukturiranem tečaju ali usposabljanju. Učenci/dijaki se lahko udeležijo skupinske mobilnosti učencev/dijakov ali individualne učne mobilnosti.

Kje?

Aktivnost mora potekati v tujini, v eni od držav članic EU ali v tretjih državah, pridruženih programu, institucije pa lahko prav tako gostite udeležence iz teh držav.

Kako?

Možnih je več načinov sodelovanja:

 • sodelovanje preko akreditacije (KA120-SCH) in akreditiranih projektov mobilnosti (KA121-SCH) omogoča stabilno, kontinuirano, dolgotrajno sodelovanje v programu Erasmus+. Za institucije, ki v mednarodnem sodelovanju vidite dodano vrednost za svojo organizacijo, zaposlene, učence in imate že nekaj izkušenj na tem področju;
 • sodelovanje  za pridobitev sredstev za kratkotrajni projekt (KA122-SCH) na razpisu Erasmus+. Tovrsten način prijave je namenjen predvsem institucijam z manj izkušnjami oziroma tistim, ki še nimate dolgoročne vizije razvoja s pomočjo mednarodnega sodelovanja;
 • vključitev v že odobren konzorcij mobilnosti;
 • gostitev učencev/dijakov ali/in zaposlenih iz partnerskih organizacij iz tujine.

Koliko?

Institucije prejmete, v obliki sofinanciranja mobilnosti posameznika ali skupine učencev/dijakov, nepovratna finančna sredstva za podporo za bivanje in pot, za posameznike z manj priložnostmi, za posameznike s posebnimi potrebami, kotizacijo za udeležbo na strukturiranem tečaju in organizacijsko podporo organizaciji.

Tipi mobilnosti

Za osebje
 • sledenje na delovnem mestu na partnerski šoli ali v drugi ustrezni instituciji,

 • udeležba na strukturiranem tečaju ali usposabljanju,

 • poučevanje na partnerski šoli ali drugi ustrezni instituciji.

Za učence/dijake
 • skupinska mobilnost učencev/dijakov na partnerski šoli,

 • individualna kratkotrajna mobilnost učencev/dijakov,

 • individualna dolgotrajna mobilnost učencev/dijakov.

Druge podprte aktivnosti
 • vabljeni tuji strokovnjaki s področja splošnega šolskega izobraževanja,

 • gostitev bodočih učiteljev iz tujine (študenti/mladi diplomanti pedagoških smeri),

 • pripravljalni obiski.

Točke za napredovanje v nazive

Sodelovanje v projektu Erasmus+ vam lahko prinese točke za napredovanje v nazive. Osnova je zaključeni projekt.

Podlago in vlogo za pridobitev potrdila najdete na povezavi točke za napredovanje.

Niste prepričani? Vrnite se na možnosti sodelovanja.

CMEPIUS
Skip to content