Zeleni Erasmus+

Program Erasmus+ daje v novem programskem obdobju velik poudarek implementaciji okolju prijaznih praks in vprašanjem trajnostnega razvoja – #ZeleniErasmusplus. Program bo v prihodnjih sedmih letih pomagal razvijati znanja, spretnosti in odnos do klimatskih sprememb in trajnostnega razvoja ter podpiral celovite institucionalne pristope k izobraževanju za okoljsko trajnost.

Zakaj?

Okolje in podnebni ukrepi so sedanje in prihodnje ključne prednostne naloge Evropske unije. Sporočilo o evropskem zelenem dogovoru je nova evropska strategija za rast in priznava ključno vlogo šol, institucij za izobraževanje in univerz pri razpravah z učenci, starši in širšo skupnostjo glede sprememb, potrebnih za uspešen prehod na podnebno nevtralnost do leta 2050.

Kako?

Program Erasmus+ bo ključni instrument za oblikovanje znanja, spretnosti in odnosa do podnebnih sprememb in trajnostnega razvoja v Evropski uniji in zunaj nje. Program bo povečal število priložnosti za mobilnost na zelenih področjih, ki so strateškega pomena za trajnostni razvoj našega planeta, s posebnim poudarkom na razvoju podeželja (trajnostno kmetovanje, upravljanje naravnih virov, varstvo tal, biokmetijstvo).

Poleg tega si bo Erasmus+, katerega jedro je mobilnost, prizadeval za ogljično nevtralnost s spodbujanjem trajnostnih načinov prevoza in bolj odgovornega vedenja tudi na tem področju. Tako bodo prednost imeli projekti, usmerjeni v razvijanje kompetenc, pomembnih za okoljsko trajnost.

Program podpira uporabo inovativnih praks, da bi učeči se, osebje in mladinski delavci postali resnični dejavniki sprememb (npr. da bi varčevali z viri, zmanjšali porabo energije in potrato, nadomeščali emisije ogljičnega odtisa, izbirali trajnostno hrano in možnosti mobilnosti). Prednost bodo imeli tudi projekti, ki s pomočjo izobraževanja in usposabljanja omogočajo spremembe vedenja pri prednostnih izbirah posameznikov, kulturnih vrednotah, ozaveščenosti glede trajnostnega razvoja, navadah potrošnikov in načinu življenja.

Vključene institucije in udeleženci bi si morali prizadevati za vključitev zelenih praks v vse projekte z uporabo okolju prijaznega pristopa pri načrtovanju dejavnosti, kar jih bo spodbudilo k spoznavanju okoljskih vprašanj in razpravi o njih, k razmisleku o lokalnih ukrepih in k uvedbi okolju prijaznejših alternativnih načinov izvajanja aktivnosti (Erasmus+ Vodnik za prijavitelje, 2021).

V pomoč

Na CMEPIUS-u smo v letu 2021 izdali publikacijo Zeleni Erasmus+ – priročnik za implementacijo okolju prijaznih praks v projektih programa Erasmus+ na področju izobraževanja in usposabljanja, ki vam bo v veliko pomoč pri pripravi vaših zelenih projektov. Na voljo tukaj, skupaj z letakom Priporočila udeležencem za bolj zelene mobilnosti v okviru programa Erasmus+ v slovenščini in angleščini.

#ZeleniPetek

Kot ste morda že opazili, ob petkih na naši Facebook strani objavljamo »zelene nasvete« in primere dobrih praks. Če menite, da tudi vaša institucija projektne aktivnosti že izvaja kar se da zeleno, vljudno vabljeni, da nam posredujete svoje izkušnje; primere pa opremite še s kakšno fotografijo. Vaše zgodbe zbiramo na naslovu .

Vrnite se na možnosti sodelovanja.

#ZeleniErasmusPlus

Koristne povezave

Zeleni priročnik
Letak Zeleni Erasmus+ (SLO)
Letak Zeleni Erasmus+ (ANG)
Zeleno potovanje FAQ
CMEPIUS
Skip to content