CEEPUS in BILATERALNE ŠTIPENDIJE

O CEEPUS in bilateralnih štipendijah

Poleg programa Erasmus+ obstajajo še dodatne možnosti za mednarodno izkušnjo, tako za študente, kot za akademsko osebje. Program CEEPUS združuje univerze srednje in vzhodne Evrope in omogoča izmenjave v izbrane države, ki v njem sodelujejo.

Poleg omenjenega programa ima Slovenija z izbranimi državami sveta sklenjene bilateralne sporazume, preko katerih lahko študenti odidejo v določene države na izmenjavo za namen študija ali prakse. To so t. i. bilateralne štipendije, ki zainteresiranim kandidatom nudijo izkušnjo mobilnosti v drugi državi in kulturi.

Niste prepričani? Vrnite se na možnosti sodelovanja.

CMEPIUS
Skip to content