Izobraževanje in usposabljanje v terciarnem izobraževanju v srednji in vzhodni Evropi (CEEPUS)

Mobilnost študentov in profesorjev

CEEPUS – Central European Exchange Program for University Studies, je regionalni program, ki je pričel delovati marca 1995. Cilj programa je vzpostaviti in spodbujati mobilnosti študentov in profesorjev med sodelujočimi državami ter izkoristiti akademske povezave in možnosti za oblikovanje skupnih študijskih programov.

V programu CEEPUS sodelujejo visokošolske institucije iz naslednjih držav: Albanija, Avstrija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Češka, Črna gora, Hrvaška, Kosovo, Madžarska, Severna Makedonija, Moldavija, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija in Srbija.

CEEPUS deluje na osnovi mrež (Network),  ki posledično omogočajo mednarodno mobilnost študentov in profesorjev ter skupne projekte mednarodnega sodelovanja. Na ta način se prenašajo znanja in dobre prakse, krepijo medkulturne kompetence, nastajajo skupni strokovni in znanstveni članki, skupne publikacije na nacionalni in mednarodni ravni ter poletne oziroma zimske šole.

Posamezno mrežo ustanovijo univerza, fakulteta ali njihovi oddelki za določena področja. Tako imenovane “mreže” morajo sestavljati najmanj tri partnerske univerze/fakultete/oddelki, od katerih sta vsaj dve iz različnih držav.

Študenti in profesorji lahko kandidirate za štipendijo znotraj mreže, v katero je vaša institucija vključena, t. i. Network Mobility in katerih institucija ne sodeluje v mrežah CEEPUS t. i. Freemover Mobility. Štipendijo CEEPUS dodeljuje država prejemnica in vključuje štipendijo, namestitev in zdravstveno varstvo ter zagotavlja oprostitev šolnine. Potni stroški za profesorje niso financirani, za študente pa so delno financirani (glej Izračun potnih stroškov). Mreža zagotavlja priznavanje študijskega obdobja, ki ga študent preživi na partnerski instituciji.

Sredstva za program CEEPUS zagotavljajo države članice tako, da omogočijo štipendiranje in namestitev tujih študentov in profesorjev. Višine štipendij so torej različne v posameznih državah. Valuta CEEPUS je ‘štipendijski mesec‘. Vsaka država letno določi število mesecev, ki jih ponudi mrežam.

Osnovni pogoji

Študent
 • končana dva semestra študija
 • redni vpis na visokošolsko institucijo v eni izmed držav CEEPUS
 • podpora koordinatorja posamezne mreže na matični instituciji
 • študenti na prvi in drugi stopnji lahko za časa svojega študija zaprosijo za največ 10 mesecev, doktorski študenti nimajo omejitev
 • v izjemnih primerih (npr. poletna šola) in z utemeljitvijo koordinatorja lahko zaprosijo tudi za krajša obdobja
Profesor
 • status: univerzitetni profesor
 • ni starostne omejitve
 • minimalna obveznost: 6 ur pedagoškega dela

Način obračuna dohodkov za profesorje na izmenjavi v primeru, da med Republiko Slovenijo in matično državo MEDNARODNA POGODBA O IZOGIBANJU DVOJNEGA OBDAVČEVANJA ni podpisana.

Prijava in izvedba mobilnosti

 • Registrirajte se na spletni strani programa CEEPUS.
 • Izpolnite spletno prijavo: izberite mrežo, matično institucijo, institucijo gostiteljico, želeno obdobje in trajanje izmenjave.
 • Prijavo oddajte prek spleta do 15. junija za zimski in do 30. oktobra za letni semester.
 • Vaša prijava je potrjena na treh nivojih, vse poteka elektronsko, preko spletne strani CEEPUS:
  • odobritev lokalnega koordinatorja na matični instituciji,
  • odobritev nacionalnega urada CEEPUS v domači državi,
  • odobritev institucije gostiteljice (le v določenih državah),
  • dokončna dodelitev štipendije CEEPUS pa je v rokah nacionalnega urada CEEPUS v državi gostiteljici.
 • Prvo obvestilo o dodelitvi (ali zavrnitvi) štipendije CEEPUS prejmete po elektronski pošti.
 • Nacionalni urad CEEPUS države gostiteljice vam pošlje vso dokumentacijo in vse informacije v zvezi z odobreno izmenjavo CEEPUS na naslov, ki ste ga navedli v prijavi. Dokumentacijo natančno preberite in nato, če se strinjate s štipendijo in navedenimi pogoji, pošljite nazaj t. i. ‘Letter of Acceptance’ (in ostalo dokumentacijo, po navodilih v dopisu).
 • Sledi priprava na bivanje v tujini. Pred odhodom si pravočasno uredite potrebno dokumentacijo (vizo, zavarovanje).
 • Glede nastanitve se obrnite na institucijo gostiteljico, ki  vam bo tudi posredovala informacije glede prevzema/nakazila štipendije.
 • Pred odhodom domov, vam mora koordinator mreže/partner z institucije gostiteljice podpisati potrdilo o opravljeni izmenjavi ‘Letter of Confirmation’ in ‘Mobility report’. Oba dokumenta se bosta pojavila v vaši spletni prijavnici v sistemu CEEPUS 3 dni pred datumom zaključitve izmenjave. Izpolnjena dokumenta morate naložiti v svojo spletno prijavnico v sistemu CEEPUS.

Prijavni roki

15. junij – zimski semester
30. oktober – letni semester
30. november – prijave freemover

CEEPUS mreže
CEEPUS mreže
akademsko leto 2021–2022
CEEPUS mreže
akademsko leto 2022–2023
CEEPUS mreže
akademsko leto 2023–2024
CEEPUS mreže
akademsko leto 2024–2025

Niste prepričani? Vrnite se na možnosti sodelovanja.

CMEPIUS
Skip to content