5 korakov do oddaje vloge

1.  Registracija posameznika in organizacije na portalih EU

V prvi fazi se mora koordinator – posameznik registrirati v bazi EU login. Šele, ko posameznik pridobi osebni račun EU login, lahko registrira na portalu tudi svojo institucijo (vrtec, šolo, podjetje, fakulteto, zavod …). Z registracijo institucije boste pridobili t.i. kodo institucije OID, ki je nujno potrebna za vse sodelujoče v programu Erasmus+. Pomembno je, da preverite, ali imajo tudi vse ostale sodelujoče institucije v projektu kodo OID.

2.  Spletna prijavnica

Na spletni strani Evropske komisije lahko dostopate do vseh prijavnih obrazcev. Izbrati morate pravo področje, ki ga naslavljate, in pravo akcijo. Prijavnico odpre glavni koordinator v imenu institucije, ki jo zastopa. Timu na lastni instituciji in tujim partnerjem lahko dodeli pravice urejanja in izpolnjevanja prijavnice ali pa zgolj možnost vpogleda v prijavnico. Naš nasvet bi bil, da si vprašanja s prijavnice prekopirate v orodje, ki omogoča skupen vpogled (npr. Google Docs) in delo na dokumentu. Na koncu pa ena oseba vse odgovore prekopira v spletno prijavnico.

3.  Vsebina prijavnice

S pripravo vsebine prijavnice je treba začeti pravočasno. Predvsem morajo pri pripravi vsebine sodelovati vsi mednarodni partnerji, če tip akcije to zahteva. Ravno tako na matični instituciji ne more celotna priprava sloneti zgolj na eni osebi. Ne pozabite, da gre za projekte, kjer je obvezna jasno razvidna mednarodna dimenzija. Preden pričnete izpolnjevati prijavnico, si odgovorite na vprašanja KDO, KAKO, KDAJ, ČEMU. In najbolj pomembno vprašanje, KAJ bomo s projektom spremenili. Vabimo tudi, da si ogledate še 5 korakov do projekta.

4. Obvezne priloge spletne prijavnice

Pri oddaji prijavnice morate biti pozorni tudi na obvezne priloge. Te so lahko od akcije do akcije različne, vedno pa je treba pripeti častno izjavo. V kolikor izjave ne priložite, bo vaša prijava samodejno zavrnjena. Častno izjavo, ki je deloma predhodno izpolnjena, najdete jo ob zaključku prijavnega obrazca, natisnete in po potrebi dopolnite. Podpisati jo mora odgovorna ali pooblaščena oseba institucije. V kolikor bo podpisana s strani pooblaščene osebe, morate obvezno priložiti tudi pooblastilo za podpisovanje.

5. Oddaja spletne prijavnice

Spletno prijavnico oddajte takoj, ko je pripravljena, če je le mogoče, ne odlašajte do zadnjega dne. Ne čakajte na zadnje minute, kajti obstaja velika možnost, da zaradi preobremenitve sistema oddaja ne bo uspešna do roka. V kolikor ste po oddaji ugotovili, da je treba prijavnico še dodelati, jo lahko znova odprete, spremenite, dopolnite, izbrišete in oddate. V ocenjevanje bo odšla zadnja prijava, ki je bila oddana v roku.  Ničesar ne pošiljajte po klasični pošti. Prve dneve po oddaji vloge redno spremljajte svojo elektronsko pošto, v kolikor boste pozvani k tehnični dopolnitvi vloge.

Če ne veste kako naprej, si poglejte osnove mednarodnega sodelovanja ali pa raziskujte naprej.

CMEPIUS
Skip to content