5 korakov do oddaje vloge

1.  Registracija posameznika in organizacije na portalih EU

V prvi fazi se mora koordinator – posameznik registrirati v bazi EU login. Šele, ko posameznik pridobi osebni račun EU login, lahko registrira na portalu tudi svojo institucijo (vrtec, šolo, podjetje, fakulteto, zavod …). Z registracijo institucije boste pridobili t.i. kodo institucije OID, ki je nujno potrebna za vse sodelujoče v programu Erasmus+. Pomembno je, da preverite, ali imajo tudi vse ostale sodelujoče institucije v projektu kodo OID.

2.  Spletna prijavnica

Na spletni strani Evropske komisije lahko dostopate do vseh prijavnih obrazcev. Izbrati morate pravo področje, ki ga naslavljate, in pravo akcijo. Prijavnico odpre glavni koordinator v imenu institucije, ki jo zastopa. Timu na lastni instituciji in tujim partnerjem lahko dodeli pravice urejanja in izpolnjevanja prijavnice ali pa zgolj možnost vpogleda v prijavnico. Naš nasvet bi bil, da si vprašanja s prijavnice prekopirate v orodje, ki omogoča skupen vpogled (npr. Google Docs) in delo na dokumentu. Na koncu pa ena oseba vse odgovore prekopira v spletno prijavnico.

3.  Vsebina prijavnice

S pripravo vsebine prijavnice je treba začeti pravočasno. Predvsem morajo pri pripravi vsebine sodelovati vsi mednarodni partnerji, če tip akcije to zahteva. Ravno tako na matični instituciji ne more celotna priprava sloneti zgolj na eni osebi. Ne pozabite, da gre za projekte, kjer je obvezna jasno razvidna mednarodna dimenzija. Preden pričnete izpolnjevati prijavnico, si odgovorite na vprašanja KDO, KAKO, KDAJ, ČEMU. In najbolj pomembno vprašanje, KAJ bomo s projektom spremenili. Vabimo tudi, da si ogledate še 5 korakov do projekta.

4. Obvezne priloge spletne prijavnice

Pri oddaji prijavnice morate biti pozorni tudi na obvezne priloge. Te so lahko od akcije do akcije različne, vedno pa je treba pripeti častno izjavo. V kolikor izjave ne priložite, bo vaša prijava samodejno zavrnjena. Častna izjava, ki je deloma predhodno izpolnjena, najdete jo ob zaključku prijavnega obrazca, natisnete in po potrebi dopolnite. Podpisati jo mora odgovorna ali pooblaščena oseba institucije. V kolikor bo podpisana s strani pooblaščene osebe, morate obvezno priložiti tudi pooblastilo za podpisovanje.

5. Oddaja spletne prijavnice

Spletno prijavnico oddajte takoj, ko je pripravljena, če je le mogoče, ne odlašajte do zadnjega dne. Ne čakajte na zadnje minute, kajti obstaja velika možnost, da zaradi preobremenitve sistema oddaja ne bo uspešna do roka. V kolikor ste po oddaji ugotovili, da je treba prijavnico še dodelati, jo lahko znova odprete, spremenite, dopolnite, izbrišete in oddate. V ocenjevanje bo odšla zadnja prijava, ki je bila oddana v roku.  Ničesar ne pošiljajte po klasični pošti. Prve dneve po oddaji vloge redno spremljajte svojo elektronsko pošto, v kolikor boste pozvani k tehnični dopolnitvi vloge.

Če ne veste kako naprej, si poglejte osnove mednarodnega sodelovanja ali pa raziskujte naprej.

5 korakov do projekta

1. Vsebina projekta

Prvi korak je odločitev, da se boste vključili v mednarodne projekte, da obstaja želja in potreba po mednarodnem sodelovanju. V nadaljevanju se je treba vprašati, KAJ želimo s projektom spremeniti, KAJ je namen projekta in KDO je naša ciljna publika, KOMU bodo aktivnosti/rezultati namenjeni? Glavna je torej odločitev o temi/vsebini, ki jo boste znotraj projekta naslavljali. Sledi priprava analize stanja oziroma analize potreb.

Več informacij najdete v 5 ključnih elementov projekta.

2. Iskanje primerne akcije

Ko boste vedeli, kaj želite s projektom doseči, je treba poiskati ustrezno akcijo znotraj programa. Različne akcije programa Erasmus+ ponujajo različne možnosti, naslavljajo različne ciljne skupine in imajo različen namen. V akcijah individualnih aktivnosti gre za izmenjavo učencev, za profesionalni razvoj zaposlenih na šolah, za krepitev mednarodne mreže. V akcijah strateških partnerstev pa je v ospredju iskanje rešitev, izmenjava dobrih praks, priprava novih skupnih gradiv, naslavljanje izzivov z več različnih zornih kotov, povezovanje predvsem po vertikali in ne zgolj horizontali. Predlagane rešitve morajo biti aktualne tudi širše, ne samo za ustvarjeno partnerstvo. Na naši spletni strani dobite okvirne opise akcij, v Vodniku za prijavitelje pa vse podrobnosti.

3. Mednarodno partnerstvo

Ne glede na to, za katero akcijo se boste odločili, je potreben resen razmislek o sestavi mednarodnega partnerstva. Odvisno od zahtevnosti akcije in projekta ter vaših izkušenj se boste lotili iskanja partnerjev v tujini. Prve mednarodne partnerje boste morda iskali glede na državo, iz katere prihajajo (ker ste prebrali, da so zelo dobri v temi, ki vas zanima), mogoče bodo vaši prvi partnerji prihajali z držav, ki ste jih vi ali vaši sodelavci že obiskali, v sklopu strokovnega razvoja. Bolj ko boste izkušeni, večje bodo tudi vaše zahteve po točno določenem partnerju v tujini (glede na tip institucije, regijo, ekspertizo). Mednarodne partnerje si lahko poiščete s pomočjo različnih portalov, kot so School Education Gateway, Twinning, EPALE, ali v skupinah na socialnih omrežjih (LinkedIn, Facebook …), prek pobratenih občin, s pomočjo znancev v tujini ali pa sodelavcev, ki so že bili v tujini na katerem od usposabljanj.

4. Oblikovanje tima na vaši instituciji

V projektu ne more sodelovati zgolj ena oseba z institucije. Poiskati si morate ustrezne sodelavce, ki vam bodo pomagali. Zaželeno je, da člani ekipe posedujejo čim bolj raznolika znanja, kompetence, sposobnosti. Mogoče boste prvo skupino oblikovali bolj glede na njihovo željo po sodelovanju, na podlagi zavzetosti in medsebojnega razumevanja, v nadaljevanju pa gradili ekipo v smeri večje pestrosti in raznolikosti. Motiviranje sodelavcev za sodelovanje je lahko včasih velik izziv. V kolikor jih nikakor ne morete pritegniti, lahko poizkusite s projekti eTwinning (če prihajate iz vrtca, osnovne ali srednje šole, z višje- ali visokošolskega zavoda, ki usposablja bodoče učitelje), kjer ni potreben tim, ampak lahko projekt vodite sami.

5. Oddaja prijavnice

V zadnjem koraku sledi priprava in oddaja prijavnice. Pred tem naj vam partnerji pripravijo opise lastnih institucij. Najbolj učinkovito je, če jim postavite zelo natančna vprašanja, na katera vam morajo odgovoriti. Razdelite si naloge pisanja prijavnice, organizirajte več kratkih in učinkovitih spletnih srečanj. Ne pozabite, da nekatere akcije pod določenimi pogoji omogočajo tudi dodatna sredstva za pripravo na projekt. Več o tem si lahko preberete na naši spletni strani (spletna povezava). Pred oddajo poiščite t. i. kritičnega prijatelja, ki bo prebral vsaj povzetek projekta, in vam posredoval iskreno povratno informacijo o jasnosti zapisanega. Ne pozabite si ogledati še zavihek 5 korakov do oddaje vloge.

In ne nazadnje, UŽIVAJTE V MEDNARODNIH PROJEKTIH.

Če ne veste kako naprej, si poglejte osnove mednarodnega sodelovanja ali pa raziskujte naprej.

CMEPIUS
Skip to content