Douniverzitetna internacionalizacija

»Internacionalizacija je pot h kakovosti in ne cilj!«

Cilj programa Erasmus+ je med drugim tudi krepitev internacionalizacije institucij, kar pomeni, da so zmožne mednarodnega sodelovanja in da v svoje redne dejavnosti vnašajo medkulturne elemente.

Namen internacionalizacije je, da se imajo vsi učeči se priložnost srečati z medkulturnimi elementi v okviru izobraževanja, ne glede na to, ali sodelujejo v mednarodnem projektu ali ne, ali gredo na učno mobilnost v tujino ali ne.

Svet se nenehno in hitro spreminja. Čeprav morda ne bomo nikoli zapustili svojega kraja ali države, potrebujemo določena znanja in spretnosti za delovanje v mednarodnem in medkulturnem okolju. Učeči se morajo tudi doma pridobiti del teh znanj in izkušenj. Z internacionalizacijo lahko  institucije bolj strateško in načrtno umeščate mednarodne aktivnosti v redne dejavnosti institucije, jih med seboj povezujete, znanja in izkušnje pa prenašate na vse učeče se. Tako dosežete večje učinke in boljše rezultate.

Na Centru smo iz strokovne literature terciarnega izobraževanja pripravili definicijo za douniverzitetno področje (področje splošnega šolskega izobraževanja, področje poklicnega in strokovnega izobraževanja ter področje splošnega izobraževanje odraslih), in sicer: “Internacionalizacija je vnos medkulturne, mednarodne in globalne dimenzije v izobraževalni proces.”
(A. Flander).

Internacionalizacijo delimo na dva sklopa: internacionalizacija doma in internacionalizacija v tujini. Ta dva sklopa sta med seboj povezana in se dopolnjujeta. Ker pa vsi udeleženci izobraževanja nimajo možnosti mednarodnega sodelovanja, vedno bolj poudarjamo koncept internacionalizacije doma oz. internacionalizacije učnega načrta.

Internacionalizacijo doma lahko uresničujemo na različne načine v okviru rednih dejavnosti oz. poučevanja:

  • uporabljajmo tujo literaturo,
  • uporabljajmo in preskušajmo nove metode dela,
  • povezujmo se s partnerskimi institucijami (videokonference),
  • gostujmo tuje predavatelje ali učeče se;
  • poučujmo v tujem jeziku;
  • dodajajmo globalne elemente v poučevanje (stanje, izzivi na drugem koncu sveta) itd.
Primeri internacionalizacije
Ljudska Univerza Velenje:
Implementacija rezultatov mednarodnega projekta SIMILAR v proces integracije migrantov
v lokalnem okolju
Osnovna šola Šenčur:
Spoznavanje in sodelovanje Slovenije in Irske
Biotehniški center Ljubljana:
Terensko delo, izmenjava znanj in delovnih metod ter krepitev sodelovanja partnerske šole v
Srbiji z BIC Ljubljana
CMEPIUS
Skip to content