Zdravstvo

#ISKANIPOKLICI

Delo v zdravstvu je poklic, kjer lahko neposredno vplivaš na dobro počutje in kakovost življenja ljudi. Je privilegij in priložnost, da pomagaš drugim v njihovih najbolj ranljivih trenutkih.

Kot zdravstvena delavka ali delavec imaš priložnost biti vir upanja, tolažbe in zdravja za tiste, ki so najbolj ranljivi. Tvoje delo postane več kot le stroka; gre za izpolnjujoče poslanstvo, ki presega samega sebe, saj boš imel/-a priložnost ustvariti pozitiven in trajen vpliv na življenja drugih.

Zanimivosti

Na področju zdravstvene nege primanjkuje izkušenih in strokovno usposobljenih zdravstvenih delavcev, kot so srednje medicinske sestre oz. tehniki zdravstvene nege ter bolničarji negovalci. Opaziti je tudi pomanjkanje diplomiranih medicinskih sester.

V zadnjih letih se zavedanje o pomembnosti teh poklicev povečuje, kar je privedlo tudi do povečanja plač.Plače v zdravstveni negi so se v zadnjem času povečale, kar odraža prizadevanja za pravično nagrajevanje in priznanje vseh zdravstvenih delavcev. Predmetniki na zdravstvenih šolah so obogateni z izbirnimi moduli kot so: zobozdravstvo, zdrava prehrana in dietetika, nega nog, masaža in ergonomija.

Zdravstvo

Spoznaj nas

Poklici

Zdravstvena skrb je ena najbolj hvalevrednih poklicnih poti, saj omogoča neposreden vpliv na dobrobit in zdravje drugih ljudi. Kljub izzivom, s katerimi se sooča to področje, je pomembno priznati, da so medicinske sestre, tehniki zdravstvene nege in bolničarji negovalci ključni steber zdravstvenega sistema. Njihova strokovnost, predanost in sočutje so neprecenljivi pri zagotavljanju oskrbe in skrbi za paciente.

Poklici, za katere na srednji šoli s področja zdravstva pridobiš odlično znanje in vrhunske veščine, ki ti bodo omogočile nudenje kakovostne oskrbe in podporo tistim, ki jo najbolj potrebujejo:

Bolničar
– negovalec/-ka
Medicinska sestra oz.
Tehnik zdravstvene nege

Šole

Z vpisom v srednjo zdravstveno šolo boš pridobil/-a znanje in veščine, ki ti bodo omogočile nudenje kakovostne oskrbe in podporo tistim, ki jo najbolj potrebujejo. Gre za veščine, kot so timsko delo, sočutna komunikacija z bolniki, sposobnost sprejemanja odločitev v stresnih situacijah ter reševanja izzivov. Ta kombinacija bo postavila trdne temelje za tvojo uspešno in izpolnjujočo kariero v zdravstvenem sektorju, kjer boš lahko prispeval/-a k zdravju in blaginji drugih na način, ki ima resnično pomenljivost in vrednost.

V Sloveniji na področju zdravstva trenutno deluje 13 srednjih šol.

Programi

Programi, ki se izvajajo na srednjih zdravstvenih šolah so naslednji:

SSI
Zdravstvena nega
štiriletni program po katerem dijak pridobi naziv Srednja medicinska sestra oz. Tehnik zdravstvene nege
Bolničar
– negovalec

triletni program po katerem dijak pridobi naziv Bolničar-negovalec/-ka

PTI Poklicno-tehniško izobraževanje

3+2 petletni program po katerem dijak pridobi naziv Srednja medicinska sestra oz. Tehnik zdravstvene nege

Dijaki zdravstvenih šol imajo široko pot, ko gre za nadaljnje izobraževanje; odprt je vstop na fakultete za zdravstvo in na nekatere druge visokošolske študije, ki jih fakultete vsako leto objavljajo, saj imajo dijaki možnost izbire maturitetnega tečaja, ki jim omogoča opravljanje gimnazijske mature. Ta možnost omogoča dijakom, da nadgradijo svoje znanje in se usmerijo v specifična področja zdravstvene nege ali pa se razvijajo v različnih vejah zdravstvenega sektorja.

Dijaki zdravstvenih šol se za nadaljevanje študija najpogosteje odločajo tudi za pedagoško fakulteto, saj je trenutno s 5. predmetom možno nadaljevati študij na vseh smereh, ki razpisujejo študij s 5. predmetom.

Za vpis na fakulteto za zdravstvo pa 5. predmet ni potreben.

Strokovni predmeti

V sklopu strokovnega predmetnika se v zdravstvenem programu srečaš s številnimi zanimivimi predmeti. Med njimi so: zdravstvena nega na specialnih področjih, prva pomoč, nega otroka ter še mnogi drugi, ki ti omogočajo celostno razumevanje in pridobivanje znanja s področja zdravstvene nege.

Program je obogaten tudi z izbirnimi moduli, ki ti nudijo možnost poglobljenega študija na specifičnih področjih. Na primer, na SZŠ LJ so na voljo izbirni moduli, kot so zobozdravstvo, zdrava prehrana in dietetika, nega nog, masaža, naravoslovje ter ergonomija. Ti moduli ti omogočajo pridobivanje specializiranega znanja na področjih, ki te posebej zanimajo.

S takšno raznolikostjo predmetov in izbirnih modulov zdravstveni program omogoča prilagajanje tvojim individualnim interesom in ciljem.

Štipendije

Številne zdravstvene in socialne ustanove redno razpisujejo kadrovske štipendije, na voljo pa so tudi štipendije za deficitarne poklice. Štipendija trenutno znaša okrog 120 EUR* mesečno. Razpise za štipendije šole redno objavljajo na svojih spletnih straneh.

Izmenjave in praktično usposabljanje

Dijaki imajo veliko praktičnega pouka v kliničnih ustanovah in samostojno opravljajo praktično usposabljanje. Kar nekaj srednjih zdravstvenih šol sodeluje v programu ERASMUS+ in dijaki lahko opravljajo praktično usposabljanje kjerkoli v Evropski uniji ali izven nje.

V prvih dveh letnikih se praktični pouk 4-letnega programa izvaja v posebnih učilnicah na šoli, kjer dijaki pridobivajo osnovno znanje in veščine. V tretjem in četrtem letniku pa se praktični pouk premakne v klinično okolje ter socialne zavode, kar omogoča neposreden stik z realnim delovnim okoljem. Vsak dijak ima priložnost spoznati štiri različna delovišča, kar jim omogoča raznoliko izkušnjo in razširitev njihovega razumevanja različnih vidikov zdravstvene nege.

V tretjem in četrtem letniku vsak dijak opravi tudi štiritedensko praktično usposabljanje pri delodajalcu, kar je izjemna priložnost za uporabo pridobljenega znanja v praksi.

Dijaki 3-letnega programa imajo prav tako pomemben del praktičnega pouka v specialnih učilnicah na šoli v prvem letniku, kjer pridobijo temeljno znanje. V drugem in tretjem letniku pa se njihov praktični pouk odvija v domovih za ostarele.

Miti in resnice

Miti o delu v zdravstvu so lahko škodljivi, saj lahko vplivajo na naše razumevanje in odnos do tega pomembnega področja. Kljub temu pa si ne smemo zakrivati oči – delo v zdravstvu je zagotovo zahtevno in na trenutke tudi zelo stresno. Pa vendar je dobro zdravstvo eden najbolj pomembnih temeljev zdrave družbe – v vseh pomenih besede.

Vsakdo si želi odlične zdravnice in prijaznega tehnika zdravstvene nege, ki nam ali našim ljubljenim polepša še tako slabe dni.

Predstavljamo ti nekaj resnic o delu v zdravstvu:

Delo v zdravstvu ni zgolj opravljanje rutinskih nalog – je izjemno raznoliko in dinamično. Poleg rutinskih nalog se zdravstveni delavci srečujejo s kompleksnimi medicinskimi stanji, pomagajo pri reševanju težavnih situacij in nudijo podporo bolnikom in njihovim svojcem. Vsak dan je drugačen in zahteva prilagodljivost ter sposobnost hitrega odzivanja na nepredvidljive dogodke.


Delo v zdravstvu je zagotovo zahtevno, vendar prinaša tudi veliko zadovoljstva. Zdravstveni delavci imajo priložnost pomagati drugim in prispevati k izboljšanju njihovega zdravja ter kakovosti življenja. Kljub stresu je občutek izpolnjenosti, ko vidijo, da so pomagali nekomu, neprecenljiv.Plače v zdravstvu so odvisne od različnih dejavnikov. Tudi v Sloveniji so se plače zdravstvenih delavcev v zadnjih letih izboljšale zaradi prepoznavanja njihovega pomembnega prispevka k družbi.


Prihodnost po zaključku izobrazbe

Na zdravstveni šoli se vsak mladostnik preoblikuje v posameznika, ki pridobi obilico dragocenega znanja, ki mu omogoča takojšnje vključevanje na trg dela. Po končanem šolanju se odpirajo različne možnosti: nekateri se odločijo za nekaj let zaposlitve, preden nadaljujejo svoje študijske poti, medtem ko drugi vztrajno nadaljujejo študij takoj po opravljeni poklicni maturi. Številni uspešni posamezniki, ki danes vodijo zdravstvene in socialne zavode, so svojo pot začeli na srednji zdravstveni šoli. Veliko jih najde zaposlitev v zdravstvenih domovih, bodisi kot zobne asistentke bodisi kot reševalci. Drugi svoje veščine uporabljajo v domovih za ostarele, bolnišnicah, zdraviliščih ali na področju paliativne nege. Medicinska sestra ima pomembno vlogo že pri rojstvu in ostaja zvesta spremljevalka posameznika skozi vse življenjske faze vse do smrti.

Veliko dijakov zdravstvenih srednjih šol se odloči za nadaljnje študije na Fakulteti za zdravstvo, kjer nadgradijo svoje znanje. Nekateri med njimi si kasneje ustanovijo svoje fizioterapevtske ordinacije ali delujejo kot fizioterapevti ter radiološki inženirji. S svojim strokovnim znanjem in predanim delom prispevajo k skrbi za zdravje in blaginjo drugih.

Srednja zdravstvena šola odpira vrata do odličnih karier v zdravstvu ter omogoča uresničitev poklicnih sanj mladih. Prepoznana vrednost, ki jo prinaša izobraževanje na tem področju, in raznolikost poklicev v zdravstvu ponujajo izjemne priložnosti za osebno in strokovno rast. Z vztrajnostjo, predanostjo ter pridobljenimi veščinami dijaki in dijakinje srednjih zdravstvenih šol postajajo soustvarjalci zdravega in uspešnega jutrišnjega sveta.

Znani, ki so obiskovali srednjo zdravstveno šolo

Uroš Steklasa
Uroš Steklasa
glasbenik
Simon Bučar
Simon Bučar
glasbenik, Glasbena šola Bučar
Matic Konc
podjetje Smrekovit
Rade Obrenović
Rade Obrenović
mednarodni nogometni sodnik
Zala Istenič
Zala Istenič
atletinja in študentka medicine
CMEPIUS
Skip to content