Erasmus+ 2023

Razpis Erasmus+ 2023

23. novembra 2022 je Evropska komisija objavila razpis Erasmus+ 2023.

Erasmus+ je program Evropske unije, ki naslavlja mednarodno sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa. Namen programa Erasmus+ je dvig kakovosti izobraževanja in usposabljanja ter s tem krepitev socialne kohezije in konkurenčnosti gospodarstva Unije.

Erasmus+ želi omogočiti sodelovanje čim večjemu številu posameznikov, še posebej tistim iz okolij z manj priložnostmi, ter kot ključne izpostavlja vsebine in aktivnosti vključevanja, ohranjanja okolja (zeleni Erasmus+) in prehoda na digitalno družbo.

Za Erasmus+ projekte 2023 je za Slovenijo na voljo okoli 27 milijonov evrov.

V decembru, januarju in februarju pripravljamo Info dneve, kjer boste prijavitelji izvedeli vse potrebne informacije za prijavo.

Razpisni roki

V okviru razpisa Erasmus+ 2023 so razpisani roki za decentralizirane (ki jih vodi Nacionalna agencija) in centralizirane aktivnosti (ki jih vodi Izvajalska agencija).
Vsi roki so iztečejo ob 12:00 po bruseljskem času na dan roka, če ni navedeno drugače.

Projekti mobilnosti posameznikov – KA1, (SCH, VET, ADU in Sport)23. februar 2023
Partnerstva za sodelovanje – KA2
– sodelovalna partnerstva
22. marec 2023
podaljšan rok na 24. marec 2023!
Partnerstva za sodelovanje – KA2
– manjša partnerstva
22. marec 2023
podaljšan rok na 24. marec 2023!
in 4. oktober 2023
Akreditacija Erasmus19. oktober 2023

Omejitev! Število dodeljenih akreditacij je na področju splošnega šolskega izobraževanja omejeno – dodeljeno bo največ 70 akreditacij najbolje ocenjenim vlogam. Na drugih področjih število ni omejeno.

CENTRALIZIRANE AKTIVNOSTI – roke in navodila prijaviteljem centraliziranih aktivnosti najdete na strani izvajalske agencije.

Roke preverite v samem razpisu.

Prijava

POMEMBNO

V programu Erasmus+ se mora vsaka institucija, ki želi sodelovati v kateri koli aktivnosti programa (kot prijavitelj ali partner) registrirati na portalu in pridobiti kodo OID. Registracijo opravite na strani Organisation registration for actions managed by National Agencies (europa.eu), pri tem si lahko pomagate z navodili za registracijo institucije.

Če kodo vaša institucija že ima, vam ni potrebno pridobiti nove. Po potrebi le osvežite podatke oz. dokumente na portalu – vsa navodila najdete tukaj.

Registracija organizacije – pridobitev kode OID
PRIJAVNICE

Prijavnice za Erasmus+ so spletne. Spletni obrazec za ustrezno akcijo najdete na spodnji povezavi, ga izpolnite neposredno na spletu, priložite obvezne priloge in vlogo oddate s klikom na gumb SUBMIT/ODDAJ.

Izpolnjene prijavnice s prilogami ne pošiljate po e-pošti!

Spletne prijavnice
(jezik prijavnice spremenite preko gumba desno zgoraj)
Prijavnice za leto 2023 so že na voljo v slovenskem in angleškem jeziku.

Vzorce prijavnic za vse akcije in področja izobraževanja in več navodil o izpolnjevanju najdete na spletni strani: Model application forms | Erasmus+ (europa.eu)

Tehnične težave prosim javite na .

Razpisna dokumentacija

Uredba o vzpostavitvi Erasmus+ (SI, PDF)
Regulation establishing Erasmus+ (ANG, PDF)
Razpis Erasmus+ 2023
(ANG, PDF)
Razpis Erasmus+ 2023
(SLO, PDF)
Vodnik za prijavitelje 2023
(ANG, spletna verzija)
Vodnik za prijavitelje 2023 V2, 21. 12. 2022 (ANG, PDF verzija)
Vodnik za prijavitelje 2023 POPRAVEK, 21. 12. 2022 (ANG, PDF verzija)
Vodnik za prijavitelje 2023
(SLO, PDF verzija)
Vodnik za prijavitelje 2023 V2, 21. 12. 2022 (SLO, PDF verzija)
Dnevni zneski Razpis 2023 (SCH, VET, ADU, SPORT; SLO, PDF)
Prednostne naloge nacionalnega pomena za razpis Erasmus+ 2023
Razpoložljiva sredstva Razpis 2023 (SCH, HED, ADU, VET, SPORT; SLO, PDF)
Seznam upravičenih organizacij in udeležencev v KA1 na področju splošnega šolskega izobraževanja SCH (PDF)
Seznam upravičenih organizacij in udeležencev v KA1 na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja VET (PDF)
Seznam upravičenih organizacij in upravičenih programov izobraževanja odraslih in aktivnosti v KA1 na področju izobraževanja odraslih ADU (PDF)
Vodnik za ocenjevalce 2023_Guide for experts on quality assessment_V2
Vodnik za ocenjevalce akreditacij 2022_Guide for assessment Erasmus accreditation
Priročnik za KA2 projekte – Handbook on the lump sum funding model 2023
Dodatne informacije za projekte mobilnosti v terciarnem izobraževanju KA171
Pravila dodelitve sredstev akreditiranim prijaviteljem KA1 splošno šolsko izobraževanje 2023
Pravila dodelitve sredstev akreditiranim prijaviteljem KA1 poklicno in strokovno izobraževanje 2023
Pravila dodelitve sredstev akreditiranim prijaviteljem KA1 splošno izobraževanje odraslih 2023

Strateški dokumenti

Strateške dokumente lahko najdete v CMEPIUS-ovi knjižnici.

Pogosta vprašanja za prijavitelje

Rezultati/sklepi

Tukaj objavljamo rezultati razpisov v letu 2023. Rezultati za KA1 projekte mobilnosti, spomladanski rok so že znani, za KA2 manjša in sodelovalna partnerstva pa vas obvestimo v poletnih mesecih.

Rezultati razpisa Erasmus+ KA1 2023


Spomladanski rok, prijava do 23. februarja 2023

PROJEKTI MOBILNOSTI

KA121 in KA131 – akreditirane institucije

Sklep o izboru projektov mobilnosti za področje splošnega šolskega izobraževanja (KA121-SCH) 2023, 17. 5. 2023
Sklep o izboru projektov mobilnosti za področje poklicnega in strokovnega izobraževanja (KA121-VET) 2023, 17. 5. 2023
Sklep o izboru projektov mobilnosti za področje izobraževanja odraslih (KA121-ADU) 2023, 17. 5. 2023
Sklep o izboru projektov mobilnosti za področje terciarnega izobraževanja (KA131-HED) 2023, 17. 5. 2023

KA122 in KA182 – neakreditirane institucije

Sklep o izboru projektov mobilnosti za področje splošnega šolskega izobraževanja (KA122-SCH) 2023, 17. 5. 2023
Sklep o izboru projektov mobilnosti za področje poklicnega in strokovnega izobraževanja (KA122-VET) 2023, 17. 5. 2023
Sklep o izboru projektov mobilnosti za področje izobraževanja odraslih (KA122-ADU) 2023, 17. 5. 2023
Sklep o izboru projektov mobilnosti za področje športa (KA182-SPO) 2023, 17. 5. 2023

KA171

Sklep o izboru projektov mobilnosti za področje terciarnega izobraževanja (KA171-HED) 2023, 17. 5. 2023

Info dnevi

V sklopu promocije Razpisa Erasmus+ 2023 smo izvedli že vse promocijske dogodke.

Razpisanih imamo še nekaj datumov za osebna svetovanja za KA2 projekte:

Splošno šolsko izobraževanje

Datum in ura dogodkaNaslov
Različni datumiOsebna svetovanja za KA122
Različni datumiOsebna svetovanja za KA210
Različni datumiOsebna svetovanja za KA220

Poklicno in strokovno izobraževanje

Datum in ura dogodkaNaslov
Različni datumiOsebna svetovanja za KA2

Splošno izobraževanje odraslih

Datum in ura dogodkaNaslov
Različni datumiOsebna svetovanja za KA210 in KA220 projekte

Terciarno izobraževanje

Datum in ura dogodkaNaslov
Po dogovoruOsebna svetovanja za KA2
Gradiva s preteklih dogodkov se nahajajo v knjižnici
Informacija za akreditirane institucije
Pojasnilo okvirnih parametrov za uvrstitev v skupine z manj priložnostmi

Spremljajte tudi naše e-novice in CMEPIUS Facebook, kjer objavljamo vse aktualne informacije.

CMEPIUS je skrbnik aktivnosti za področje izobraževanja in usposabljanja. Če vas zanima področje Erasmus+ Mladina (prej program Mladi v akciji), se za več informacij obrnite na MOVIT.

Zadnje novice

Digitalna prioriteta v Erasmus+
Kmalu bo tu Razpis Erasmus+ za leto 2023. Če pripravljate svoj projekt, ki ga boste prijavili na razpis, imejte v mislih tudi prioritete programa. Poleg vključevanja in zelene prioritete premislite tudi digitalnemu napredku.
Več
CMEPIUS
Skip to content