Digitalni Erasmus+

Zakaj?

Digitalna preobrazba poteka tukaj in zdaj in le vprašanje časa je, kdaj bo povsem prodrla v vse podsisteme naše družbe. Kako bomo sprejeli to spremembo, bo izjemno vplivalo na naš izobraževalni sistem. Digitalna preobrazba prinaša drugačne, sveže in naprednejše izobraževalne instrumente, metode učenja in pristope, hkrati pa tudi številne pasti, izzive in dileme.

Da bi zagotovili visokozmogljiv digitalni izobraževalni ekosistem, potrebujemo digitalno kompetentne in samozavestne izobraževalce, visokokakovostne vsebine, uporabniku prijazna orodja in varne platforme, ki spoštujejo zasebnost in etične standarde, kar izhaja iz Akcijskega načrta za digitalno izobraževanje 2021–2027.

Kako?

Program Erasmus+ kot prvo strateško prednostno nalogo akcijskega načrta izpostavlja razvoj visoko učinkovitega digitalnega izobraževalnega ekosistema, za katerega je pomembno koriščenje možnosti, ki jih digitalne tehnologije ponujajo za poučevanje in učenje na vseh ravneh in v vseh sektorjih. Da se tudi program Erasmus+ pripravlja na digitalni prehod, dokazujejo različne digitalne pobude znotraj njega, kot sta:

Kot drugo strateško prednostno nalogo akcijskega načrta pa program podpira ukrepe, namenjene krepitvi razvoja digitalnih spretnosti in kompetenc za digitalno preobrazbo na vseh ravneh družbe ter za vse. Poudarek bo na spodbujanju osnovnih in naprednih digitalnih spretnosti, pa tudi digitalne pismenosti, ki je postala bistvena za vsakdanje življenje.

#DigitalniErasmus+

Za naslavljanje digitalne dimenzije se bomo na Centru osredotočil predvsem na dve področji:

  • podpiranje razvoja kakovostnega digitalnega izobraževalnega ekosistema ter
  • podpiranje izobraževalcev pri usvajanju digitalnih veščin in kompetenc.

Spodbujali bomo potencial programa Erasmus+ za podporo načrtom digitalne preobrazbe izobraževalnih institucij; podpirali uporabo digitalnih tehnologij za poučevanje, učenje, ocenjevanje in sodelovanje. Našim upravičencem bomo skozi spodbujanje v projektih E+ ter organizacijo in promocijo strokovnih dogodkov nudili podporo in usposabljanje pri pripravi in izvajanju projektov, ki naslavljajo to tematiko.

Prav tako smo kot nacionalna agencija v postopku celotne digitalizacije našega poslovnega procesa do sredine leta 2023 in preučujemo možnosti za povezovanje e-orodij programa Erasmus+ z našim novim sistemom.

CMEPIUS Novičnik 2023

V branje priporočamo Novičnik za leto 2023 na temo digitalnega prehoda.

pdf download icon

V pomoč

Digitalno izobraževanje in umetna inteligenca sta bili tudi osrednji temi dvodnevne konference o izobraževanju Reset EDU, ki je potekala jeseni 2021 med slovenskim predsedovanjem Svetu Evropske unije in ki smo jo soorganizirali skupaj z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije, Generalnim direktoratom Evropske komisije za izobraževanje, mladino, šport in kulturo in skupaj z drugimi zainteresiranimi organizacijami in posamezniki v okviru predsedovanja Slovenije Svetu EU. V ospredju sta bili digitalna preobrazba učenja in poučevanja ter vpogled v izzive, ki jih ta prinaša.

Na spletni strani konference ResetEDU2021 | Resetting Education Conference so objavljeni gradivo in videoposnetki, ki vam bodo v pomoč na vaši poti k digitalizaciji in uspešnemu doseganju ciljev, ki ste si jih zadali ali pa pomagajo prepoznati in oblikovati nove cilje za naslavljanje digitalne prioritete programa Erasmus+.

Digitalna prioriteta hodi z roko v roki z ostalimi prioritetami programa Erasmus+, saj z njenim spodbujanjem uresničujemo tudi cilje zelene prioritete, aktivnega državljanstva in nenazadnje tudi večjega vključevanja. Namreč, za boljše in bolj vključujoče izobraževanje v tem nepredvidljivem ter zelo dinamičnem svetu digitalizacije in inovacij, moramo izboljšati izobraževalne možnosti za vse in zagotoviti, da pri pripravah na prihodnost nikogar ne bomo spregledali. Prav tako ne smemo pozabiti na morebitne negativne posledice: socialno izolacijo in njen vpliv na dobro počutje.  

V prihodnosti bo imela veliko vlogo tudi umetna inteligenca, zato je smiselno, da izobraževanje čim bolj izkoristi priložnosti, ki jih ta ustvarja. Kar 20 % sredstev mehanizma za okrevanje in odpornost (Next Generation EU) bo vloženih v digitalno preobrazbo EU!

Stopite na pot digitalizacije skupaj z nami.

Koristne povezave

Akcijski načrt za digitalno izobraževanje Akcijski načrt za digitalno izobraževanje (2021–2027) | European Education Area (europa.eu)

Novičnik CMEPIUS 2023 na temo digitalnega prehoda

Erasmus without paper EWP (erasmuswithoutpaper.eu)

Erasmus App Erasmus+ (erasmusapp.eu)

Video The Loner: the official #EUandME trailer – YouTube


Vrnite se na možnosti sodelovanja.

CMEPIUS
Skip to content