Seminarji in delavnice eTwinning

Seminarji in delavnice eTwinning

eTwinning vam na lokalnem in na evropskem nivoju ponuja pester ter kakovosten nabor brezplačnih izobraževalnih dogodkov, ki krepijo in spodbujajo vaš profesionalni razvoj. Dogodki se odvijajo tako v virtualni kot fizični obliki in so namenjeni vsem šolnikom, tudi tistim manj veščim rokovanja z IKT, saj poudarek izobraževanja ni na sami tehnologiji, temveč na njeni uporabi in koristi za vašo učilnico.

Postopek prijave
 • Predpogoj za prijavo na dogodek je registracija na portal eTwinning.
 • Novinci v eTwinningu, ki se še nikoli niste udeležili fizičnega ali spletnega izobraževanja eTwinning, imate prednost pri prijavi.
 • Učitelji/vzgojitelji, ki ste se že udeležili enega izmed izobraževanj v tekočem koledarskem letu, niste upravičeni do prijave. V tekočem koledarskem letu je lahko posamezniku sofinancirana udeležba na enem izobraževanju.
 • Priporočila za uspešno vključevanje v spletne dogodke (PDF)
Navodila za prijavo, merila izbora in pravila sofinanciranja (PDF)
Prijavni obrazec za seminar, PDW, spletni izobraževalni dogodek (DOC)
Priporočila za uspešno vključevanje v spletne dogodke (PDF)
Dopis o e-poslovanju (PDF)
Aktualni dogodki
Naslov dogodkaCiljne skupineDatum in kraj dogodkaRok prijave
Pretekli dogodki
Naslov dogodkaDatum in kraj dogodka
Trajnostna skrb za dobro počutje s pomočjo izobraževanja v naravi
(eTwinning seminar)
4.7. julija 2024, Jachranka, Poljska
»School cooperation in the Danube region« (eTwinning seminar)12.14. junija 2024, Krems/Wachau, Avstrija
Mednarodni kontaktni eTwinning seminar6.8. junija 2024, Praga, Češka
Seminar Alpe-Adria: Učenje na prostem29.31. maja 2024, Kranjska Gora
Wellbeing and Creativity in Kindergartens and Schools (eTwinning seminar)14.-16. 3. 2024, Leipzig, Nemčija
Demokratische Partizipation mit eTwinning
(eTwinning seminar)
21.-23. 3. 2024, Bruges, Belgija
eTwinning Onsite course for teachers “From the Classroom to Lifelong Success: Nurturing Essential Competences
(mednarodni tečaj)
9.-11. 11. 2023, Sevilja, Španija
”Focusing on innovation in VET”26.-28. 10. 2023, Madrid, Španija
»eTwinning Seminar für Volksschullehrkräfte und Kindergartenpädagoginnen und –pädagogen«9.-10. 11. 2023, Dunaj, Avstrija
»Our schools: places of happiness and success – fostering well-being and creativity through eTwinning«25.-27. 10. 2023, Beograd, Srbija
“Our Children – Future Innovators”7.-9. 12. 2023, Talin, Estonija
Advancing learning and innovation with future-proof skills (mednarodna pedagoška razvojna delavnica)28.–30. 9. 2023, Bratislava, Slovaška
School cooperation in the Danube Region (mednarodni seminar eTwinning)1.–2. 6. 2023, Krems, Avstrija
eTwinning in Erasmus+ projects    21.–23. 9. 2023, Helsinki, Finska
Inclusive Early Childhooh Education and Care
(mednarodni seminar eTwinning)
22.-24. 5. 2023,
Vilna, Litva
Innovation in Secondary Education (mednarodni seminar eTwinning)18.-20. 5. 2023, Bratislava, Slovaška
Innovation and Education (mednarodni seminar eTwinning)15.–17. 5. 2023, Baku, Azerbajdžan
Being Creative in eTwinning through Innovation and Education
(mednarodni seminar eTwinning)
20.-22. 4. 2023, Malta
»Creative and Innovative Early Childhood Education and Care«
(spletna pedagoška razvojna delavnica eTwinning)
29.–31. 3. 2023,
spletna delavnica
Online Pro fessional Development Workshop for Initial Vocational Education and Training (mednarodna delavnica)1.-3. 3. 2023, splet
»Implementing eTwinning in Erasmus+ projects for Teachers German«
(mednarodni seminar eTwinning) 
2.-4. 3. 2023, Leuven, Belgija
»Pravične in inkluzivne šole« (mednarodni seminar eTwinning)     1.-3. 12. 2022, Ljubljana, Slovenija
»eTwinning: getting the skills for virtual school collaboration« (mednarodni seminar eTwinning)10.–12. 11. 2022, Bratislava, Slovaška
Our Future Beautiful, Sustainable, Together: Schools and the New European Bauhaus
(mednarodni seminar eTwinning)
27.-29. 10. 2022,
Madrid, Španija
Multilateral eTwinning Seminar for VET teachers “Wine and food tourism” (mednarodni seminar eTwinning)4.-6. 10. 2022,
Alba, Piemonte, Italija
Rural Teachers from Mediterranean Countries together at European School Education Platform (mednarodni seminar eTwinning)  26.-28. 9. 2022,
Drač, Albanija
eTwinning od A do Ž 2022 (nacionalni seminar) 24.–25. 8. 2022
Bohinjska Bistrica
Europäische Partnerschaftsprojekte im Kindergarten und in der Grundschule 9.–10. 6. 2022, splet
School cooperation in the Danube Region 2. in 3. 6. 2022
Dunaj, Avstrija
Strengthening the vocational component in eTwinning VET projects 18.–20. 5. 2022 splet
“Small Schools Communities in Rural Areas” 27.–29. 4. 2022 splet
Entrepreneurship and Financial Literacy: How to develop and strengthen students’ 21st century skills (seminar eTwinning v živo)17.–19. 3. 2022
Praga, Češka
Online Workshop »Learning Spaces« (mednarodna spletna delavnica)30.3.–1. 4. 2022 spletni seminar
International eTwinning Online Seminar – Teaching languages (mednarodni spletni seminar)24.–25. 3. 2022
spletni seminar
Seminar for Slavic countries
(mednarodni seminar eTwinning)
16.–17. 12. 2021
spletni seminar
eTwinning in support of VET Schools  (mednarodni seminar eTwinning)24.–26. 11. 2021
Tirana, Albanija
VET: from students to professionals.
Skills for media literacy

(mednarodni seminar eTwinning)
11.–13. 11. 2021
Madrid, Španija
“Media literacy across curricula” (mednarodni spletni seminar)16.–17. 12. 2021
spletni seminar
“Media around us: International projects in your school and kindergarten” (mednarodni spletni seminar)11.–12. 11. 2021
spletni seminar
eTwinning partner finding webinar: “eTwinning and Media Literacy for Early Childhood Education and Care personnel” (mednarodna spletna tržnica)23. – 24. 9. 2021
spletni seminar
Projects that make a difference (seminar eTwinning)19.–20. 10. 2021
spletni seminar  
Mednarodna spletna tržnica eTwinning za učitelje in vzgojitelje iz Francije in Slovenije13. 10. 2021
spletni seminar
Media Literacy Education in Early Childhood Education and Care
(spletna pedagoška razvojna delavnica)
29. 9.–1. 10. 2021
spletni seminar
Nacionalni znak kakovosti eTwinning (nacionalni spletni seminar)5. 7. 2021 
Zoom
To learn through eTwinning in pandemic conditions (seminar eTwinning)7.–9. 9. 2021
Tirana, Albanija
eTwinning od A do Ž 2021
(nacionalni seminar)
Bled, 25.-26. 8. 2021
Creative Media Literacy with eTwinning
(spletni seminar eTwinning)
30.6.-2.7.2021, spletni seminar
Critical Digital Literacy with eTwinning (pedagoška razvojna delavnica)26.-28. 5. 2021, MS Teams
Dobre prakse s portala eTwinning (nacionalni spletni seminar)5 . 5. 2021 ob 20h, Zoom
School cooperation in the Danube Region
(kontaktni seminar)
10.-11. 6. 2021,
Zoom
ABC portala eTwinning (nacionalni spletni seminar)19. 4. 2021 ob 20h, Zoom
The Mediating Role of eTwinning in Small School Communities
(pedagoška razvojna delavnica)
21.-23. 4. 2021, MS Teams
Medijska pismenost & eTwinning
(nacionalni tematski spletni seminar)
31. 3. 2021, Zoom
Spletna tržnica eTwinning
(mednarodni spletni dogodek, namenjen iskanju projektnih partnerjev)
24. 4. 2021, Zoom
eTwinning Online Seminar: Teaching With Media
(kontaktni seminar)
22.-23. marec 2021, MS Teams
Reshaping IVET image and attractiveness through Media Literacy
(pedagoška razvojna delavnica)
24.-26. marec 2021, MS Teams
Po dogodku

Po povratku z izobraževanja vas čaka oddaja kratkega končnega poročila. Zaželeno je, da znanja in veščine, ki ste jih pridobili na izobraževanju, posredujete tudi svojim sodelavcem in strokovni javnosti v Sloveniji.

Obrazec za končno poročilo za seminar, PDW (DOC)
Obrazec za končno poročilo za spletni izobraževalni dogodek (DOC)
Dopis o e-poslovanju (PDF)
Financiranje

CMEPIUS z izbranimi kandidati sklene dogovor o sofinanciranju udeležbe na večdnevnem spletnem ali fizičnem dogodku, ki poteka v tujini ali doma. Sofinanciranje udeležbe učitelja/vzgojitelja na fizičnem dogodku zajema:

 • kotizacijo,
 • namestitev in prehrano po programu dogodka,
 • stroške potovanja (letalske ali železniške karte ter zavarovanje na poti).
 • dnevnico.
Navodila za prijavo, merila izbora in pravila sofinanciranja (PDF)

Financiranje

CMEPIUS z izbranimi kandidati sklene pogodbo o sofinanciranju udeležbe na večdnevnem dogodku, ki poteka v živo v tujini ali doma. Sofinanciranje udeležbe učitelja/vzgojitelja na dogodku zajema:

 • kotizacijo,
 • namestitev in prehrano po programu dogodka,
 • stroške potovanja (letalske ali železniške karte ter zavarovanje na poti).
 • dnevnico.

1. Vsebina projekta

Prvi korak je odločitev, da se boste vključili v mednarodne projekte, da obstaja želja in potreba po mednarodnem sodelovanju. V nadaljevanju se je potrebno vprašati KAJ želimo s projektom spremeniti, KAJ je namen projekta in v nadaljevanju KDO je naša ciljna publika, KOMU bodo aktivnosti/rezultati namenjeni? Glavna je torej odločitev o temi/vsebini, ki jo boste znotraj projekta naslavljali. Sledi priprava analiz stanja oziroma analize potreb. Več o tem si lahko preberete tukaj (spletna povezava). Več informacij najdete v 5 ključnih elementov projekta.

2. Iskanje primerne akcije

Na točki, ko boste vedeli kaj želite s projektom doseči je potrebno poiskati ustrezno akcijo znotraj programa. Različne akcije programa Erasmus+ ponujajo različne možnosti, naslavljajo različne ciljne skupine in imajo različen namen. V akcijah individualnih aktivnosti gre za izmenjavo učencev, za profesionalni razvoj zaposlenih na šolah, za krepitev mednarodne mreže. V akcijah strateških partnerstev pa je v ospredju iskanje rešitev, izmenjava dobrih praks, priprava novih skupnih gradiv, naslavljanje izzivov z več različnih zornih kotov, povezovanje predvsem po vertikali in ne samo horizontali. Predlagane rešitve morajo biti aktualne ne samo za ustvarjeno partnerstvo ampak tudi širše. Na naši spletni strani dobite okvirne opise akcij, v Vodniku za prijavitelje pa vse podrobnosti.

3. Mednarodno partnerstvo

Ne glede na to, za katero akcijo se boste odločili, je potreben resen razmislek o sestavi mednarodnega partnerstva. Odvisno od zahtevnosti akcije in projekta ter vaših izkušenj se boste lotili iskanja partnerjev v tujini. Prve mednarodne partnerje boste mogoče iskali glede na državo iz katere prihajajo (ker ste prebrali, da so v temi, ki vas zanima zelo dobri), mogoče bodo prvi vaši partnerji prihajali z držav, ki ste jih že obiskali, vi ali vaši sodelavci, v sklopu profesionalnega razvoja. Bolj kot boste izkušeni, večje bodo tudi vaše zahteve po točno določenem partnerju v tujini (glede na tip institucije, regijo, njihovo ekspertizo). Mednarodne partnerje si lahko poiščete s pomočjo različnih portalov kot so School Education Gateway, Twinning, EPALE ali v skupinah na socialnih omrežjih (LinkedIn, Facebook …), preko pobratenih občin, s pomočjo znancev v tujini ali pa sodelavcev, ki so že bili v tujini na kakšnem usposabljanju.

4. Oblikovanje tima na vaši instituciji

V projektu ne more sodelovati zgolj ena oseba z institucije. Poiskati si morate ustrezne sodelavce, ki vam bodo pomagali. Zaželeno je, da člani ekipe posedujejo čim bolj različna znanja, kompetence, sposobnosti. Mogoče boste prvo skupino oblikovali bolj glede na njihovo željo po sodelovanju, na podlagi zavzetosti in medsebojnega razumevanja in boste v nadaljevanju gradili ekipo v smeri večje pestrosti in raznolikosti. Motiviranje sodelavcev za sodelovanje je lahko včasih velik izziv. V kolikor jih nikakor ne morete angažirati, lahko poizkusite s projekti eTwinning (če prihajate z vrtca, osnovne ali srednje šole, višjega ali visokošolskega zavoda, ki usposablja bodoče učitelje), kjer ni potreben tim ampak lahko projekt vodite sami.

5. Oddaja prijavnice

V zadnjem koraku sledi priprava in oddaja prijavnice. Pred tem naj vam partnerji pripravijo opise lastnih institucij. Najbolj učinkovito je, če jim postavite zelo natančna vprašanja, na katera vam morajo odgovoriti. Razdelite si naloge pisanja prijavnice, organizirajte več kratkih in učinkovitih spletnih srečanj. Ne pozabite, da nekatere akcije, pod določenimi pogoji omogočajo tudi dodatna sredstva za pripravo na projekt. Več o tem si lahko preberete na naši spletni strani (spletna povezava). Pred oddajo si poiščite t.i. kritičnega prijatelja, ki bo prebral vsaj povzetek projekta, in vam posredoval iskreno povratno informacijo o jasnosti zapisanega. Ne pozabite si ogledati še 5 korakov do oddaje vloge.

In ne nazadnje, UŽIVAJTE V MEDNARODNIH PROJEKTIH.

1. Vsebina projekta

Prvi korak je odločitev, da se boste vključili v mednarodne projekte, da obstaja želja in potreba po mednarodnem sodelovanju. V nadaljevanju se je potrebno vprašati KAJ želimo s projektom spremeniti, KAJ je namen projekta in v nadaljevanju KDO je naša ciljna publika, KOMU bodo aktivnosti/rezultati namenjeni? Glavna je torej odločitev o temi/vsebini, ki jo boste znotraj projekta naslavljali. Sledi priprava analiz stanja oziroma analize potreb. Več o tem si lahko preberete tukaj (spletna povezava). Več informacij najdete v 5 ključnih elementov projekta.

2. Iskanje primerne akcije

Na točki, ko boste vedeli kaj želite s projektom doseči je potrebno poiskati ustrezno akcijo znotraj programa. Različne akcije programa Erasmus+ ponujajo različne možnosti, naslavljajo različne ciljne skupine in imajo različen namen. V akcijah individualnih aktivnosti gre za izmenjavo učencev, za profesionalni razvoj zaposlenih na šolah, za krepitev mednarodne mreže. V akcijah strateških partnerstev pa je v ospredju iskanje rešitev, izmenjava dobrih praks, priprava novih skupnih gradiv, naslavljanje izzivov z več različnih zornih kotov, povezovanje predvsem po vertikali in ne samo horizontali. Predlagane rešitve morajo biti aktualne ne samo za ustvarjeno partnerstvo ampak tudi širše. Na naši spletni strani dobite okvirne opise akcij, v Vodniku za prijavitelje pa vse podrobnosti.

3. Mednarodno partnerstvo

Ne glede na to, za katero akcijo se boste odločili, je potreben resen razmislek o sestavi mednarodnega partnerstva. Odvisno od zahtevnosti akcije in projekta ter vaših izkušenj se boste lotili iskanja partnerjev v tujini. Prve mednarodne partnerje boste mogoče iskali glede na državo iz katere prihajajo (ker ste prebrali, da so v temi, ki vas zanima zelo dobri), mogoče bodo prvi vaši partnerji prihajali z držav, ki ste jih že obiskali, vi ali vaši sodelavci, v sklopu profesionalnega razvoja. Bolj kot boste izkušeni, večje bodo tudi vaše zahteve po točno določenem partnerju v tujini (glede na tip institucije, regijo, njihovo ekspertizo). Mednarodne partnerje si lahko poiščete s pomočjo različnih portalov kot so School Education Gateway, Twinning, EPALE ali v skupinah na socialnih omrežjih (LinkedIn, Facebook …), preko pobratenih občin, s pomočjo znancev v tujini ali pa sodelavcev, ki so že bili v tujini na kakšnem usposabljanju.

4. Oblikovanje tima na vaši instituciji

V projektu ne more sodelovati zgolj ena oseba z institucije. Poiskati si morate ustrezne sodelavce, ki vam bodo pomagali. Zaželeno je, da člani ekipe posedujejo čim bolj različna znanja, kompetence, sposobnosti. Mogoče boste prvo skupino oblikovali bolj glede na njihovo željo po sodelovanju, na podlagi zavzetosti in medsebojnega razumevanja in boste v nadaljevanju gradili ekipo v smeri večje pestrosti in raznolikosti. Motiviranje sodelavcev za sodelovanje je lahko včasih velik izziv. V kolikor jih nikakor ne morete angažirati, lahko poizkusite s projekti eTwinning (če prihajate z vrtca, osnovne ali srednje šole, višjega ali visokošolskega zavoda, ki usposablja bodoče učitelje), kjer ni potreben tim ampak lahko projekt vodite sami.

5. Oddaja prijavnice

V zadnjem koraku sledi priprava in oddaja prijavnice. Pred tem naj vam partnerji pripravijo opise lastnih institucij. Najbolj učinkovito je, če jim postavite zelo natančna vprašanja, na katera vam morajo odgovoriti. Razdelite si naloge pisanja prijavnice, organizirajte več kratkih in učinkovitih spletnih srečanj. Ne pozabite, da nekatere akcije, pod določenimi pogoji omogočajo tudi dodatna sredstva za pripravo na projekt. Več o tem si lahko preberete na naši spletni strani (spletna povezava). Pred oddajo si poiščite t.i. kritičnega prijatelja, ki bo prebral vsaj povzetek projekta, in vam posredoval iskreno povratno informacijo o jasnosti zapisanega. Ne pozabite si ogledati še 5 korakov do oddaje vloge.

In ne nazadnje, UŽIVAJTE V MEDNARODNIH PROJEKTIH.

CMEPIUS
Skip to content