Erasmus+ 2021

Razpis Erasmus+ 2021

25. marca 2021 je Evropska komisija objavila razpis Erasmus+ 2021.

Erasmus+ je program Evropske unije, ki naslavlja mednarodno sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa. Namen programa Erasmus+ je dvig kakovosti izobraževanja in usposabljanja ter s tem krepitev socialne kohezije in konkurenčnosti gospodarstva Unije. Erasmus+ želi omogočiti sodelovanje čim večjemu številu posameznikov, še posebej tistim iz okolij z manj priložnostmi, ter kot ključne izpostavlja vsebine in aktivnosti vključevanja, ohranjanja okolja (zeleni Erasmus+) in prehoda na digitalno družbo.

Razpisni roki

V okviru razpisa Erasmus+ 2021 so razpisani roki za centralizirane aktivnosti (ki jih vodi Izvajalska agencija) in decentralizirane (ki jih vodi Nacionalna agencija). Vsi roki so iztečejo ob 12:00 po bruseljskem času na dan roka, če ni navedeno drugače.

Projekti mobilnosti posameznikov (KA1)11. maj 2021
PODALJŠANO
do 18. maj 2021!

Dodatni rok za prijavo:
5. oktober 2021
Partnerstva za sodelovanje (KA2)
– sodelovalna partnerstva
– manjša partnerstva
20. maj 2021
PODALJŠANO
do 21. maj 2021 do 18.00 po bruseljskem času!
Akreditacija Erasmus19. oktober 2021
Razpis za akreditacijo je del letnega razpisa Erasmus+, ni več ločen kot v 2020!

Omejitev! Splošni šolski sektor: Omejitev št. dodeljenih akreditacij – na področju splošnega šolskega izobraževanja bo dodeljeno največ 70 akreditacij. Na drugih področjih število ni omejeno, akreditacija bo dodeljena vsem prijaviteljem, ki bodo dosegli minimalni kriterij v ocenjevanju.
Partnerstva za sodelovanje  (KA2)
– samo manjša partnerstva, drugi rok
3. november 2021

CENTRALIZIRANE AKTIVNOSTI – spletno vlogo oddate Izvajalski agenciji.

Roke preverite v samem razpisu.

Prijava

POMEMBNO

V programu Erasmus+ se mora vsaka institucija, ki želi sodelovati v kateri koli aktivnosti programa (kot prijavitelj ali partner) registrirati na portalu in pridobiti kodo OID. Registracijo opravite na strani Organisation registration for actions managed by National Agencies (europa.eu), pri tem si lahko pomagate z navodili za registracijo institucije.

Če kodo vaša institucija že ima, vam ni potrebno pridobiti nove. Po potrebi le osvežite podatke oz. dokumente na portalu – vsa navodila najdete tukaj.

Registracija organizacije – pridobitev kode OID
PRIJAVNICE

Prijavnice za Erasmus+ so spletne. Spletni obrazec za ustrezno akcijo najdete na spodnji povezavi, ga izpolnite neposredno na spletu, priložite obvezne priloge in vlogo oddate s klikom na gumb SUBMIT/ODDAJ.

Izpolnjene prijavnice s prilogami ne pošiljate po e-pošti!

Spletne prijavnice
(jezik prijavnice spremenite preko gumba desno zgoraj)

Vzorce prijavnic in več navodil o izpolnjevanju najdete na spletni strani: Model application forms | Erasmus+ (europa.eu)

Tehnične težave prosim javite na .

Razpisna dokumentacija

Uredba o vzpostavitvi Erasmus+ 2021 (SI, PDF)
Regulation establishing Erasmus+ 2021 (ANG, PDF)
Vodnik za prijavitelje (ANG, PDF verzija)
Vodnik za prijavitelje (SLO, PDF verzija)
Razpis za zbiranje predlogov 2021 – EAC/A01/2021 Program Erasmus+ (2021/C 103/11) (SLO, PDF)
Razpis za zbiranje predlogov 2021 – EAC/A01/2021 Program Erasmus+ (2021/C 103/11) (ANG, PDF)
Dnevni zneski Razpis 2021
(SCH, ADU in VET; SLO, PDF)
Razpoložljiva sredstva Razpis 2021
(SCH, HED, ADU in VET; SLO, PDF)
Upravičene organizacije v KA1 na področju splošnega šolskega izobraževanja
Upravičene organizacije in udeleženci v KA1 na področju izobraževanja odraslih
Upravičene organizacije v KA1 na področju PSI
Prednostne naloge nacionalnega pomena 2021
Pravila dodelitve sredstev akreditiranim prijaviteljem KA1 splošno šolsko izobraževanje 2021
Pravila dodelitve sredstev akreditiranim prijaviteljem KA1 poklicno in strokovno izobraževanje 2021
Pravila dodelitve sredstev akreditiranim prijaviteljem KA1 izobraževanje odraslih 2021
Higher Education Mobility Handbook za KA1 v terciarnem izobraževanju (ANG, PDF verzija)
Vodnik za ocenjevalce – akreditacija Erasmus (2021; ANG, PDF)
Vodnik za ocenjevalce (2021; ANG, PDF)

Strateški dokumenti

Strateške dokumente lahko najdete v CMEPIUS-ovi knjižnici.

Info dnevi

Seminarji za prijavitelje

V sklopu promocije Razpisa Erasmus+ 2021 načrtujemo različne dogodke. CMEPIUS je skrbnik aktivnosti za področje izobraževanja in usposabljanja. Če vas zanima področje Erasmus+ Mladina (prej program Mladi v akciji), se za več informacij obrnite na MOVIT.

Spremljajte tudi naše e-novice in CMEPIUS Facebook, kjer vas bomo na te dogodke večkrat spomnili!

30.08.2021 ob 9:30Seminar za prijavitelje Erasmus+ KA1 projektov mobilnosti osebja in učencev v splošnem šolskem izobraževanju za neakreditirane institucije KA122-SCHKATIS;
ogled dogodka v živo
7.09.2021 ob 10:00 Seminar za prijavitelje Erasmus+ Akreditacija za področje izobraževanja odraslih KA120-ADULime;
ogled dogodka v živo
7.09.2021 ob 13:00Seminar za prijavitelje Erasmus+ KA2 manjša partnerstva na področju splošnega šolskega izobraževanja KA210Lime;
ogled dogodka v živo
7.09.2021 ob 13:00 Seminar za prijavitelje Erasmus+ KA1 projekti mobilnosti osebja in učečih se v splošnem izobraževanju odraslih za neakreditirane institucije KA122-ADULime;
ogled dogodka v živo
9.09.2021 ob 13:00 Seminar za prijavitelje Erasmus+ Akreditacija za področje splošnega šolskega izobraževanja KA120-SCHKATIS;
ogled dogodka v živo
13.09.2021 ob 13:00 Seminar za prijavitelje Erasmus+ KA1 projektov mobilnosti osebja in dijakov v poklicnem in strokovnem izobraževanju za neakreditirane institucije KA122-VETKATIS;
ogled dogodka v živo
14.09.2021 ob 13:00 Seminar za prijavitelje Erasmus+ Akreditacija za področje poklicnega in strokovnega izobraževanja KA120-VETKATIS ;
ogled dogodka v živo
30.09.2021 ob 13:00 Seminar za prijavitelje Erasmus+ KA2 manjša partnerstva na področju izobraževanja odraslih ter na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja KA210Lime
različni datumi, dopoldanske ureIndividualno svetovanje za prijavitelje Erasmus+ KA1 projektov mobilnosti osebja in učencev v splošnem šolskem izobraževanju za neakreditirane institucije KA122-SCHIzbor datuma
različni datumiIndividualno svetovanje za prijavitelje Erasmus+ KA2 manjša partnerstva na področju splošnega šolskega izobraževanja KA210
Jesenski seminarji za prijavitelje na razpis Erasmus+ 2021
Gradiva s preteklih dogodkov so na voljo v knjižnici
Informacija za akreditirane institucije

Rezultati/sklepi

Rezultati razpisa Erasmus+ KA1 2021
18. avgust 2021
Sklep o izboru projektov mobilnosti za področje splošnega šolskega izobraževanja
(KA121-SCH) 2021
Sklep o izboru projektov mobilnosti za področje poklicnega in strokovnega izobraževanja
(KA121-VET) 2021
Sklep o izboru projektov mobilnosti za področje izobraževanja odraslih
(KA121-ADU) 2021
Sklep o izboru projektov mobilnosti za področje splošnega šolskega izobraževanja
(KA122-SCH) 2021
Sklep o izboru projektov mobilnosti za področje poklicnega in strokovnega izobraževanja
(KA122-VET) 2021
Sklep o izboru projektov mobilnosti za področje izobraževanja odraslih
(KA122-ADU) 2021
Sklep o izboru projektov mobilnosti za področje terciarnega izobraževanja
(KA130-HED) 2021
Sklep o izboru projektov mobilnosti za področje terciarnega izobraževanja
(KA131-HED) 2021
Rezultati razpisa Erasmus+ KA210 2021
9. september 2021
Sklep o izboru projektov Manjša partnerstva na področju splošnega šolskega izobraževanja (KA210-SCH)
Sklep o izboru projektov Manjša partnerstva na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja (KA210-VET)
Sklep o izboru projektov Manjša partnerstva na področju splošnega izobraževanja odraslih (KA210-ADU)

Iskreno čestitamo vsem izbranim – za idejo, pogum in ves trud, ki ste ga vložili v pripravo vloge. Tudi v nadaljevanju in pri izvajanju projekta vam bomo stali ob strani – kmalu vas bomo obvestili o terminu prvega sestanka za vse pogodbenike, s katerim bomo zagnali vaše projekte.

Zadnje novice

o programu Erasmus+ 2021–2027

CMEPIUS
Skip to content