Cmepius

Publikacije

 

Novičnik, september 2018

Novičnik, september 2017 

Novičnik, september 2016

Novičnik, maj 2015

Novičnik, december 2014

Novičnik, oktober 2014

CMEPIUS priloznosti

CMEPIUS

Poišči svojo priložnost

 

eTwinning Book

Priročnik za koordinatorje Erasmus+ o uporabi portala eTwinning (SI)

Priročnik za koordinatorje Erasmus+ o uporabi portala eTwinning (ANG)

Recepti eTwinning za vsako šolo in vrtec
eTwinning po korakih do primera dobre prakse
Več vas je, lažje je: Kako ustvariti projektno ekipo eTwininng
Oblikovanje kulture vključevanja skozi eTwinning
Internacionalizacija kurikuluma – priročnik za VŠ učitelje in podporno osebje
capture Strategija internacionalizacije slovenskega visokega šolstva 2016-2020
 an Akcijski načrt 2016-2018
Vzgoja in izobraževanje v RS 2016-17 (Euryidice Slovenija)
eTw EU skupnost eTwinning evropska skupnost učiteljev
Predstavitev pobude World in Classroom 2017
Developing Pupil_eTwinning Developing pupil competences through eTwinning
 

Jabolka kakovosti 2014

Jabolka kakovosti 2015

Jabolka kakovosti 2016

Jabolka kakovosti 2017

JDAZ Joint programmes from A to Z: A reference guide for practitioners
ice_screenshot_20160729-151935 Monografija Izboljševanje kakovosti poučevanja in učenja v visokošolskem izobraževanju
Paths_to_internationalisation Je mobilni študent tudi bolj zaposljiv? Raziskava o pogledu delodajalcev na študijsko mobilnost; V: Paths to Internationalisation, 2011.
Povzetki KA2-1 Povzetki KA2 Strateških partnerstev, odobrenih v razpisnem roku 2015
Prirocnik po korakih Priročnik po korakih – Skupni študijski programi
Priloge k Priročniku po korakih – skupni študijski programi
Diseminacija_prirocnik_2015 Razširjanje, raba in trajnost projektnih rezultatov
IUT zbornik IUT zbornik, Izboljševanje univerzitetnega poučevanja
Zbornik eTw projektov Zbornik eTwinning projektov 2007-2014
Internacionalizacija izboljšanje kakovosti učenja in poučevanja
Monografija Zbornik Kakovost visokošolskega učenja in poučevanja
Comenius Regio Zbornik projektov Comenius Regio partnerstva 2013-2015