Pogodbena dokumentacija – razpis Erasmus+ 2021

Razpis Erasmus+ 2021

pogodbena dokumentacija

Erasmus+ SPLOŠNI POGOJI (KA1 in KA2 aktivnosti)

Vzorci sporazumov – splošno

Vzorec mandatnega pisma

Pojasnilo okvirnih parametrov za uvrstitev udeležencev mobilnosti v skupine iz šibkejših okolij

Zelena potovanja

Navodila za delo s podpornimi organizacijami

Knjiženje sporazumov

KA1 – mobilnosti

Vloga za spremembo sporazuma za projekte mobilnosti akreditiranih organizacij (KA121)
Priloga k vlogi za spremembo sporazuma za projekte mobilnosti akreditiranih organizacij (KA121)
Vloga za spremembo sporazuma za projekte mobilnosti neakreditiranih organizacij (KA122)
Vloga za spremembo sporazuma za projekte učne mobilnosti posameznikov (KA131)
Smernice za upravičenost do dodatne finančne podpore za premostitev ovir udeležencev mobilnosti z manj priložnostmi
Priloga III: Finančna in pogodbena pravila
Priloga III_Splošno šolsko izobraževanje (KA121 in KA122)
Priloga III_Poklicno in strokovno izobraževanje
(KA121 in KA122)
Priloga III_Terciarno izobraževanje
(KA131)
Priloga III_Izobraževanje odraslih
(KA121 in KA122)
Priloga IV: Veljavne stopnje financiranja
Priloga IV_Veljavne stopnje financiranja_
Splošno šolsko izobraževanje (KA121 in KA122)
Priloga IV_Veljavne stopnje financiranja_
Poklicno in strokovno izobraževanje
(KA121 in KA122)
Priloga IV_Veljavne stopnje financiranja_
Terciarno izobraževanje (KA131)
Priloga IV_Veljavne stopnje financiranja_
Izobraževanje odraslih (KA121 in KA122)
Priloga V: Vzorci sporazumov med upravičencem in udeleženci mobilnosti

– kliknite na svoje področje

V posameznem dokumentu so rumeno obarvana navodila (jih za končno verzijo dokumenta izbrišete), modro pa je obarvano tam, kjer se morate odločiti za eno od navedenih opcij (za vas neustrezne opcije iz končne verzije izbrišite).
Vzorci za področja SCH, VET in ADU, KA121 in KA122
Sporazum o nepovratnih sredstvih za udeležence mobilnosti 2021 – VET, ADU, SCH (ANG)
Sporazum o nepovratnih sredstvih za udeležence mobilnosti 2021 – VET, ADU, SCH (SLO)
Predloga 1 – Učni sporazum
Predloga 1a – Priloga k učnemu sporazumu – Potrdilo o opravljenih obveznostih
Predloga 2 – Učni program za skupinsko aktivnost (samo za SCH in ADU)
Predloga 3 – Program dela za vabljenega eksperta
Vzorci za področje terciarnega izobraževanja, KA131
Sporazum o nepovratnih sredstvih – 2021 osebje (ANG)
Sporazum o nepovratnih sredstvih – 2021 osebje (SLO)
Sporazum o nepovratnih sredstvih – 2021 študenti (ANG)
Sporazum o nepovratnih sredstvih – 2021 študenti (SLO)
Program mobilnosti osebja za poučevanje 2021 (Staff Mobility Agreement for teaching, ANG)
Program mobilnosti osebja za usposabljanje 2021 (Staff Mobility Agreement for training, ANG)
Učni sporazum za prakso 2021 (Learning agreement for traineeships, ANG)
Učni sporazum za prakso 2021 – navodila (Learning agreement for traineeships guidelines, ANG)
Učni sporazum za študij 2021 – (Learning agreement for studies, ANG)
Učni sporazum za študij za mednarodno mobilnost 2021 (Learning agreement for studies for international mobility, ANG)
POZIV – Dodatna sredstva iz naslova posebnih potreb – akcija KA131_2021
Vloga za dodatna sredstva iz naslova dragih potnih stroškov (KA131)
Priloga k vlogi za dodatna sredstva iz naslova dragih potnih stroškov (KA131)
Vračilo neporabljenih sredstev 2021
Obrazec za vmesno (interim) poročilo – Terciarno izobraževanje – KA131
Zahtevek za 2. predplačilo, KA131_2021
Priloga VI: Dodatna finančna in pogodbena pravila

KA2 – projekti

Vloga za spremembo sporazuma za projekte – Sodelovalna partnerstva (KA220)
Vloga za spremembo sporazuma za projekte – Sodelovalna partnerstva (KA220) – excelova preglednica – sprememba proračuna
Vloga za spremembo sporazuma za projekte – Manjša partnerstva (KA210)
Priloga III: Finančna in pogodbena pravila
Priloga III_Sodelovalna partnerstva (KA220)
Priloga III_Manjša partnerstva (KA210)
Priloga IV: Veljavne stopnje financiranja
Priloga IV_Veljavne stopnje financiranja_Sodelovalna partnerstva (KA220)
Obrazci za poročanje
Obrazec za vmesno (interim) poročilo KA220  2021
Obrazec za vmesno (interim) poročilo KA210  2021


CMEPIUS
Skip to content