Koronavirus – zbrana navodila za pogodbenike

Koronavirus –
zbrana navodila za pogodbenike

Številni Erasmus+ projekti so v času pandemije koronavirusa spremenili časovnico izvajanja aktivnosti. Situacije ni mogel nihče predvideti, tako se je tudi uporaba obstoječih pravil za primere višje sile izkazala za ne najbolj učinkovito.

Na podlagi ogromno povratnih informacij in z namenom pozitivnega pristopa je Evropska komisija delno prilagodila obravnavo upravičenosti sredstev iz naslova višje sile v trenutnih razmerah. Navodila, ki so objavljena spodaj, pozorno preberite. Veljajo za vse aktivnosti, na katere je oz. bo kakor koli vplivala pandemija koronavirusa. Nespremenjeno je ostalo pravilo podaljšanja do največ 36 mesecev ter predpostavka, da skupni zahtevani znesek v končnem poročilu ne more preseči skupnega zneska nepovratnih sredstev iz sporazuma med pogodbenikom in nacionalno agencijo. Vse pogodbenike prosimo, da o aktivnostih poročajo preko orodja MT+.

PRIPOROČILA in NAVODILA

V petek, 8. 5. 2020 je Evropska komisija posodobila orodje Mobility tool+. Pri vnosu posamezne mobilnosti v orodje je bilo dodano novo polje »Covid 19 affected«, ki je namenjeno temu, da se označi mobilnost, ki je bile prizadeta zaradi pandemije koronavirusa.

Polje se samodejno označi, v kolikor sta izpolnjena dva pogoja:

  • mobilnost se je nameravala zaključiti v koledarskem letu 2020 in
  • mobilnost mora biti označena s poljem »Višja sila«/ »Force Majeure« ter v polju »Obrazložitev višje sile«/»Force Majeure comment« se mora nahaja ena izmed ključnih besed “corona” ali “covid”.

Prosili bi vas, da preverite že vnešene podatke in jih ustrezno popravite, da sem vam označi polje »Covid 19 affected«. Za naprej pa upoštevajte zgoraj navedena navodila.

Celotna navodila za vnos mobilnosti, ki jih je prizadela pandemija koronavirusa, se nahajajo na zgornji povezavi.

Skladno s temi pravili, ki smo jih prejele nacionalne agencije, je Evropska komisija pripravila tudi vprašanja in odgovore za udeležence ter jih objavila na svojih spletnih straneh.
FACT-SHEET: Essential practical advice to participants in Erasmus+ and European Solidarity Corps mobility activities in light of the COVID-19 pandemic

Nespremenjena ostajajo priporočila oz. koraki ukrepanja, ki smo jih pripravili ob začetku pandemije.

Objavljena priporočila (februar-april 2020)
Vsak ukrep (podaljšanje, prekinitev in/ali prestavitev aktivnosti), ki ste ga implementirali, dobro argumentirajte v končnem poročilu.

CMEPIUS
Skip to content