Pogodbena dokumentacija – razpis Erasmus+ 2018

Razpis Erasmus+ 2018

pogodbena dokumentacija

PRIPOROČILA izvajanja projektnih aktivnosti v okoliščinah COVID19 – pogodbeniki 2017/2018/2019

Erasmus+ SPLOŠNI POGOJI (KA1 in KA2 aktivnosti)

Vzorci sporazumov – splošno

KA1 – mobilnosti

V pripravi.

Obiščite arhivsko stran:

Vloga za spremembo – preverite pri ustrezni akciji!

Dodatek k pogodbi KA1 (obračun virtualnih aktivnosti)

Priloga III: Finančna in pogodbena pravila

Pojasnilo: Mono – en upravičenec in Multi – več upravičencev (konzorcij)

Priloga III – v slovenskem jeziku
Priloga III – šolsko izobraževanje, KA101 (mono)
Priloga III – šolsko izobraževanje, KA101 (multi)
Priloga III – poklicno izobraževanje, KA102 (mono)
Priloga III – poklicno izobraževanje, KA102 (multi)
Priloga III – izobraževanje odraslih, KA104 (mono)
Priloga III – visoko šolstvo, KA103 (mono)
Priloga III – visoko šolstvo, KA103 (multi)
Priloga III – mednarodna mobilnost visoko šolstvo, KA107 (mono)
Priloga IV: Veljavne stopnje financiranja
Veljavne stopnje financiranja za KA101
Veljavne stopnje financiranja za KA102
Veljavne stopnje financiranja za KA104
Veljavne stopnje financiranja za KA103
Veljavne stopnje financiranja za KA107
Priloga V: Vzorci sporazumov med upravičencem in udeleženci mobilnosti

– kliknite na svoje področje

Priloga V: Vzorci sporazumov med upravičencem in udeleženci mobilnosti

– kliknite na svoje področje

Vzorci za področje šolskega izobraževanja, KA101
Sporazum o nepovratnih sredstvih – osebje 2018 (ANG, 2018)
Sporazum o nepovratnih sredstvih – osebje 2018 (SI, 2018)
Program mobilnosti osebja šolsko področje 2018
Zaveza kakovosti (šolsko izobraževanje, ANG)
Vloga za spremembo sporazuma
Vzorci za področje poklicnega izobraževanja, KA102
Sporazum o nepovratnih sredstvih – osebje 2018 (ANG, 2018)
Sporazum o nepovratnih sredstvih – osebje 2018 (SI, 2018)
Sporazum o nepovratnih sredstvih – dijaki 2018 (ANG, 2018)
Sporazum o nepovratnih sredstvih – dijaki 2018 (SI, 2018)
ECVET Učni sporazum 2018 (ANG)
ECVET Memorandum o soglasju 2018
Učni sporazum 2018 – dijaki (ANG)
Program mobilnosti osebja 2018 (ANG)
Zaveza kakovosti PIU (ANG)
Vloga za spremembo sporazuma KA102/116
Vzorci za področje izobraževanja odraslih, KA104
Sporazum o nepovratnih sredstvih – osebje 2018 (SI, 2018)
Sporazum o nepovratnih sredstvih – osebje 2018 (ANG, 2018)
Program mobilnosti osebja področje izobraževanja odraslih
Vloga za spremembo sporazuma KA104
Vzorci za področje visokega šolstva, KA103
Študijski sporazum 2018 (vzorec)
Študijski sporazum – navodila 2018
Sporazum za prakso 2018 (vzorec)
Sporazum za prakso 2019 – navodila 2019
Program mobilnosti za namen poučevanja 2019 (osebje)
Program mobilnosti za namen usposabljanja 2019 (osebje)
Sporazum o nepovratnih sredstvih – osebje 2019 (SI)
Sporazum o nepovratnih sredstvih – osebje 2019 (ANG)
Sporazum o nepovratnih sredstvih – študenti 2019 (ANG)
Sporazum o nepovratnih sredstvih – študenti 2019 (SI)

Študentska listina (SI/EN)

Poziv za dodatna sredstva iz naslova posebnih potreb – akcija KA103_2018

OBRAZEC – Dodatna sredstva iz naslova posebnih potreb KA103_2018

VLOGA za drage potne stroške (kot izredne stroške)

VMESNO poročilo in zahtevek za 2predplacilo-2018

ZAHTEVEK za spremembo sporazuma 2018

Poziv za dodatna sredstva iz naslova posebnih potreb 2019
OBRAZEC – Dodatna sredstva iz naslova posebnih potreb 2019
VLOGA za drage potne stroške (kot izredne stroške)
ZAHTEVEK za spremembo sporazuma 2019
VMESNO poročilo in zahtevek za 2predplacilo-2019
Obrazec za vračilo neporabljenih sredstev za KA103 razpisno leto 2019
Vzorci za mednarodno mobilnost v visokem šolstvu, KA107
Podatkovni slovar KA107_2019
Študijski sporazum 2019 (vzorec)
Študijski sporazum – navodila 2019
Program mobilnosti za namen poučevanja 2019 (osebje)
Program mobilnosti za namen usposabljanja 2019 (osebje)
Sporazum o nepovratnih sredstvih – osebje 2019 (ANG)
Sporazum o nepovratnih sredstvih – osebje 2019 (SI)
Sporazum o nepovratnih sredstvih – študenti 2019 (ANG)
Sporazum o nepovratnih sredstvih – študenti 2019 (SI)
Medinstitucionalni dogovor (ANG)

Študentska listina (SI/EN)

Poziv za dodatna sredstva iz naslova posebnih potreb 2019
OBRAZEC – Dodatna sredstva iz naslova posebnih potreb 2019 (SI)
OBRAZEC – Dodatna sredstva iz naslova posebnih potreb 2019 (ANG)
VLOGA za spremembo sporazuma – KA107
KA1 – poročanje

Vmesno poročilo projektov mobilnosti KA103 (ROK: po porabi 70 % zneska prvega izplačanega predplačila in najkasneje 60 dni pred zaključkom projekta)

Obrazec za vmesno poročilo 2018 NOVO!

Vmesno poročilo KA107 (zahtevo za obrazec naslovite na vašega skrbnika projekta – poročilo se izpolnjuje preko orodja Mobility tool+)
ROK: po porabi 70 % zneska prvega izplačanega predplačila

Oddaja končnega poročila KA1 (KA101, KA102 in KA104)

Vaše končno poročilo bo vrednoteno glede na kriterije, določene v dokumentu KA1 Assessment criteria.

KA2 – projekti

Priloga III: Finančna in pogodbena pravila (z izjemo projektov med šolami)
Veljavne stopnje financiranja za KA2 (z izjemo projektov med šolami)
Priloga IV – Veljavne stopnje financiranja za KA229 (projekti med šolami)
Veljavne stopnje financiranja za KA229 (projekti med šolami)
Dokumenti za vodenje projekta in poročanje
Zahtevek za spremembo pogodbe KA2
Zahtevek za spremembo pogodbe KA2 – finančne tabele

CMEPIUS
Skip to content