Pogodbena dokumentacija – razpis Erasmus+ 2019

Razpis Erasmus+ 2019

pogodbena dokumentacija

PRIPOROČILA izvajanja projektnih aktivnosti v okoliščinah COVID19 – pogodbeniki 2017/2018/2019

Erasmus+ SPLOŠNI POGOJI (KA1 in KA2 aktivnosti)

Vzorci sporazumov – splošno

KA1 – mobilnosti

Dodatek k pogodbi KA1 (obračun virtualnih aktivnosti)

Priloga III: Finančna in pogodbena pravila

Pojasnilo: Mono – en upravičenec in Multi – več upravičencev (konzorcij)

Priloga III – v slovenskem jeziku
Priloga III – šolsko izobraževanje, KA101 (mono)
Priloga III – poklicno izobraževanje, KA102 (mono)
Priloga III – poklicno izobraževanje, KA102 (multi)
Priloga III – izobraževanje odraslih, KA104 (mono)
Priloga III – izobraževanje odraslih, KA104 (multi)
Priloga III – visoko šolstvo, KA103 (mono)
Priloga III – visoko šolstvo, KA103 (multi)
Priloga III – mednarodna mobilnost visoko šolstvo, KA107 (mono)
Priloga III – mednarodna mobilnost visoko šolstvo, KA107 (multi)
Priloga IV: Veljavne stopnje financiranja
Veljavne stopnje financiranja za KA101
Veljavne stopnje financiranja za KA102
Veljavne stopnje financiranja za KA103
Veljavne stopnje financiranja za KA104
Veljavne stopnje financiranja za KA107
Priloga V: Vzorci sporazumov med upravičencem in udeleženci mobilnosti

– kliknite na svoje področje

Vzorci za področje šolskega izobraževanja, KA101
Sporazum o nepovratnih sredstvih – osebje 2019 (ANG, 2019)
Sporazum o nepovratnih sredstvih – osebje 2019 (SI, 2019)
Program mobilnosti osebja šolsko področje 2019
Zaveza kakovosti (šolsko izobraževanje, ANG)
Vloga za spremembo sporazuma
Vzorci za področje poklicnega izobraževanja, KA102
Sporazum o nepovratnih sredstvih – osebje 2019 (SI, 2019)
Sporazum o nepovratnih sredstvih – osebje 2019 (ANG, 2019)
Sporazum o nepovratnih sredstvih – dijaki 2019 (SI, 2019)
Sporazum o nepovratnih sredstvih – dijaki 2019 (ANG, 2019)
ECVET Učni sporazum 2019 (ANG)
ECVET Memorandum o soglasju 2019
Učni sporazum 2019 – dijaki (ANG)
Program mobilnosti osebja 2019 (ANG)
Zaveza kakovosti PIU (ANG)
Vloga za spremembo sporazuma KA102/116

Vzorci za področje izobraževanja odraslih, KA104
Sporazum o nepovratnih sredstvih – osebje 2019 (SI, 2019)
Sporazum o nepovratnih sredstvih – osebje 2019 (ANG, 2019)
Program mobilnosti osebja področje izobraževanja odraslih
Vloga za spremembo sporazuma KA104
Vzorci za področje visokega šolstva, KA103
Podatkovni slovar KA103_2019
Študijski sporazum 2019 (vzorec)
Študijski sporazum – navodila 2019
Sporazum za prakso 2019 (vzorec)
Sporazum za prakso 2019 – navodila 2019
Program mobilnosti za namen poučevanja 2019 (osebje)
Program mobilnosti za namen usposabljanja 2019 (osebje)
Sporazum o nepovratnih sredstvih – osebje 2019 (SI)
Sporazum o nepovratnih sredstvih – osebje 2019 (ANG)
Sporazum o nepovratnih sredstvih – študenti 2019 (ANG)
Sporazum o nepovratnih sredstvih – študenti 2019 (SI)

Študentska listina (SI/EN)

Poziv za dodatna sredstva iz naslova posebnih potreb 2019
OBRAZEC – Dodatna sredstva iz naslova posebnih potreb 2019
VLOGA za drage potne stroške (kot izredne stroške)
ZAHTEVEK za spremembo sporazuma 2019
VMESNO poročilo in zahtevek za 2predplacilo-2019
Obrazec za vračilo neporabljenih sredstev za KA103 razpisno leto 2019
Vzorci za mednarodno mobilnost v visokem šolstvu, KA107
Podatkovni slovar KA107_2019
Študijski sporazum 2019 (vzorec)
Študijski sporazum – navodila 2019
Program mobilnosti za namen poučevanja 2019 (osebje)
Program mobilnosti za namen usposabljanja 2019 (osebje)
Sporazum o nepovratnih sredstvih – osebje 2019 (ANG)
Sporazum o nepovratnih sredstvih – osebje 2019 (SI)
Sporazum o nepovratnih sredstvih – študenti 2019 (ANG)
Sporazum o nepovratnih sredstvih – študenti 2019 (SI)
Medinstitucionalni dogovor (ANG)

Študentska listina (SI/EN)

Poziv za dodatna sredstva iz naslova posebnih potreb 2019
OBRAZEC – Dodatna sredstva iz naslova posebnih potreb 2019 (SI)
OBRAZEC – Dodatna sredstva iz naslova posebnih potreb 2019 (ANG)
VLOGA za spremembo sporazuma – KA107
KA1 – poročanje
Vmesno poročilo in zahtevek za 2. predplačilo (KA103)

Končno poročilo bo vrednoteno glede na kriterije, določene v dokumentu KA1 Assessment criteria.

KA2 – projekti

Veljavne stopnje financiranja za KA2 (z izjemo projektov med šolami)
Priloga IV – Veljavne stopnje financiranja za KA229 (projekti med šolami)
Dokumenti za vodenje projekta in poročanje
Zahtevek za spremembo pogodbe KA2
Zahtevek za spremembo proračuna KA2


CMEPIUS
Skip to content