Pogodbena dokumentacija – razpis Erasmus+ 2020

Razpis Erasmus+ 2020

pogodbena dokumentacija

PRIPOROČILA izvajanja projektnih aktivnosti v okoliščinah COVID19 – pogodbeniki 2020

Erasmus+ SPLOŠNI POGOJI (KA1 in KA2 aktivnosti)

Vzorci sporazumov – splošno

KA1 – mobilnosti

Priloga III: Finančna in pogodbena pravila

Pojasnilo: Mono – en upravičenec in Multi – več upravičencev (konzorcij)

Priloga III – v slovenskem jeziku
Priloga III_KA101_mono
Priloga III_KA101_multi
Priloga III_KA102_KA116_mono
Priloga III_KA102_KA116_multi
Priloga III_KA103_mono
Priloga III_KA103_multi
Priloga III_KA104_mono
Priloga III_KA104_multi
Priloga III_KA107_mono
Priloga IV: Veljavne stopnje financiranja
Veljavne stopnje financiranja za KA101
Veljavne stopnje financiranja za KA102-116
Veljavne stopnje financiranja za KA103
Veljavne stopnje financiranja za KA104
Veljavne stopnje financiranja za KA107
Priloga V: Vzorci sporazumov med upravičencem in udeleženci mobilnosti

– kliknite na svoje področje

Vzorci za področje šolskega izobraževanja, KA101
Sporazum o nepovratnih sredstvih – osebje 2020 (SI)
Sporazum o nepovratnih sredstvih – osebje 2020 (EN)
Program mobilnosti osebja 2020
Zaveza kakovosti 2020
Vloga za spremembo sporazuma
Vzorci za področje poklicnega izobraževanja, KA102
Sporazum o nepovratnih sredstvih – osebje 2020 (SI)
Sporazum o nepovratnih sredstvih – osebje 2020 (EN)
ECVET Učni sporazum 2020
Učni sporazum PSI 2020
Program mobilnosti osebja PSI 2020
Sporazum o nepovratnih sredstvih – dijaki 2020 (SI)
Sporazum o nepovratnih sredstvih – dijaki 2020 (EN)
Zaveza kakovosti PSI 2020
ECVET Memorandum o soglasju 2020
Zahtevek za spremembo sporazuma 2020
Vzorci za področje izobraževanja odraslih, KA104
Sporazum o nepovratnih sredstvih – osebje 2020 (SI)
Sporazum o nepovratnih sredstvih – osebje 2020 (EN)
Program mobilnosti osebja 2020
Vloga za spremembo sporazuma
Vzorci za področje terciarnega izobraževanja, KA103
Sporazum o nepovratnih sredstvih – osebje 2020 (SI)
Sporazum o nepovratnih sredstvih – osebje 2020 (EN)
Sporazum o nepovratnih sredstvih – študenti 2020 (SI)
Sporazum o nepovratnih sredstvih – študenti 2020 (EN)
Študijski sporazum 2020
Študijski sporazum 2020 – navodila
Sporazum za prakso 2020
Sporazum za prakso 2020 – navodila
Program mobilnosti osebja za usposabljanje 2020
Program mobilnosti osebja za poučevanje 2020
Navodila za dodatek za študente iz okolij z manj možnostmi 2020
Obrazec za drage potne stroške

Študentska listina (SI/EN)

ZAHTEVEK za spremembo sporazuma 2020
VMESNO poročilo in zahtevek za 2predplacilo-2020
VRAČILO neporabljenih sredstev-2020
Poziv za dodatna sredstva iz naslova posebnih potreb 2020
Vloga za dodatna sredstva iz naslova posebnih potreb 2020
Vzorci za mednarodno mobilnost v terciarnem izobraževanju, KA107
HE INTL-Grant agreement_Teaching and training_2020_slo
HE INTL-Grant Agreement_studies and traineeships_2020_slo
II.6-Annex-HE INTL-Guidelines+templates LA traineeships_2020
II.6-Annex-HE+HE INTL-Learning agreement_studies_form_final_2020
II.6-Annex-HE+HE INTL-Learning agreement_studies_guidelines_final_2020
II.7-Annex-HE+HE INTL-Staff Mobility Agreement teaching_integr_2020
II.7-Annex-HE+HE INTL-Staff Mobility Agreement_training_integr_2020
II.8-Annex-HE INTL-Grant Agreement_studies and traineeships_2020
II.8-Annex-HE INTL-Grant agreement_Teaching and training_2020
ZAHTEVEK ZA SPREMEMBO SPORAZUMA – KA107
KA1 – poročanje

Končno poročilo bo vrednoteno glede na kriterije, določene v dokumentu KA1 Assessment criteria.

KA2 – projekti

Veljavne stopnje financiranja za KA2 (z izjemo projektov med šolami)
Priloga IV – Veljavne stopnje financiranja za KA229 (projekti med šolami)
Zahtevek za spremembo pogodbe KA2_2020
Priloga zahtevka za spremembo pogodbe KA2_2020 – Tabele za spremembo proračuna


CMEPIUS
Skip to content