Erasmus+ 2022

Razpis Erasmus+ 2022

24. novembra 2021 je Evropska komisija objavila razpis Erasmus+ 2022.

Erasmus+ je program Evropske unije, ki naslavlja mednarodno sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa. Namen programa Erasmus+ je dvig kakovosti izobraževanja in usposabljanja ter s tem krepitev socialne kohezije in konkurenčnosti gospodarstva Unije. Erasmus+ želi omogočiti sodelovanje čim večjemu številu posameznikov, še posebej tistim iz okolij z manj priložnostmi, ter kot ključne izpostavlja vsebine in aktivnosti vključevanja, ohranjanja okolja (zeleni Erasmus+) in prehoda na digitalno družbo.

Razpisni roki

V okviru razpisa Erasmus+ 2022 so razpisani roki za centralizirane aktivnosti (ki jih vodi Izvajalska agencija) in decentralizirane (ki jih vodi Nacionalna agencija). Vsi roki so iztečejo ob 12:00 po bruseljskem času na dan roka, če ni navedeno drugače.

Projekti mobilnosti posameznikov (KA1)23. februar 2022
Partnerstva za sodelovanje (KA2)
– sodelovalna partnerstva
23. marec 2022
Partnerstva za sodelovanje (KA2)
– manjša partnerstva
23. marec 2022 in 4. oktober 2022
Akreditacija Erasmus19. oktober 2022

Omejitev! Število dodeljenih akreditacij je na področju splošnega šolskega izobraževanja omejeno – dodeljeno bo največ 70 akreditacij najbolje ocenjenim vlogam. Na drugih področjih število ni omejeno.

CENTRALIZIRANE AKTIVNOSTI – roke in navodila prijaviteljem centraliziranih aktivnosti najdete na strani izvajalske agencije.

Roke preverite v samem razpisu.

Prijava

POMEMBNO

V programu Erasmus+ se mora vsaka institucija, ki želi sodelovati v kateri koli aktivnosti programa (kot prijavitelj ali partner) registrirati na portalu in pridobiti kodo OID. Registracijo opravite na strani Organisation registration for actions managed by National Agencies (europa.eu), pri tem si lahko pomagate z navodili za registracijo institucije.

Če kodo vaša institucija že ima, vam ni potrebno pridobiti nove. Po potrebi le osvežite podatke oz. dokumente na portalu – vsa navodila najdete tukaj.

Registracija organizacije – pridobitev kode OID
PRIJAVNICE

Prijavnice za Erasmus+ so spletne. Spletni obrazec za ustrezno akcijo najdete na spodnji povezavi, ga izpolnite neposredno na spletu, priložite obvezne priloge in vlogo oddate s klikom na gumb SUBMIT/ODDAJ.

Izpolnjene prijavnice s prilogami ne pošiljate po e-pošti!

Spletne prijavnice
(jezik prijavnice spremenite preko gumba desno zgoraj)
v pripravi!

Vzorce prijavnic in več navodil o izpolnjevanju najdete na spletni strani: Model application forms | Erasmus+ (europa.eu)

Tehnične težave prosim javite na .

Razpisna dokumentacija

Uredba o vzpostavitvi Erasmus+ (SI, PDF)
Regulation establishing Erasmus+ (ANG, PDF)
Razpis Erasmus+ 2022
(ANG, PDF)
Vodnik za prijavitelje
(ANG, spletna verzija)
Vodnik za prijavitelje
(ANG, PDF verzija)
Vodnik za prijavitelje
(SLO, PDF verzija)
Dnevni zneski Razpis 2022
(SCH, VET in ADU; SLO, PDF)
Prednostne naloge nacionalnega pomena za razpis Erasmus+ 2022

Strateški dokumenti

Strateške dokumente lahko najdete v CMEPIUS-ovi knjižnici.

Info dnevi

Seminarji za prijavitelje

V sklopu promocije Razpisa Erasmus+ 2022 načrtujemo različne dogodke. CMEPIUS je skrbnik aktivnosti za področje izobraževanja in usposabljanja. Če vas zanima področje Erasmus+ Mladina (prej program Mladi v akciji), se za več informacij obrnite na MOVIT.

Spremljajte tudi naše e-novice in CMEPIUS Facebook, kjer vas bomo na te dogodke večkrat spomnili!

Datum in uraNaslov seminarjaPovezava na prijavo
10. 12. 2021
ob 13.00
Splošni info dan za področje poklicnega in strokovnega izobraževanjaLime
15. 12. 2021
ob 10.00
Seminar za prijavitelje KA131 – Mobilnosti študentov in osebja v terciarnem izobraževanjuLime
16. 12. 2021
ob 13.00
Seminar za prijavitelje KA171 – Mednarodna mobilnost študentov in osebja v terciarnem izobraževanju s tretjimi državami, ki niso vključene v programLime
20. 12. 2021
ob 9.00
Zajtrk z EPALE in promocija razpisa Erasmus+ 2022 za ADULime
Drugi teden januarjaSeminar za prijavitelje KA220 HED 1. in 2. del
13. 1. 2022
ob 13.00
Seminar za prijavitelje Erasmus+ KA1 projektov mobilnosti osebja in učečih se v splošnem izobraževanju odraslih za neakreditirane institucije KA122-ADULime
13. 1. 2022
ob 13.00
Seminar za prijavitelje Erasmus+ KA1 projektov mobilnosti za akreditirane organizacije KA121-VET poklicno in strokovno izobraževanjeKATIS
14. 1. 2022
ob 13.00
Seminar za prijavitelje Erasmus+ KA1 projektov za neakreditirane organizacije KA122-VET poklicno in strokovno izobraževanje.KATIS
17. 1. 2022
ob 13.00
Seminar za prijavitelje Erasmus+ KA1 projektov za neakreditirane organizacije KA122-SCH splošno šolsko izobraževanjeKATIS
20. 1. 2022
ob 13.00
Seminar za prijavitelje Erasmus+ KA1 projektov mobilnosti osebja in učečih se v splošnem izobraževanju odraslih za akreditirane institucije KA121-ADULime
21. 1. 2022
ob 13.00
Izpolnjevanje prijavnice za področje splošnega izobraževanja odraslih (KA1 projekti mobilnosti KA121-ADU in KA122-ADU)Lime
27. 1. 2022
ob 13.00
Seminar za prijavitelje Erasmus+ KA1 projektov mobilnosti za akreditirane organizacije KA121-SCH splošno šolsko izobraževanjeKATIS
27. 1. 2022
ob 13.00
Seminar za prijavitelje Erasmus+ KA220 – Partnerstva za sodelovanje na področju splošnega izobraževanja odraslihLime
28. 1. 2022
ob 12.00
Seminar za prijavitelje Erasmus+ KA220 – sodelovalna partnestva za področje splošnega šolskega izobraževanjaLime
3. 2. 2022
ob 13.00
Tehnični seminar za izpolnjevanje prijavnice za neakreditirane organizacije KA122-SCH splošno šolsko izobraževanjeLime
3. 2. 2022
ob 13.00
Seminar za prijavitelje Erasmus+ KA210 – Manjša partnerstva na področju splošnega izobraževanja odraslihLime
10. 2. 2022
ob 12.00
Seminar za prijavitelje Erasmus+ KA210 – manjša partnerstva za področje splošnega šolskega izobraževanjaLime
10. 2. 2022
ob 13.00
Tehnični seminar za izpolnjevanje prijavnice za akreditirane organizacije KA121-VETLime
11. 2. 2022
ob 13.00
Tehnični seminar za izpolnjevanje prijavnice za neakreditirane organizacije KA121-VET Lime
Seminarji za prijavitelje na razpis Erasmus+ 2022
Gradiva s preteklih dogodkov so na voljo v knjižnici
Informacija za akreditirane institucije

Rezultati/sklepi

Po zaključenem razpisu vas bomo tudi tukaj obvestili o rezultatih.

Zadnje novice

o programu Erasmus+ 2021–2027

CMEPIUS
Skip to content