Erasmus+ 2022

Razpis Erasmus+ 2022

24. novembra 2021 je Evropska komisija objavila razpis Erasmus+ 2022.

Erasmus+ je program Evropske unije, ki naslavlja mednarodno sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa. Namen programa Erasmus+ je dvig kakovosti izobraževanja in usposabljanja ter s tem krepitev socialne kohezije in konkurenčnosti gospodarstva Unije. Erasmus+ želi omogočiti sodelovanje čim večjemu številu posameznikov, še posebej tistim iz okolij z manj priložnostmi, ter kot ključne izpostavlja vsebine in aktivnosti vključevanja, ohranjanja okolja (zeleni Erasmus+) in prehoda na digitalno družbo.

Razpisni roki

V okviru razpisa Erasmus+ 2022 so razpisani roki za centralizirane aktivnosti (ki jih vodi Izvajalska agencija) in decentralizirane (ki jih vodi Nacionalna agencija). Vsi roki so iztečejo ob 12:00 po bruseljskem času na dan roka, če ni navedeno drugače.

Projekti mobilnosti posameznikov (KA1), 1. rok23. februar 2022
Projekti mobilnosti posameznikov za splošno izobraževanje odraslih (KA1-ADU), 2. rok4. oktober 2022
Partnerstva za sodelovanje (KA2)
– sodelovalna partnerstva
23. marec 2022
Partnerstva za sodelovanje (KA2)
– manjša partnerstva
23. marec 2022 in 4. oktober 2022
Akreditacija Erasmus19. oktober 2022

Omejitev! Število dodeljenih akreditacij je na področju splošnega šolskega izobraževanja omejeno – dodeljeno bo največ 70 akreditacij najbolje ocenjenim vlogam. Na drugih področjih število ni omejeno.

CENTRALIZIRANE AKTIVNOSTI – roke in navodila prijaviteljem centraliziranih aktivnosti najdete na strani izvajalske agencije.

Roke preverite v samem razpisu.

Prijava

POMEMBNO

V programu Erasmus+ se mora vsaka institucija, ki želi sodelovati v kateri koli aktivnosti programa (kot prijavitelj ali partner) registrirati na portalu in pridobiti kodo OID. Registracijo opravite na strani Organisation registration for actions managed by National Agencies (europa.eu), pri tem si lahko pomagate z navodili za registracijo institucije.

Če kodo vaša institucija že ima, vam ni potrebno pridobiti nove. Po potrebi le osvežite podatke oz. dokumente na portalu – vsa navodila najdete tukaj.

Registracija organizacije – pridobitev kode OID
PRIJAVNICE

Prijavnice za Erasmus+ so spletne. Spletni obrazec za ustrezno akcijo najdete na spodnji povezavi, ga izpolnite neposredno na spletu, priložite obvezne priloge in vlogo oddate s klikom na gumb SUBMIT/ODDAJ.

Izpolnjene prijavnice s prilogami ne pošiljate po e-pošti!

Spletne prijavnice
(jezik prijavnice spremenite preko gumba desno zgoraj)
Vse prijavnice so na voljo v slovenskem jeziku.

Vzorce prijavnic in več navodil o izpolnjevanju najdete na spletni strani: Model application forms | Erasmus+ (europa.eu)

Tehnične težave prosim javite na .

Razpisna dokumentacija

Uredba o vzpostavitvi Erasmus+ (SI, PDF)
Regulation establishing Erasmus+ (ANG, PDF)
Razpis Erasmus+ 2022
(ANG, PDF)
Razpis Erasmus+ 2022
(SLO, PDF)
Vodnik za prijavitelje
(ANG, spletna verzija)
Vodnik za prijavitelje V2, 26. 1. 2022 (ANG, PDF verzija)
Vodnik za prijavitelje, POPRAVEK 26. 1. 2022 (ANG, PDF verzija)
Vodnik za prijavitelje V2
(SLO, PDF verzija)
Dnevni zneski Razpis 2022
(SCH, VET in ADU; SLO, PDF)
Prednostne naloge nacionalnega pomena za razpis Erasmus+ 2022
Razpoložljiva sredstva Razpis 2022 (SCH, HED, ADU in VET; SLO, PDF)
Upravičene organizacije za sodelovanje v KA1 na področju splošnega šolskega izobraževanja
Upravičene organizacije za sodelovanje v KA1 na področju poklicnega in strokovnega
izobraževanja
Upravičene organizacije za sodelovanje v KA1 na področju splošnega izobraževanja odraslih
Pravila dodelitve sredstev akreditiranim prijaviteljem KA1 splošno šolsko izobraževanje 2022
Pravila dodelitve sredstev akreditiranim prijaviteljem KA1 poklicno in strokovno izobraževanje 2022
Pravila dodelitve sredstev akreditiranim prijaviteljem KA1 splošno izobraževanje odraslih 2022
Priročnik za KA2 projekte
Dodatne informacije za projekte mobilnosti v terciarnem izobraževanju KA171
ICM Handbook – Version 5.0 Chapter 1 Applicants
Vodnik za ocenjevalce 2022_Guide for experts on quality assessment_v2
Vodnik za ocenjevalce akreditacij 2022_Guide for assessment Erasmus accreditation
Seznam zunanjih ocenjevalcev 2022
FAQ – Priročnik za KA 2 projekte za lump sum financiranje
Pojasnilo okvirnih parametrov za uvrstitev udeležencev mobilnosti v skupine iz šibkejših okolij

Strateški dokumenti

Strateške dokumente lahko najdete v CMEPIUS-ovi knjižnici.

Pogosta vprašanja za prijavitelje

Rezultati/sklepi

Objavljeni rezultati razpisov spomladanskega in jesenskega roka prijave v letu 2022, za KA1 projekte mobilnosti in KA2 manjša in sodelovalna partnerstva.

V torek, 24. januarja 2023 smo objavili tudi sklepe o akreditacijah KA120 za področje splošnega šolskega izobraževanja, poklicnega in strokovnega izobraževanja in splošnega izobraževanja odraslih (v zavihku Rezultati razpisa E+ KA1 2022).

Iskreno čestitamo vsem izbranim! Tudi v nadaljevanju in pri izvajanju projekta vam bomo stali ob strani – kmalu vas bomo obvestili o terminu prvega sestanka za vse pogodbenike, s katerim bomo zagnali vaše projekte.

Vsi odobreni projekti razpisa Erasmus+ 2022

Razdeljena sredstva za KA1 in KA2 projekte v letu 2022 po področjih:

Rezultati razpisa Erasmus+ KA1 2022

Jesenski rok, prijava do 19. oktobra 2022

AKREDITACIJE

KA120

Sklep o izboru akreditacij Erasmus+ za področje splošnega šolskega izobraževanja 2022 (KA120-SCH), 24. januarja 2023
Sklep o izboru akreditacij Erasmus+ za področje poklicnega in strokovnega izobraževanja 2022 (KA120-VET), 24. januarja 2023
Sklep o izboru akreditacij Erasmus+ za področje splošnega izobraževanja odraslih 2022 (KA120-ADU), 24. januarja 2023

Jesenski rok, prijava do 4. oktobra 2022

PROJEKTI MOBILNOSTI

KA122

Sklep o izboru projektov mobilnosti za področje izobraževanja odraslih (KA122-ADU) 2022, 2. rok, 16. 12. 2022

Spomladanski rok, prijava do 23. februarja 2022

PROJEKTI MOBILNOSTI

KA121


Sklep o izboru projektov mobilnosti za področje splošnega šolskega izobraževanja (KA121-SCH) 2022, 18. 5. 2022
Sklep o izboru projektov mobilnosti za področje poklicnega in strokovnega izobraževanja (KA121-VET) 2022, 18. 5. 2022
Sklep o izboru projektov mobilnosti za področje izobraževanja odraslih (KA121-ADU) 2022, 18. 5. 2022

KA122 in KA131

Sklep o izboru projektov mobilnosti za področje splošnega šolskega izobraževanja (KA122-SCH) 2022, 18. 5. 2022
Sklep o izboru projektov mobilnosti za področje poklicnega in strokovnega izobraževanja (KA122-VET) 2022, 18. 5. 2022
Sklep o izboru projektov mobilnosti za področje izobraževanja odraslih (KA122-ADU) 2022, 18. 5. 2022
Sklep o izboru projektov mobilnosti za področje terciarnega izobraževanja (KA131-HED) 2022, 18. 5. 2022
Sklep o izboru projektov mobilnosti za področje terciarnega izobraževanja (KA131-HED) 2022, 18. 5. 2022

KA171

Sklep o izboru projektov mobilnosti za področje terciarnega izobraževanja (KA171-HED) 2022, 2. september 2022

Rezultati razpisa Erasmus+ KA2 2022

Jesenski rok, prijava do 4. oktobra 2022

MANJŠA PARTNERSTVA


Sklep o izboru projektov Manjša partnerstva na področju splošnega šolskega izobraževanja (KA210-SCH),
16. 12. 2022
Sklep o izboru projektov Manjša partnerstva na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja (KA210-VET), 16. 12. 2022
Sklep o izboru projektov Manjša partnerstva na področju splošnega izobraževanja odraslih (KA210-ADU), 16. 12. 2022

Spomladanski rok, prijava do 23. marca 2022

MANJŠA PARTNERSTVA


Sklep o izboru projektov Manjša partnerstva na področju splošnega šolskega izobraževanja (KA210-SCH),
2. september 2022
Sklep o izboru projektov Manjša partnerstva na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja (KA210-VET), 2. september 2022
Sklep o izboru projektov Manjša partnerstva na področju splošnega izobraževanja odraslih (KA210-ADU), 2. september 2022

SODELOVALNA PARTNERSTVA

Sklep o izboru projektov Sodelovalna partnerstva na področju splošnega šolskega izobraževanja (KA220-SCH), 2. september 2022
Sklep o izboru projektov Sodelovalna partnerstva na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja (KA220-VET), 2. september 2022
Sklep o izboru projektov Sodelovalna partnerstva na področju splošnega izobraževanja odraslih (KA220-ADU), 2. september 2022
Sklep o izboru projektov Sodelovalna partnerstva na področju terciarnega izobraževanja (KA220-HED), 2. september 2022

Info dnevi

V sklopu promocije Razpisa Erasmus+ 2022 smo izvedli že vse promocijske dogodke za jesenski rok prijave.

Gradiva s preteklih dogodkov se nahajajo v knjižnici
Informacija za akreditirane institucije
Pojasnilo okvirnih parametrov za uvrstitev v skupine z manj priložnostmi

Spremljajte tudi naše e-novice in CMEPIUS Facebook, kjer objavljamo vse aktualne informacije.

CMEPIUS je skrbnik aktivnosti za področje izobraževanja in usposabljanja. Če vas zanima področje Erasmus+ Mladina (prej program Mladi v akciji), se za več informacij obrnite na MOVIT.

Zadnje novice

NOVO: Razpis Erasmus+ 2024
Evropska komisija je 28. novembra objavila razpis Erasmus+ za leto 2024. S skupnim letnim proračunom 4,3 milijarde EUR zagotavlja podporo izobraževanju in usposabljanju na vseh področjih izobraževanja, mladine in športa v letu 2024.
Več
CMEPIUS
Skip to content