Poziv za uvrstitev v seznam zunanjih ocenjevalcev CMEPIUS

Poziv za uvrstitev v seznam zunanjih ocenjevalcev CMEPIUS za program ERASMUS+, CEEPUS in druge programe ter pobude

Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (v nadaljevanju CMEPIUS)  izvaja naloge nacionalne agencije v programih EU na področju izobraževanja in usposabljanja, naloge nacionalne kontaktne točke programa CEEPUS in drugih programov in pobud.

Osnovna predstavitev programov in možnosti je na voljo na www.cmepius.si.

Z namenom učinkovitega, kakovostnega in strokovnega upravljanja programa ter doseganje ciljev EU in drugih programov v Sloveniji, CMEPIUS objavlja poziv za zunanje ocenjevalce za obdobje 2021 – 2027.

POZIV

PRIJAVNI OBRAZEC

V primeru vprašanj se obrnite na e-naslov

CMEPIUS
Skip to content