NOVO: Razpis Erasmus+ 2024

Evropska komisija je 28. novembra objavila razpis Erasmus+ za leto 2024. S skupnim letnim proračunom 4,3 milijarde EUR zagotavlja podporo izobraževanju in usposabljanju na vseh področjih izobraževanja, mladine in športa v letu 2024.

Program Erasmus+ je prepoznaven po mobilnosti in tudi naslednje leto bo spodbujal mobilnost učencev, dijakov, študentov, učečih se odraslih, mladine v neformalnih učnih programih, izobraževalcev in strokovnega osebja čez meje, proti evropski izkušnji izobraževanja in usposabljanja.

Celoten program Erasmus+ še vedno izpostavlja štiri ključne prioritete:

Podpora programa Erasmus+ je namenjena aktivnostim, ki vključujejo navedene prioritete na področju splošnega šolskega izobraževanja, poklicnega in strokovnega izobraževanja, terciarnega izobraževanja, splošnega izobraževanja odraslih, mladine in športa.

Na razpis se lahko prijavi katerakoli javna ali zasebna organizacija, dejavna na omenjenih področjih, prek nacionalne agencije ali prek Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA).

Erasmus+ bo še naprej stal ob strani Ukrajini s projekti, ki spodbujajo vhodne učne mobilnosti, ki opolnomočijo ljudi z novimi znanji in spretnostmi, pomagajo v boju proti dezinformacijam ali spodbujanjo vključevanje beguncev v nove izobraževalne sisteme.

Leta 2024 bo program namenil tudi več sredstev za trajnostna potovanja.

Evropska komisija poudarja, da bo imel Erasmus+ tudi v prihodnje ključno vlogo pri spodbujanju skupnih vrednot EU. Vse aktivnosti bodo skladne z vrednotami človekovega dostojanstva ter pravic, svobode, demokracije, enakosti in pravne države.

Informacije o razpisnih rokih v razpisnem letu 2024 so objavljeni na spletni strani razpisa. Kmalu se jim pridružijo tudi datumi promocijskih dogodkov.

Zbrane informacije o celotnem programskem obdobju 2021-2027 so na voljo tukaj.

Oznake:
CMEPIUS
Skip to content