Novo na knjižni polici CMEPIUS-a, publikacija “Učne ure z eTwinningom”

Izkušnje so pokazale, da mednarodni sodelovalni projekt, ki je vpet v redne učne ure različnih predmetov šole ali kurikula vrtca, obogati učno uro z novimi inovativnimi pristopi poučevanja in omogoča bolj motivirano ter avtentično učno izkušnjo učenja. Želite izvedeti več? Oglejte si primere vključevanja mednarodnih aktivnosti v učne ure angleščine, nemščine, slovenščine, z učenci s posebnimi potrebami, v obšolske dejavnosti in v pouk na daljavo v prvi triadi.


Zbirka vzorčnih primerov vam lahko odgovori na vprašanje, kako se lotiti zasnove projekta, da bo ta čim bolj ustrezal vašim potrebam in merilom učnih ur, dala pa vam bo tudi navdih in nove ideje za vključevanje projektnega dela v vaše učne ure. Naša želja in namen sta, da prijava projekta in sodelovanje v mednarodnem partnerstvu v prihodnosti ne bosta več predstavljala dodatne obremenitve, temveč bo projekt vzpostavljen na šoli ali vrtcu tako, da se bo čim bolj neopazno zlil s procesom poučevanja in učenja.


Ponujeni primeri naj vam bodo predvsem v podporo in navdih ob snovanju novega projekta eTwinning.

Učne ure z Etwinningom

Zbirka vzorčnih primerov vam lahko odgovori na vprašanje, kako se lotiti zasnove projekta, da bo ta čim bolj ustrezal vašim potrebam in merilom učnih ur, dala pa vam bo tudi navdih in nove ideje za vključevanje projektnega dela v vaše učne ure.

pdf download icon

Oznake:
CMEPIUS
Skip to content