eTwinning za nove generacije učiteljev

Kaj je eTwinning?

Portal eTwinning je virtualna večjezična skupnost, ki je namenjena v prvi vrst mednarodnemu povezovanju in sodelovanju evropskih šol in vrtcev.  Portal nudi podporo pri uvajanju sodobnih, inovativnih metod poučevanja in učenja v razred in igralnico, podprtih s informacijsko-komunikacijsko tehnologijo (IKT).

Razredu omogoča avtentično, mednarodno, izobraževalno izkušnjo, ki učeče se motivira za učenje v realnih življenjskih okoliščinah, obenem pa jim omogoča krepitev medkulturnih kompetenc iz domače učilnice. Prav tako igra pomembno vlogo pri profesionalnem razvoju in vzpostavljanju mreže profesionalnih in prijateljskih vezi sodelujočih učiteljev in vzgojiteljev.

Kaj je pobuda »ITE – eTwinning for Future Teachers« in komu je namenjena?

ITE je pobuda Centralne svetovalne službe eTwinning, s katero želi približati portal eTwinning evropskim visokošolskim institucijami, ki izobražujejo in usposabljajo bodoče učitelje. Cilj pobude je seznanitev s prednostmi in možnostmi, ki jih ponuja portal eTwinning akademskemu pedagoškemu osebju in študentom ter vključevanje študentov pedagoških smeri v kratke mednarodne projekte eTwinning. Vse z namenom razvoja in krepitve kompetenc 21. stoletja ter pridobivanja izkušenj in znanj v povezavi s sodelovalni projektnim delom na daljavo že v času študija.

Kaj ponuja eTwinning fakultetam in študentom?
 • Seznanjanje z in izvajanje projektnega učenja in poučevanja na daljavo ter multidisciplinarnega dela,
 • razvijanje digitalnih, medkulturnih in jezikovnih kompetenc,
 • evropske, mednarodne in medkulturne izkušnje,
 • pridobivanje strokovnega znanja in razvijanje novih veščin (projektni management, vodenje projektov, timsko delo, vrstniško učenje),
 • premislek o pedagoškem delu: izmenjava izkušenj, dobrih praks s profesorji iz drugih izobraževalnih sistemov.

Oblike sodelovanja?

ITE institucije lahko sodelujejo v 2 tipih aktivnostih:

 1. na splošni, uvodni predstavitvi priložnosti, ki jih ponuja portal eTwinning študentom (v obliki usposabljanja s strani ambasadorjev, ekspertov, izkušenih študentov),
 2.  v sodelovalnem projektu na daljavo eTwinning, ki poteka lahko v več oblikah in na več nivojih:  
  1. med študenti (na lokalni, nacionalni, mednarodni ravni),
  2. med učenci iz različnih držav, ki jih spremlja študent na praksi,
  3. med visokošolskimi profesorji, v katerega so vključeni študenti.
Profesionalni razvoj z eTwinningom?

Akademsko osebje fakultet se lahko udeleži priložnosti stalnega strokovnega spopolnjevanja v obliki mednarodnih seminarjev, konferenc, delavnic v tujini in spletnih mednarodnih dogodkov. Udeležba na dogodkih je sofinancirana s strani CMEPIUS-a in je odlična priložnost za povezovanja s fakultetami v tujini.

Sodelovanje Pedagoške fakultete, UL na portalu eTwinning

V Sloveniji je v pobudi do danes aktivno sodelovala Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani, ki se je povezala s špansko in islandsko univerzo (Universidad Pública de Navarra, UPNA  in University of Iceland, School of Education) pri projektu »Science across Europe: an experience with trainee teachers«.

V projektu je 251 bodočih učiteljev razrednega pouka, pod okriljem visokošolskih profesoric (mentoric), poglabljalo znanje različnih naravoslovnih tematik, ki so vključevale geografsko komponento.

Raziskovalno projektno je bilo implementirano v obvezne predmete na fakulteti skladno z učnimi načrti in na ta način so študenti spoznali projektno delo na daljavo s prve roke, na praktičen način. Platforma eTwinning jim pri tem ni omogočala le vpogled v zasnovo, izpeljavo in evalvacijo projektnega dela, temveč tudi krepitev digitalnih, medkulturnih in jezikovnih kompetenc.  

Za slovensko fakulteto je bila, pred pričetkom projekta, organizirana delavnica za vse sodelujoče v projektu, kjer je ambasadorka eTwinning predstavila pomen in način vključevanja v projektne aktivnosti eTwinning.

Kako je potekalo sodelovanje v praksi na PEF UL in kaj je prineslo študentom?

Projekt je bil zaradi obdobja, časa pandemije, svojstven izziv. Po koncu projekta je bila izvedena evalvacija, iz katere je razvidno, da so bili kot pozitivni vidiki s strani študentov in mentoric izpostavljeni povečana motivacija študentov, realni naravoslovni primeri, spoznavanje poti usvajanja znanja in sprejemanje nove platforme TwinSpace.

Priložnosti, ki jih je ponudil eTwinning projekt, so mednarodno sodelovanje, priložnosti za prihodnje sodelovanje, poglabljanje znanja in razvijanje kompetenc na naravoslovnem področju in drugih področjih (jezikovna in digitalna kompetenca). Nekateri študenti so se na podlagi eTwinning izkušnje vsaj za hip spogledovali z mednarodno izmenjavo.

Pri delu so sodelujoči naleteli tudi na zagate, ki se nanašajo na uporabnost platforme in organizacijska vprašanja (urnik, predmetna področja, prevelike ali neuravnotežene skupine, omejen čas za izvedbo projekta, ocenjevanje dela študentov ipd.).

Pri izvedbi projekta so se sodelujoči naučili, da je ključnega pomena za začetek načrtovati projekt, ki bo čim bolj interaktivno zasnovan, da se študenti in mentorji povežejo, so »prisiljeni« sodelovati, in so skupine študentov majhne in heterogene. Na ta način je zagotovljena večja motivacija in zanimanje za sodelovalno učenje, študenti pa s tem pridobivajo ne le predmetno-specifične, ampak tudi druge kompetence.

 

Prijava na portal eTwinning?

Prijava na portal poteka v dveh korakih.

 1. Pred-prijava (pozor na pravilno izbiro vloge, ki je »Student-Teacher«.).  Uporabniško ime in geslo ustvarite tukaj.
 2. Potrditev in aktivacija prijave v potrditvenem elektronskem sporočilu.

Vsak registriran račun mora potrditi še NSS eTwinning. Pri registraciji na portal vam je lahko v pomoč video vodnik.

Kontakt in podpora

V pobudo se lahko vključijo vse upravičene inštitucije, vendar po predhodnem dogovoru z Nacionalno svetovalno službo eTwinning (NSS), ki deluje pod okriljem CMEPIUS-a. NSS eTwinning ponuja usposabljanje in tehnično podporo ter pomoč pri povezovanju s sorodnimi ustanovami in študenti pedagoških smeri v drugih državah. V okviru pobude lahko NSS izvede (na sedežu fakultete ali preko spleta), po predhodnem dogovoru, brezplačne delavnice o uporabi portala eTwinning.

Kontakt: Urška Šraj, 01-6209-476, .

Koristne povezave:

Oznake:
CMEPIUS
Skip to content