Jesenski virtualni tematski seminarji (TCA) Erasmus+

To jesen bosta potekala dva online tematska seminarja v okviru TCA aktivnosti, oba na temo strategije vključevanja skupin z manj priložnostmi, kar je tudi eden od osrednjih vsebinskih poudarkov novega programskega obdobja Erasmus+.

Udeležba na seminarjih je brezplačna, Slovenija pa ima rezervirana mesta za po tri udeležence za vsak seminar, zato pohitite s prijavami.

Podrobnosti obeh dogodkov najdete spodaj, informacije glede prijave pa na podstrani razpisov za TCA aktivnosti.

Vabljeni!

The Erasmus Programme as a mechanism for inclusion for people with fewer opportunities

Malteška nacionalna agencija organizira tematski seminar, kjer bo v ospredju posredovanje dodatnih informacij o načinih in sredstvih, s katerimi se lahko spodbuja vključenost v projektih in tako razvija močnejše strategije vključevanja. Glavni cilj seminarja je nadalje spodbujati vključenost ljudi z manj možnostmi.

Seminar z naslovom “The Erasmus Programme as a mechanism for inclusion for people with fewer opportunities” bo potekal online, in sicer 19. in 20. oktobra 2021 v dopoldanskem času.

Seminar je namenjen deležnikom iz različnih sektorjev, katerih interes je razviti močnejšo strategijo vključevanja oziroma deliti dobre prakse in strategije vključevanja tistih z manj priložnostmi.

Slovenija ima rezervirana mesta za tri udeležence. Udeležba na seminarju je brezplačna.

Pomembno:

  • Udeleženci morajo imeti kodo OID organizacije.
  • Udeleženci iz šolskega sektorja morajo imeti aktiven račun pri eTwinningu.
  • Udeleženci iz sektorja izobraževanja odraslih morajo imeti aktiven račun v EPALE.

Postopek prijave najdete na podstrani razpisov za TCA aktivnosti.

Prijave sprejemamo najkasneje do 23. 8. 2021!

Resources for Rural Schools

Irska nacionalna agencija organizira tematski seminar, kjer bodo v ospredju šole iz podeželja in tiste šole, ki se soočajo z izolacijo na podeželju. Na seminarju bodo predstavljene možnosti, ki podpirajo in vključujejo učitelje, ki delajo na teh področjih, za kakovostnejše vključevanje šol iz lokalnega območja v evropsko dimenzijo.

Seminar z naslovom “Resources for Rural Schools” bo potekal online, in sicer med 22. in 24. septembrom 2021.

Seminar je namenjen učiteljem iz šol na podeželju. Glavni namen seminarja je ustvariti odprto interakcijo in spodbuditi razpravo ter povezati šole v nove projekte.

Slovenija ima rezervirana mesta za tri udeležence. Udeležba na seminarju je brezplačna.

Postopek prijave najdete na podstrani razpisov za TCA aktivnosti.

Prijave sprejemamo najkasneje do 31. 8. 2021!

Oznake:
CMEPIUS
Skip to content