Zaključeno programsko obdobje 2014-2020

V maju se je zaključil še zadnji projekt iz prejšnjega programskega obdobja Erasmus+, ki je potekalo od leta 2014 do 2020.

To obdobje je zaznamoval odhod Združenega kraljestva iz Evropske unije in epidemija Covid-a. Oboje je imelo velik vpliv na izvajanje programa Erasmus+, sploh pa epidemija, zaradi katere so se nekateri projekti precej podaljšali in so jih organizacije uspešno zaključile šele v letošnjem letu. Pod vse izvedene projekte smo potegnili črto in predstavljamo vam zanimive statistične podatke preteklega 7-letnega programskega obdobja.

V obdobju 2014-2020 smo v Sloveniji razdelili nekaj več kot 118 mio EUR. Točno polovica teh sredstev in hkrati največji delež je bil namenjen terciarnem izobraževanju. Največja porast sredstev v sedmih letih pa se je zgodila v splošnem šolskem izobraževanju, kjer so sredstva skoraj petkrat povečala v razpisnem letu 2020 glede na leto 2014. Najboljšo porabo sredstev je v tem obdobju imelo področje splošnega izobraževanja odraslih, ki je imelo 96-odstotno porabo sredstev. Skupen izkoristek sredstev pa je bil 90 %, kar je glede na okoliščine, predvsem obdobje korone, izredno visok in dober odstotek porabe.

V tem obdobju smo prejeli 2.546 vlog in jih odobrili 1.320, kar pomeni, da smo odobrili 52 % vseh prijavljenih projektov. Največ vlog smo prejeli na področju splošnega šolskega izobraževanja in sicer dobro tretjino vseh vlog (36 %).

V tem obdobju smo zabeležili nekaj več kot 33.000 mobilnosti. Od tega je bilo 22.098 mobilnosti učečih se. Države, kjer so učeči se izvedli največ usposabljanj, izobraževanj, so Španija, Nemčija, Portugalska, Avstrija. Pri osebju pa sta pri vrhu (poleg omenjenih) tudi Hrvaška in Velika Britanija. Podatki pravijo, da je 30 držav takih, v katere smo izvedli vsako razpisno leto vsaj eno mobilnosti. 74 držav po svetu pa je takih, v katere smo v tem obdobju izvedli vsaj eno mobilnost. Še ta zanimiv podatek – moški predstavniki udeležencev (učeči se, osebje) so najraje odšli na usposabljanje, izobraževanje v Nemčijo, medtem ko so ženske najraje izbrale Španijo.

Oznake:
CMEPIUS
Skip to content